Klub slovenského kopova

Oznámení z KSK

Členská schůze KSK

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na jednání členské schůze, která se bude konat dne 11.5.2024, ihned po skončení X. samostatné Klubové výstavy KSK, v areálu střelnice Valšovice SLŠ Hranice.

Program :

  1. Zahájení
  2. Zprávy o činnosti klubu  v gesci jednotlivých členů výboru
  3. Zpráva a schvalování finanční závěrky za rok 2023
  4. Projednávání a úprava normativů klubu
  5. Návrh úpravy poplatků a klubových příspěvků v roce 2024
  6. Diskuze
  7. Závěr

DALŠÍ
OZNÁMENÍ

Datum

Přejít nahoru