Klub slovenského kopova

Informace pro chovatele slovenského kopova

Chtěl bych upozornit majitele chovných psů, že pokud nebudou mít  závazky vyrovnány, nebudou jejich chovní psy doporučování ke krytí. Majitelům chovných fen, kteří nebudou mít pohledávky vyrovnány, nebude vystaveno povolení ke krytí.

Tato povinnost se netýká nečlenů klubu SK.

Majitelé chovných fen popřípadě chovného psa (pokud si ho vybere majitel chovné feny a bude trvat na krytí tímto psem), kteří nejsou členy klubu, bude účtován dle rozhodnutí členské schůze klubu poplatek 5 000,-Kč za vystavení krycího listu. Tato částka musí být uhrazena na účet klubu před vydáním krycího listu. Dále bych chtěl požádat majitele chovných fen, aby žádali s dostatečným předstihem o vystavení krycího listu.

Majitele psů a fen, kterým se podařilo splnit v loňském roce podmínky pro chovnost a nemají tyto jedince zapsány v plemenné knize, žádám je, aby zaslali originál rodokmenu, kopie zkoušek z výkonu a výstavního posudku na adresu Libor Beníček, Bystřice pod Lopeníkem 355, 687 55. Do tohoto rodokmenu zapíši „chovné podmínky splněny“ a odešlu rodokmen zpět. Majitel jedince si pak nechá na základě tohoto potvrzení zapsat chovnost na plemenné knize.

Libor Beníček
poradce chovu

Slovenský kopov
Přejít nahoru