Klub slovenského kopova

Povinnosti chovatelů slovenského kopova

Každý z chovatelů si musí plnit své povinnosti a platit členské poplatky do Klubu slovenského kopova. Zde dáváme přehled náležitostí, které musíte splnit

každoročně

  • zaplatit členský příspěvek – bez zaplacení vám nebude vystaveno doporučení ke krytí ani povolení k vývozu psa

při krytí feny

  • požádat poradce chovu o doporučení ke krytí – musíte ho mít vystavené před tím, než kryjete fenu

  • vyplnit krycí list a poslat jej poradci chovu – krycí list musíte poslat do 10 dnů od krytí

při narození štěňat

  • vyplnit a poslat hlášení vrhu – zaslat nejpozději do 10 dnů od narození štěňat

  • zaplatit poplatek za každé odchované štěně – nejpozději do konce kalendářního roku

Slovenský kopov
Přejít nahoru