Klub slovenského kopova

Oznámení z KSK

NČS KSK- střelnice Valšovice

Program NČS :  viz program řádné ČS

  1. Zahájení
  2. Zprávy o činnosti klubu  v gesci jednotlivých členů výboru
  3. Zpráva a schvalování finanční závěrky za rok 2023
  4. Projednávání a úprava normativů klubu
  5. Návrh úpravy poplatků a klubových příspěvků v roce 2024
  6. Diskuze
  7. Závěr

 

 

 

DALŠÍ
OZNÁMENÍ

Datum

Přejít nahoru