IHZ Kladská – výsledky

IHZ – SK honitba Kladská, OMS Cheb

Dne 30. 11. 2019 proběhly individuální honičské zkoušky v honitbě Lesů České republiky s. p. v rámci jejich společného lovu, přičemž zahájení i ukončení zkoušek proběhlo v překrásném prostředí loveckého zámečku Kladská.

Zkoušek se zúčastnilo celkem 9 slovenských kopovů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení: vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky, rozhodčí Přemysl Mašek, Karel Pospíšil, Václav Pác, Tomáš Kos, Jan Trčka a Radek Hasenöhrl. Aprobaci si splnil čekatel na funkci rozhodčího Jiří Trnobranský.

Zkoušky se konaly za velmi příznivého počasí ve dvou lečích. Honitba je dobře zazvěřena jak jelení tak i sičí zvěří. V průběhu obou lečí měli kopovi možnost pracovat se zvěří černou.

V průběhu zkoušek byli dva kopovi odvoláni, čtyři kopovi ukončili zkoušky v první ceně, tři kopovi v ceně druhé. Vítězné feně Arce z Procházkova dvora, která obdržela i nejvyšší možný počet bodů, byl zadán titul „Diviačiar“. Nebyly podány protesty.

Poděkování patří personálu lesního závodu Kladská za možnost pořádat tyto zkoušky v jejich honitbě, za vzornou organizaci a servis, který poskytovali všem účastníkům po dobu celých zkoušek. Poděkování patří také OMS Cheb za spolupráci při organizaci těchto zkoušek, vůdcům za ukázněnost a sboru rozhodčích za objektivní posuzování.

 

                                                                                                       Vrchní rozhodčí

                                                                                                       Mgr. Michal Füleky

Přehled soutěžících CS SK 2019

Pro letošní rok byly na XI. ročník CS – SK vybrány dle platných regulí tyto dvojice:

 

GARA z Judavinklu s Michalem Zemánkem

Diviačiar BRUT od Šratnova s Bc. Josefem Králíkem

ARA z Dříňového háje s Jaroslavem Panákem

KORINA z Libeníčka s Ing. Liborem Beníčkem

Diviačiar AXA od Šratnova s Jiřím Ludvíkem

Diviačiar DASTY z Kory s Martinem Vachunem

ADAR z Dříňového háje s Lukášem Ondrejmiškou

FROM z Judavinklu s Janem Kučerou

Diviačiar ARKA od Šratnova s Janem Bromem

ETNA z Judavinklu s Janem Hladíkem

Všem těmto nominovaným přeje vedení klubu mnoho úspěchů na této XI. soutěži. Těm, kteří se nedostali do pořadí deseti vybraných kopovů děkujeme za projevený zájem. 

 

                                             Za KSK výcvikář Přemysl Mašek

 

Formulář kandidátů pro práci ve výboru KSK- volby 2020

Na základě rozhodnutí členské schůze  z června 2019 zveřejňujeme formulář pro zájemce o kandidaturu za člena výboru  a revizní komise pro volby do výboru KSK v roce 2020.

Formulář může vyplnit pouze za svoji osobu kterýkoliv člen KSK. Formulář není možné vyplňovat třetí osobou. Každý z kandidátů, který formulář vyplní, přiloží k tomuto  „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, vlastnoručně podepsaný.

Za kandidáta do výboru KSK se lze na předepsaném formuláři přihlásit od vyvěšení formuláře na stránkách KSK  do 31.1.2020, kdy  dojde k uzavření kandidátní listiny a jejímu zveřejnění na stránkách KSK.

Vyplněný formulář s podepsaným souhlasem se zpracováním  osobních údajů zašlou uchazeči k rukám předsedy klubu Mgr. Petra Šupíka na adresu predseda@slovenskykopov.cz, nebo na adresu klubu Nasavrky, Náměstí 37, 538 25 Nasavrky. Přijetí formuláře bude každému potvrzeno.

IHZ Olešovice – výsledky

IHZ SK Olešovice 7. 11. 2019

Dne 7. 11. 2019 jsme se sešli u příležitosti vykonání individuálních zkoušek honičů slovenských kopovů. Konání těchto zkoušek nám umožnili LČR, lesní závod Konopiště, polesí Olešovice v rámci jejich společného lovu. Počasí nám více než přálo, po celý den bylo slunečno a na toto roční období i velmi teplo.

 Zkoušek se zúčastnilo devět slovenských kopovů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Marie Kolářová a Tomáš Kos. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnili i čekatelé na funkci rozhodčího Adam Klement, Rudolf Slaba, Jan Hladík a Jiří Trnobranský. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace, jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu, aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Lov se prováděl ve dvou lečích. Zvláště v první leči bylo černé zvěře dostatek, tak že výkon všech psů mohl být řádně posouzen.

Sborem rozhodčích byly zadány čtyři první ceny, tři ceny druhé a dva kopovi byli svými vůdci ze zkoušek odvoláni. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Nezbývá než poděkovat Lesům ČR za umožnění zkoušek v jejich honitbě a jejich perfektní průběh.

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                     vrchní rozhodčí                                                                                                                                                      Mgr. Michal Füleky