IHZ SK Olešovice – výsledky

IHZ-SK 16.11.2022 honitba Olešovice   Na tento den pro nás zaměstnanci LČR polesí Olešovice připravili 2 leče. V první leči  psi pracovali pouze se zvěří dančí a v několika případech krátce i se zvěří srnčí z důvodu, že černá zvěř nebyla v této leči zalehlá. Ve druhé leči byla černá zvěř poměrně hojně zastoupena,  a tak ti nejlepší psi toho dokázali řádně využít ke stavění a v několika případech k dlouhému hlasitému štvaní této zvěře až na představené střelce. Tuto naší kynologickou akci považuji  jako velice zdařilou a to po všech stránkách. Chci poděkovat psovodům za předvedení, rozhodčím za posuzování, trubačům a v neposlední řadě zaměstnancům polesí Olešovice se svým správcem Ing. Pavlem Šustou za propůjčení honitby a strávený čas společně s námi na této akci. Přikládám Přehled výsledků a Zprávu vrchního rozhodčího.                                            Přemysl Mašek

další

IHZ SK Pavlíkov – výsledky

IHZ-SK  5.11.2022 u MS Sokol Pavlíkov

 

Na tyto zkoušky byla připravena jedna velká leč, která trvala cca 4 hodiny. V této leči byl dostatek černé zvěře, s kterou měli všichni předvedení kopovi možnost pracovat. Za jejich výkony byly uděleny dvě I. ceny, pět II. cen, jedna III. cena a jeden pes neobstál. DONA Rožmitál vedená Oldřichem Staňkem byla navíc oceněna všemi rozhodčími titulem Diviačiar a to za upřednostňování černé zvěře po celou dobu zkoušek.

Chtěl bych poděkovat psovodům za ukázněné vystupování a rozhodčím za nelehké, ale spravedlivé posuzování. Dále děkuji členům MS Sokol Pavlíkov v čele s jejich hospodářem Petrem Souučkem za propůjčení honitby a dobře zvládnuté celé zkoušky včetně mysliveckých tradic a celodenní stravy. S poděkováním nesmím zapomenout na trubače  a střelce za ukázněnou a bezpečnou střelbu.

K této zprávě přikládám Přehled výsledků a Zprávu vrchního rozhodčího.

 

 

                                                                Přemysl Mašek   

Putovní pohár MZKCHSK- výzva

Z důvodů nemoci  dvou nominovaných psů na II. ročník PP MZKCHSK, konané ve dnech 9.-10.12.2022 na LZ Kladská  v y z ý v á m e   zájemce o účast na této mezinárodní soutěži, aby  neprodleně kontaktovali  hlavního výcvikáře Ing. Libora Beníčka. Podmínkou účasti je absolvování IHZ v I. ceně. O pořadí zájemců rozhoduje dřívější přihlášení.

Seznam účastníků CS SK 2022

Jméno, pohlaví, plemeno Vůdce
EGON z Černého hůšťa, pes, SK Tomáš Češek
CORA Orichov dvor, fena, SK Jan Kučera
BELLA z Menšíkova dvora, fena, SK Stanislav Švábenický
NOREEN Krššákov dvor, fena, SK Lukáš Ondrejmiška
BRIX z Menšíkova dvora, pes, SK Tomáš Češek
JOLA z Judavinklu , fena, SK Bc. Martin Souček
CIRA z Cepských blat, fena, SK Martin Panský
A-BONA z Doubravské hájenky, fena, SK Jan Hladík
DONA Rožmitál, fena, SK Oldřich Staněk
BRIA z Doubravské hájenky , fena, SK Michal Příhoda