K BZH 2023 – upozornění

Pokud má ještě  někdo zájem o K BZH 21.5.2023, musí neprodleně, nejpozději do 30.4. zaslat potřebnou přihlášku. Po tomto termínu přihlášení již není možné. 

Výcvikář pro Čechy

Přemysl Mašek

Členská schůze KSK

Zveme tímto všechny členy KSK na  členskou schůzi, která se uskuteční dne 20.5.2023, po skončení klubové výstavy, Restaurace Na Špici, Radošov.  

 

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období,
zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2022

Schvalování a úpravy normativů klubu

Diskuze

Ukončení schůze

 

30. let založení Klubu slovenského kopova

Vážení přátelé, vážení kolegové, 

rád bych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se dne 21.1.2023 zúčastnili slavnostního setkání v hranické Sokolovně u příležitosti 30. výročí založení Klubu slovenského kopova. Jsme rádi, že jsme mohli touto cestou osobně poděkovat našim členům, kteří se po dlouhé roky, stejně tak i v nedávné minulosti aktivně podíleli na chovu, prezentaci a rozvoji slovenského kopova popř. chodu našeho klubu. Není možné objektivně vyjádřit naše poděkování všem, kteří za uplynulých 30 let věnovali slovenskému kopovu svůj čas a energii.  Proto alespoň touto cestou a na tomto místě bych ještě jednou rád  všem vyjádřil za nás všechny a za naše čtyřnohé kamarády velký dík.

Mgr. Petr ŠUPÍK

předseda Klubu slovenského kopova,z.s.

 

Aktualizace kontaktů

Žádáme členy, u kterých se změnily kontaktní údaje jako adresa bydliště, telefonní čísla popř. e mailové adresy, aby kontaktovali jednatele klubu a změny nahlásili.  Současně připomínáme povinnost uhradit členství na rok 2023 nejpozději do 31.12.2022. V opačném případě může dojít ke ztrátě členství v KSK.