Založen Maďarský klub slovenského kopova

Převzato z webu KCHSK, překlad z maďarštiny Ing. Štefan Cimbalík.   Klub bol založený 21.apríla 2017 v Szentendre v súlade s platným Zákonom o združovaní s 20 zakladajúcimi členmi so skráteným názvom MSzKK. Zakladajúci členovia (medzi nimi dvaja kamaráti poľovníci slovenskej národnosti a jeden českej národnosti) po schválení Stanov zvolili 3 členný výbor. Dombai József, ktorý bol zakladajúcimi členmi jednomyseľne zvolený za predsedu klubu, 23.apríla na Svetovej výstave slovenských kopovov vo Zvolene oznámil založenie klubu. Niekoľko sto prítomných na hlavnom námestí mesta za prítomnosti primátora s potleskom privítalo toto oznámenie. Početná slovenská, česká, poľská, srbská, rakúska, nemecká a švédska koróna mohla zhliadnuť posúdenie exteriéru 96 kopovov. Podľa dohovoru s predsedníctvom slovenského materského klubu dostane MSzKK všetku odbornú pomoc ako pre poľovnícke využitie tak aj pre riadenie chovu v záujme toho, aby Slovenský kopov, ako jeden vynikajúci poľovnícky pes slúžil našim domácim poľovníkom. Maďarským kolegům přejeme mnoho chovatelských úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

další

Náhradní zasedání členské schůze – pozvánka

Tímto svoláváme ve smyslu ust. § 257 odst. 1, Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., náhradní zasedání členské schůze Klubu slovenského kopova, z.s. na den 17.6.2017, v 17.30 hodin v restauraci U Čápa v obci Ústí. Program náhradní členské schůze je totožný ve smyslu ust. § 257 odst. 2 s pořadem zasedání řádné ČS. Výbor klubu KSK

další

Informace ke IV. samostatné Klubové výstavě slovenských kopovů

vlastní honitba Olomouckého kraje Valšovice – střelnice SLŠ Valšovice. Program : 08.00  – 09.00 hodin   přejímka psů, veterinární prohlídka 09.00 hodin                    zahájení výstavy 09.30 – 16.00 hodin      posuzování                                                                                                                                                                                                                                                  Parkování bude organizováno pořadateli na předem vyznačených místech. Bezprostředně po ukončení výstavy bude zahájena členská schůze. O aktuálních časech zahájení členské schůze budou členové přítomni na výstavě informováni cestou informační tabule. Ostatní členové prostřednictvím aktualizovaných sdělení na stránkách klubu. Pro snazší orientaci k dojezdu do místa konání výstavy je Vám k dispozici tato:     mapa  

další

Seznam nově přijatých členů

Dnem 28.5.2017 jsme přivítali do svých řad několik dalších nových členů. Všem novým i staronovým členům KSK přejeme mnoho příjemných a užitečných chvil při práci se slovenským kopovem. Se všemi se těšíme na setkání u příležitosti členské schůze 17.6.2017…..   Seznam přijatých členů_6_2017

další

Členská schůze KSK

Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KSK, která se koná dne 17.6.2017, v konferenční místnosti Hospůdky u Čápa, v obci Ústí, okr. Přerov. Zahájení schůze bezprostředně po oficiálním ukončení klubové výstavy. Přesun z místa konání výstavy do obce Ústí přibližně 10 minut osobními vozidly. Program : Prezentace Zahájení členské schůze Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016 Schvalování a úpravy normativů klubu Projednání a seznámení s činností klubu na další období Diskuze Ukončení schůze V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !    

další