Informace poradce chovu BZH – OMS Uherské Hradiště a MS Troják

Informace členům KSK. Dovoluji si informovat členy klubu, kteří mají zájem absolvovat ještě v letošním roce Barvářské zkoušky honičů, že je možnost se ještě přihlásit na termín 1.10.2016. BZH pořádá OMS Uherské Hradiště spolu s MS TROJÁK Bystřice pod Lopeníkem. Případní zájemci zašlete nejpozději do 20.9.2016 přihlášku (viz příloha) na OMS Uherské Hradiště, nebo na moji adresu:   Beníček Libor – Bystřice pod Lopeníkem 355,  PSČ 687 55 e-mail: poradce@slovenskykopov.cz, nebo: beniceklibor@seznam.cz Beníček Libor  poradce chovu SK     Přihláška BZH MS Troják

Výcvikový víkend Ondřejov 2016

V pořadí již čtvrtý výcvikový víkend KSK proběhl v honitbě  HS Ondřejov. Přihlášeno  bylo 20 vůdců se svými psy , ale v posledním týdnu před 14.5. se 7 vůdců odhlásilo pro různé důvody , takže skutečńá účast byla 13 vůdců se psy . Celkem bylo v sobotu na nácviku v lese  U Svaté Trojice včetně vůdců jejich doprovodu, členů klubu , myslivců HS a korony 45 lidí. O catering se po celý den postarala Katka Preislerová , vyšlo nám i pěkné polojasné počasí . V 9 hodin bylo zahájení , vůdci byli rozděleni do 3 skupin. První šla na stopy pod vedením výcvikáře Přemka

III. samostatná Klubová výstava slovenských kopovů – výsledky

Výsledky III. samostatná Klubová výstava SK     Dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích naší Klubové výstavy v Lučinách a porovnal naši klubovou výstavu v roce 2016 s rokem 2015. Na výstavě posuzoval:  Ing. Miroslav Stanovský, CSc. ze Slovenska Jako čekatel na rozhodčího: Ing. Libor Beníček Vedoucí kruhu: MVDr. Iveta Stiksová Zapisovatelé: Ing. Anna Beníčková, Jan Čepek Všem, kteří se podíleli na hodnocení, přípravě celé výstavy a samotné organizace bych chtěl poděkovat. Poděkování patří i LS-VLS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách a VLS, divize Karlovy Vary, že nám umožnili tuto výstavu zorganizovat při jejich přehlídce ulovené spárkaté

Klubové BZH Okounov – příspěvek poradce chovu včetně výsledků

Klubové BZH – SK 29.5.2016 – Okounov. Dne 29.5.2016 proběhli ve spolupráci ČMKJ-Klubu slovenského kopova- VLS Karlovy Vary-LS Klášterec n/Ohří naše Klubové barvářské zkoušky honičů. Celkem se přihlásilo 18 vůdců se psy, ale samotných zkoušek se zúčastnilo jen 13 psů a fen. Někteří odřekli svoji účast ještě těsně před zkouškami a někteří po výstavě, kdy byli zklamáni s posouzením jejich psa. Zahájení proběhlo v Okounově v areálu, který patří obci Okounov. Pak se odjelo do prostoru VLS, kde probíhali samotné zkoušky.  Po absolvování všech disciplín se přesunuli všichni účastníci zase do areálu, kde proběhlo zahájení. Pro všechny účastníky bylo již připraveno jídlo. Tímto bych

Žádost majitelům chovných jedinců

Žádáme majitele chovných jedinců, aby zaslali naskenované kopie obou stran rodokmenů svých svěřenců. Důvodem je  zveřejnění rodokmenů v potřebné kvalitě v seznamu chovných jedinců.  Kopie dokladů prosím zašlete do 30.4.2016 na  info@slovenskykopov.cz.

Oznámení výcvikáře klubu

Dne 29.5.2016 se uskuteční Klubové BZH, u VLS LS Klášterec na Ohří, místo konání Okounov. Přihlášky zasílejte výcvikáři klubu  Přemyslu Maškovi. Podmínkou přijetí přihlášky je zaslané potvrzení o provedené úhradě 400,- Kč, které musí být nedílnou součástí přihlášky. Dále na propustku do Vojenského výcvikového prostoru Hradiště je nutné předat od každého, kdo se 29.5.2016 zůčastní těchto K BZH, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, tovární značku a SPZ auta,  se kterým se budete v VVP pohybovat. Psovodi tyto údaje mohou zaslat společně s přihláškou, ostatní musí údaje zaslat do 10.4.2016 na adresu Přemysl Mašek, Okounov 9, 431 51 Klášterec nad