Náhradní zasedání členské schůze – pozvánka

Tímto svoláváme ve smyslu ust. § 257 odst. 1, Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., náhradní zasedání členské schůze Klubu slovenského kopova, z.s. na den 17.6.2017, v 17.30 hodin v restauraci U Čápa v obci Ústí. Program náhradní členské schůze je totožný ve smyslu ust. § 257 odst. 2 s pořadem zasedání řádné ČS. Výbor klubu KSK

další

Informace ke IV. samostatné Klubové výstavě slovenských kopovů

vlastní honitba Olomouckého kraje Valšovice – střelnice SLŠ Valšovice. Program : 08.00  – 09.00 hodin   přejímka psů, veterinární prohlídka 09.00 hodin                    zahájení výstavy 09.30 – 16.00 hodin      posuzování                                                                                                                                                                                                                                                  Parkování bude organizováno pořadateli na předem vyznačených místech. Bezprostředně po ukončení výstavy bude zahájena členská schůze. O aktuálních časech zahájení členské schůze budou členové přítomni na výstavě informováni cestou informační tabule. Ostatní členové prostřednictvím aktualizovaných sdělení na stránkách klubu. Pro snazší orientaci k dojezdu do místa konání výstavy je Vám k dispozici tato:     mapa  

další

Členská schůze KSK

Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KSK, která se koná dne 17.6.2017, v konferenční místnosti Hospůdky u Čápa, v obci Ústí, okr. Přerov. Zahájení schůze bezprostředně po oficiálním ukončení klubové výstavy. Přesun z místa konání výstavy do obce Ústí přibližně 10 minut osobními vozidly. Program : Prezentace Zahájení členské schůze Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016 Schvalování a úpravy normativů klubu Projednání a seznámení s činností klubu na další období Diskuze Ukončení schůze V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !    

další