Klubové BZH Okounov 2016

Připomínáme, že uzávěrka přihlášek pro účast na  Klubových BZH Okounov 2016 je dne 10.5.2016. Po tomto termínu se  již nebude možné přihlásit. Opětovně připomínáme povinnost všech účastníků předat výcvikáři klubu panu Přemyslu Maškovi potřebné údaje ke vstupu do vojenského prostoru. Přehled těchto údajů je předmětem oznámení výcvikáře klubu ze dne 15.3.2016.

Žádost majitelům chovných jedinců

Žádáme majitele chovných jedinců, aby zaslali naskenované kopie obou stran rodokmenů svých svěřenců. Důvodem je  zveřejnění rodokmenů v potřebné kvalitě v seznamu chovných jedinců.  Kopie dokladů prosím zašlete do 30.4.2016 na  info@slovenskykopov.cz.

Oznámení výcvikáře klubu

Dne 29.5.2016 se uskuteční Klubové BZH, u VLS LS Klášterec na Ohří, místo konání Okounov. Přihlášky zasílejte výcvikáři klubu  Přemyslu Maškovi. Podmínkou přijetí přihlášky je zaslané potvrzení o provedené úhradě 400,- Kč, které musí být nedílnou součástí přihlášky. Dále na propustku do Vojenského výcvikového prostoru Hradiště je nutné předat od každého, kdo se 29.5.2016 zůčastní těchto K BZH, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, tovární značku a SPZ auta,  se kterým se budete v VVP pohybovat. Psovodi tyto údaje mohou