Členská schůze KSK

Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KSK, která se koná dne 17.6.2017, v konferenční místnosti Hospůdky u Čápa, v obci Ústí, okr. Přerov. Zahájení schůze bezprostředně po oficiálním ukončení klubové výstavy. Přesun z místa konání výstavy do obce Ústí přibližně 10 minut osobními vozidly. Program : Prezentace Zahájení členské schůze Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016 Schvalování a úpravy normativů klubu Projednání a seznámení s činností klubu na další období Diskuze Ukončení schůze V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !    

další

Fleecová klubová bunda – cenová kalkulace a způsob úhrady

Cena fleecových klubových bund byla stanovena na 1.100,- Kč/1 ks. Registrované objednávky budou postupně rozesílány cestou PPL po uhrazení částky cena bundy + poštovné,  na  č. účtu KB  78-8111600267/0100    KS 308 , Variabilní symbol ….členské klubové číslo. Cena poštovného je  110,- Kč. Bundy ve velikosti 2XL jsou již vyprodány.

další

Výzva členům k doplnění kontaktních údajů

Žádáme tímto všechny členy uvedené v přehledu –   Seznam členů doplnění údajů , aby doplnili svoje kontaktní údaje –  telefonní číslo a e mailovou adresu a tyto zaslali, či jiným způsobem sdělili co nejdříve jednateli KSK Mgr. Michalu Fülekymu na adresu jednatel@slovenskykopov.cz. Uvedené údaje jsou důležité  pro zajištění kvalitnějšího přenesení důležitých sdělení klubu na své členy. Současně prosíme všechny, kteří si toto sdělení přečtou a jsou v kontaktu se členy, jejichž kontaktní údaje chybí, aby je na tuto skutečnost upozornili.

další

Výcvikový víkend Ondřejov 2017

Výcvikový víkend  KSK se koná 13.5.-14.5. 2017  v honitbě HS Ondřejov -Zvánovice ,okr. Praha- východ.                               Přihlášky a informace –  Pác Václav , e-mail     vaclav.pac@seznam.cz , tel.  602 422 656.  Sraz 13.5. sobota, v 08.00 hod.,  začátek programu v 09.00 hod.          Občerstvení  v lese  “U svaté trojice” bude zajištěno pouze v sobotu.                                                                                                                                                                                                                                                        Program :   13.5.  sobota   cvičné komletní BZH , výcvik, předvedení na výstavě…..  14.5.   neděle  08.00 hod. –  ochota na černou zvěř – obůrka , v 10.00 hod.  teorie výcviku, diskuse….   11,30 hod ukončení a odjezd domů.                                                                                           Kopovům zdar !!!     Václav Pác

další

Návrh Směrnice KSK pro odběry DNA u chovných jedinců

Vážení přátelé a chovatelé slovenského kopova, stále se zvětšující zájem o plemeno slovenského kopova nejen v České republice, ale i po celé Evropě ruku v ruce s sebou nese potřebu co nejefektivněji a nejpřesněji řídit chov a genetickou výbavu plemena tak, aby byly zachovány a dále se rozvíjely nejen typické exteriérové ale i pracovní vlastnosti slovenského kopova. Zásadním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je použití testu DNA a vytvoření stabilní databáze chovných jedinců. Hlavním významem vytvoření databáze je – možnost efektivního zařazování do chovných liníí – eliminace nežádoucích znaků a vlastností – právní ochrana ( opatření není cíleno na znepříjemnění chovatelům držení chovného jedince a odchovu štěňat, ale je to i součást jejich ochrany do budoucna v případě, že by vůči nim vedl nový majitel jejich odchovaného jedince občanskoprávní spor v případě jeho domněnky, že zakoupené štěně neodpovídá údajům při jeho koupi) – větší míra uplatnění v rámci krytí mimo ČR Slovenský klub na základě žádosti KSK vydal souhlas s využíváním slovenské databáze DNA. Náklady na odběry vzorků DNA provedených do 1.2.2018 nese KSK a to u stávajících chovných jedinců a jedinců uchovněných do 1.2.2018                                                                                                                                                                                                                                                                         Návrh Směrnice KSK pro odběry a testy DNA u chovných jedinců

další