K BZH 2018 výsledková listina

Dne 17.6.2018 náš klub  spolupořádal  Klubové barvářské zkoušky honičů se zaměstnanci  Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Karlovy Vary na LS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách, kde mají VLS velice vhodný a pěkný areál sportovní střelnice. Přes veškerou naší  snahu se těchto  K BZH zúčastnilo  pouze 8 majitelů slovenských kopovů , což je za poslední  léta nejslabší  účast. S přípravou jsou nemalé starosti a tak je velká škoda , že tato akce byla slabě obsazena členy klubu , ale také i nečleny. Co se týče organizace a vlastního průběhu ,  jak ze strany VLS  a našeho  klubu bylo všechno pečlivě připraveno a také provedeno. Chtěl bych tímto poděkovat vedení  Vojenských lesů a statků ČR,s.p. divize Karlovy Vary za poskytnutí  jejich honitby a dále pak za perfektní  celodenní  servis . Nesmíme s poděkováním  zapomenout na trubače , kteří navodili příjemnou atmosféru během celého dne a  po vyhlášení  pořadí zakončili tyto zkoušky jednou ze svých skladeb. Výsledky těchto barvářských zkoušek přikládám jako přílohu.

 

Přemysl Mašek

Vzhledem k dovolenkové sezóně se všem omlouváme za pozdější zveřejnění….

Fotodokumentaci z akce naleznete v sekci Fotogalerie…Zkoušky….BZH

 

POZOR – změna klubových poplatků

SLOVENSKÝ  KOPOV

Informace k platbám – specifikace – s platností od 18. 6. 2018 – ZMĚNA

 

Číslo účtu: 115-779890237/0100 KB, a.s.

Variabilní číslo: celé členské číslo

Specifický symbol: dle níže uvedeného seznamu

Pokud to bude možné, mimo zápisné a členství, zasílejte platby dle „typu“ jednotlivě, nebo do poznámky pro příjemce ještě uveďte upřesnění – vzor:

                                                                                                  Jan Novák – členské číslo 111/14, platba za členství 2015, 2016 a 5 štěňat

                                       v.s. 11114

                                       s.s. 1060

                                       částka: 2.600,- Kč

                                       Poznámka: cl.15,16 + 5 štěňat

 

V případě nespecifikované platby neručíme za správné zaúčtování.

 

Specifické symboly:

10 – zápisné do klubu 100,-Kč , roční členství 500,-Kč

20 – K BZH 700,-Kč (nečlen 2.100,- Kč)

30 – IZH 800,-Kč (nečlen 2.400,- Kč)

40 – ochota na černou 200,-Kč

50 – krytí psem 500,-Kč

60 – štěně 400,-Kč

70 – výstava (různé)

80 – vývoz lovecky upotřebitelného psa 1000,-Kč

90 – celostátní soutěž SK, mezinárodní soutěž SK (různé)

Výcvikový víkend Ondřejov 2018

  1. Výcvikový víkend KSK 19.-20.5.2018 v HS Ondřejov.

                   ————————————————————————–

            Výcvikový víkend chovatelů KSK probíhal 19.-20.5.2018 již pošesté v honitbě

   Honebního společenstva  Ondřejov – Zvánovice.  Postupně se příhlásilo 12 vůdců

   se svýmí psy  z Čech , Moravy  a poprvé také  dva kopovi  z Německa, takže výcvikáč

   byl mezinárodním setkáním chovatelů slovenských kopovů.

            V sobotu nastoupilo k zahájení  9 kopovů a 1 jezevčík drsnosrstý, 2 kopovi 

z ČR nedorazili ,  takže jsme  9 hodin zahájili s 10 psy  a jejich vůdci. 6.                   Výcvikový  víkend  zahájili  trubači na borlice- náš člen KSK Tonda Slánský se  svým otcem  Ant. Slánským  několika skladbami  a přítomné účastníky, přívítal starosta HS Ondřejov Václav Pác , který seznámil vůdce  a koronu s programem, poté si vzal slovo výcvikář klubu Přemysl Mašek. Vysvětlil přítomným organisaci  BZH.  Vůdci byli rozlosováni a rozděleni do dvou skupin po pěti. Protože jsme měli na stopy připravené 2 divočáky, mohly obě  skupiny začít disciplínou  uměle založené nepobarvené stopy a disciplínou chování u kusu. Vůdci se psy , kteří měli tyto disciplíny hotové si brala na výcvik drobných disciplín vodění ,odložení, poslušnosti a předvedení na výstavě paní  Jiřinka Legátová, která již tradičně na našem výcvikáči tyto důležité disciplíny profesionálně vyučuje.

            Chovatelky z Německa paní Gerlinde Skrzypek  s 11 měs.kopovem Callahan

    vom den Thorkuppe  přijela z Wallenrodu /580km/ a paní Maud Pfeifer s 11měs 

    kopovkou  Cimba vom den Thorkuppe  z Kuchenu u Stutgartu /550 km/ .

            Catering měla na starost ing. Katka  Preislerová a Aleš Pác, ve stánku se prodávalo

   pivo, nealko, polévka , buřty na pivě, klobásy, káva, čaj a k tomu přivezla  Jitka Mašková 

   výborné tvarohové a povidlové  Okounovské buchty ke kávě /zmizely rychle/.

   Mimo vůdců, jejich doprovodu , myslivců HS Ondřejov přijelo také několik  zájemců o               chov  kopova , kteří se chtěli seznámit s jejich výcvikem , takže se akce zúčastnilo  okolo 50 lidí.   Počasí nám po oba dva dny přálo , bylo slunečno a příjemných  23 stupňů. Známky z disciplín BZH  rozhodčí zapisovali vůdcům do tabulek , které si po vyhodnocení  vůdci odnesli, aby věděli kde mají slabiny ve výcviku a tyto odstranili. Jako na minulých výcvikáčích se projevily problémy na drobných disciplínách vodění  a odložení , podle toho  také dopadlo konečné hodnocení, v 1. ceně   4 psi , v 2 ceně 4psi a 2 psi by neuspěli.

  1. Callahan vom den Thorkuppe        207 b. /hlas. 3 b. vše na volno/11měs /Německo/.    
  2. Bela  ze Šratnova                                178 b         11 měs   CZ    ing. Procházka Filip

       V obůrce   dostali známku  4   tři kopovi  a fenka jezevčíka drsnosrtstého vedená

     14 ti letou slečnou  M. Matějkovou z Nehvizd . / 2.cena,  zn 2 z odložení/ .170 b

       Nejlepší obůrka :1. Callahan vom den Thorkuppe   zn 4 , 11.měs.   Německo, G. Skrzypek    2. Elza Eso  zn.4,  11měs.   ČR,  Jos. Troller

            V sobotu jsme výcvik ukončili v půl páté odpoledne  v 19 hod. jsme se sešli  v restauraci  Na Propasti , k posezení, kde byli někteří ubytováni , vyhodnotili jsme uplynulý den a po plodné diskusi  a  závěrečné době se šlo na kutě. V neděli proběhla disciplína ochota na černou zvěř , kde byly 4 psi se známkou 4, 3 psi zn.  3  a  2 psi zn.2  , ale vesměs  mladí kopovi viděli divočáka poprvé.

       V diskusi u obůrky účastníci ocenili kladný  přínos výcvikáče pro sebe samotné

      i pro své  pejsky  a po praktických radách výcvikáře klubu byla akce ukončena.

      V 10.30 v neděli jsme  6. Výcvikový víkend ukončili a aktéří odjeli do svých domovů.

      Velké poděkování  všem,  kteří se o zdárný  průběh  výcvikáče  zasloužili patří:

      myslivcům HS Ondřejov za organisaci ,občerstvení, propůjčení honitby,Jiřince 

      Legátové, členům KSK  ing, Katce Preislerové, Tondovi Slánskému  jr. iTonymu st.,

      Přemkovi a Jitce Maškovým, ing. Jirkovi Dvořákovi, Vendovi Strnadovi, Janu Štolcovi,

 rozhodčí Tereze Tinglové,Karlu Sobotkovi , Pavlu Satorie, ing.Procházkovi a M.Ondříčkovi.     

     Přihlášky a organizaci výcvikáče po oba dny měl na starost  Václav Pác.

                                Lovecké kynologii a slovenským kopovům  ZDAR !!!

                                                                                              Václav Pác

                                                                                   starosta HS Ondřejov

 

 

Askar z Kobylího vrchu- oprava chybného údaje

V klubovém zpravodaji 2018 došlo k tiskové chybě, kdy byla u chovného psa ASKAR z Kobylího vrchu chybně uvedena informace, že tento pes nepodstoupil odběr DNA.  U tohoto psa byl řádně proveden odběr DNA a tento pes je mezi chovnými jedinci. Za tiskovou chybu se omlouváme.

KSK a Natura Viva 2018

Klub slovenského kopova se zúčastnil myslivecké výstavy NATURA VIVA 2018 v Lysé nad Labem. Klubový stánek na největší výstavě myslivosti v České republice byl po dobu konání výstavy připraven přijmout všechny zájemce o informace a dění v klubu a se zájmem o naše prezentované plemeno slovenského kopova. Pro návštěvníky jsme připravili a zajistili nejen praktické oděvní doplňky s logem klubu jako bundy, čepice, klobouky, trička, vesty a další reklamní předměty, ale především přítomnost zkušených chovatelů, kteří po celou dobu výstavy byli připraveni odpovídat zájemcům a návštěvníkům na dotazy v souvislosti s chovem slovenského kopova. Je příjemným zjištěním, že podle zájmu a návštěvnosti našeho stánku jsme se nepochybně mezi ostatními neztratili.

Klubové BZH

Poslední místa na klubových BZH. Vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění všech míst pro účast na K BZH, je stále možnost se přihlásit výcvikáři klubu panu Přemyslu Maškovi.

Členská schůze KSK

V návaznosti na plán klubových akcí všem členům připomínáme konání zasedání členské schůze KSK, která se bude konat dne 16.6.2018, bezprostředně po ukončení klubové výstavy v hotelu U Sv. Václava ve Vysočanech u Chomutova.

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016

Schvalování a úpravy normativů klubu

Projednání a seznámení s činností klubu na další období

Diskuze

Ukončení schůze

V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !