Registrační formulář členů KSK pro přístup na klubové stránky

Vzhledem k tomu, že došlo opakovaně k zneužití přístupového formuláře pro přístup na klubové stránky, byl registrační formulář ze stránek odstraněn.

Zájemci o registraci z řad členů KSK nadále mohou požádat o registraci přímo  a to na e mail  info@slovenskykopov.cz , kde uvedou  :

1)Jméno 

2)Příjmení

3)kontaktní e mail

4)svoje klubové číslo

Děkujeme za pochopení KSK

Speciální K BZH- zpráva

Speciální klubové BZH

Poslední srpnový den se se v překrásném prostředí Doupovských vrchů v honitbě Vojenských lesů a statků divize Karlovy Vary konali v tomto roce již druhé klubové barvářské zkoušky honičů. O konání dvou klubových BZH v jednom roce výbor rozhodl především z toho důvodu, aby bylo v maximální míře umožněno členům zúčastňovat se s našimi psi akcí zastřešených naším klubem, navíc s  možností zadání čekatelství CACT a Res. CACT.

Náš klub umožnil na těchto BZH i účast švýcarským honičům. Původně bylo přihlášených třináct psů, zkoušek se však nakonec zúčastnilo psů osm. Čtyři slovenští kopovi a čtyři švýcarští honiči. Posuzoval rozhodcovský sbor ve složení Přemysl Mašek, Ing. Karel Pospíšil, Václav Pác a Tomáš Kos. V rámci zkoušek proběhla i hospitace tří čekatelů na funkci rozhodčího, a to Věry Sedláčkové, Jana Broma a Mgr. Martina Chrásteckého.

Po velmi pěkně stráveném dni jsme se dočkali i velmi pěkných výsledků, všichni čtyři kopovi se umístili v 1. ceně a první dva ještě navíc se zadáním titulu čekatelství CACT a Res. CACT. Úroveň předváděných kopovů byla skutečně na vysoké úrovni jak na stopách tak i při disciplíně chování u střeleného kusu, kde byly přidávány body za hlasitost. Většina kopovů byla odkládána a voděna volně.

Velký dík patří Vojenským lesům a statkům divizi Karlovy Vary za zapůjčení honitby a areálu střelnice Lučiny. Trubačům, kteří nás svým překrásným projevem celým dnem doprovázeli bez nároku na honorář. A dále pak celé rodině Mašků, která celé zkoušky a výcvikový den, který proběhl čtrnáct dní před zkouškami, připravili naprosto na jedničku.

 

Vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky

Volná místa IHZ 2019

K dnešnímu dni 6.9.2019 jsou neobsazena tato volná místa k účasti na IHZ, pořádaných v roce 2019 :

15.11.2019        IHZ Valšovice- SLŠ Hranice          7 volných míst

21.11.2019        IHZ Seloutky                                     6 volných míst

 

Přihlášky zašlete obratem, nejpozději do 15.10. 2019 výcvikáři klubu p. Maškovi

7. Výcvikový víkend Ondřejov

Výcvikový víkend KSK 1.-2.6.2019 v HS Ondřejov.                   ———————————————————————-     Výcvikový víkend chovatelů KSK probíhal již po sedmé v HS Ondřejov-Zvánovice  v honitbě na obvyklém místě “ U Svaté Trojice“. Původní plánované datum bylo změněno  z 18.-19.5. na 1.-2.6. 2019 z důvodů nepřítomnosti výcvikáře Přemka Maška , který  byl v původním termínu v Norsku, proto byl výcvikáč posunut o dva týdny na 1.-2.6.2019.    Bylo přihlášeno 13 psů , ale z různých důvodů 3 psi nepřijeli a na  zahájení nastoupilo    9 kopovů a 1 jagteriér .       V 9 hodin vůdci nastoupili se svýmí svěřenci k zahájení 7. výcvikového víkendu.   Záhájení provedli trubači ing Martina Novotná a Žaneta Sedláková ,které také troubily   vůdcům a jejich svěřencům při úspěšném dokončení disciplíny -stopy a chování u kusu.      Na zahájení přítomné přivítal starosta HS  Ondřejov  Václav Pác,  seznámil koronu   i vůdce s organisací a průběhem akce  a předal slovo  výcvikáři  Přemkovi Maškovi ,  který  rozdělil vůdce na dvě skupiny po pěti  a po krátké instruktáži k jednotlivým    disciplínám  BZH dal povel  k zahájení disciplínou – uměle založená nepobarvená stopa  a na konci chování u kusu.  Touto disciplínou začaly obě skupiny, protože byli k dispozici    dva divočáci . Vedoucím 1 .skupiny byl Přemek Mašek a 2 .skupiny…

další

Oznámení o výcvikové přípravě na S BZH a o současném stavu přihlášek na klubové zkoušky

Připomínám, že jsou stále volná místa na Speciální barvářské zkoušky honičů s možností zadání čekatelství  na tituly CACT a Res. CACT, které budeme spolupořádat s VLS divize Karlovy Vary v sobotu 31.8.2019. Zkoušky proběhnou stejným způsobem jako K BZH. V této souvislosti proběhne v areálu střelnice VLS v Lučinách dne 17.8.2019 příprava ( výcvik) na tyto zkoušky. Zveme především všechny přihlášené zájemce. Tuto sobotu se sejdeme na zmíněné střelnici v Lučinách v 8 hodin. Veškeré doklady od brokové zbraně a od psa sebou. Občerstvení bude zajištěno. Zájemci o tento výcvik volejte do 10.8.2019 na telefonní číslo 725 929 243 – Přemysl Mašek  

 

Dále bych chtěl členům připomenout, že na Individuálních honičských zkouškách SK jsou k tomuto dni  volná místa ve Valšovicích 15.11. 2019, v Seloutkách 21.11.2019 a na Libavé 11.1.2020. Všechny troje IHZ – SK v Čechách jsou již plně obsazené včetně náhradníků.

                                               Na všechny tyto akce srdečně zve výcvikář Přemysl Mašek

 

Klubové BZH Hranice 2019

KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ –  HRANICE 2019

Dne 16. 06. 2019 se ve spolupráci s OMS Přerov konaly tradiční klubové barvářské zkoušky honičů se zadáním titulu CACT a res. CACT.  Zázemí pro zkoušky bylo na střelnici polesí Valšovice, které je ve správě Střední lesnické školy v Hranicích. Zkoušek se zúčastnilo celkem 11 slovenských kopovů. Jeden z nich byl v průběhu zkoušek odvolán, dva ukončili zkoušky ve III. ceně. Zbytek, tedy 8 slovenských kopovů, ukončili zkoušky v krásné I. ceně. První místo a titul CACT si z letošních barvářských zkoušek honičů odnesl Ciro z Petrovskej.

Chtěl bych tímto jménem našeho klubu velmi poděkovat vedení Střední lesnické školy v Hranicích za poskytnutí honitby, zázemí a za vynikající servis, který nám byl po celou dobu zkoušek poskytován. Důležité je ale poděkovat i členům našeho klubu, kteří se na konání zkoušek podíleli.

Vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky

Výsledky II. Evropská výstava slovenských kopovů

 

                Výsledky KV SK dne 15.6.2019

                SLŠ Hranice – střelnice SLŠ Valšovice

 

Výstava proběhla za velmi teplého počasí, které kladlo velké nároky jak na vystavované jedince tak, na jejich vůdce, rozhodčí a v nemalé míře i na početnou koronu. Účast vystavovaných Slovenských kopovů byla historicky druhá nejvyšší v historii pořádání výstav Klubem slovenského kopova. Poděkování patří zejména Vedení a personálu SLŠ v Hranicích, která nám umožnila pořádat tuto výstavu v areálu střelnice ve Valšovicích, rozhodčím a jejich pomocníkům v kruzích, členům Klubu slovenského kopova, kteří se na přípravě a organizaci této výstavy podíleli a široké koroně, která nás přišla podpořit.

 

Rozhodčí :

Kruh číslo 1

Frnčová Lenka

Vedoucí kruhu: Frnčo Ladislav

Zapisovatelka: Ing. Beníčková Anna

Kruh číslo 2

Homola František

Hospitant na rozhodčího: Ing. Beníček Libor

Vedoucí kruhu: Čepek Jan

Zapisovatelka: Ing. Trčková Eliška

 

Beníček Libor

poradce chovu SK

  Pes        
  Třída mladých        
kat. číslo jméno psa majitel hodnocení pořadí titul
1 ARES Keilerjagdhund  Radu Emilian       RO výborný 1 CAJC, BOS
2 ARNY od Hapalíka  Hasenöhrl Radek výborný 3  
3 CYRO spod Sninského  Rout Jaroslav výborný 4  
4 ICE HAF Pálbükkösi  Brom Jan výborný    
5 PARIS od Litoltova  Chrástecký M. Mgr. MBA výborný 2  
70 IRON Pálbükkösi  Kochta Petr výborný    
  Mezitřída        
6 AVAR Mackův dvůr  Piroutek Jan dobrý    
  Třída otevřená        
7 ARAMIS II Žabí potok  Stopka Peter Ing. odstoupil    
8 BRIX z Menšíkova dvora  Češek Tomáš výborný 1 CAC
9 DAN od Veverkovy studánky  Cimala Ladislav Ing. vyloučen    
10 FRED Pállbükkösi  Šupík Petr Mgr. velmi dobrý 2  
11 GAB z Judavinklu  Mikel Miroslav velmi dobrý    
  Třída pracovní        
12 BRUT od Šratnova Králik Jozef Bc.       SK výborný 3  
13 CYRO z Petrovskej  Matějka Jiří výborný 1 CAC
14 DARIK z Cepských blat  Ondrejmiška Lukáš výborný 2 res.CAC
15 MARKO od Litoltova  Kalus Radim výborný    
16 TED Bejchlovské hvozdy  Šupík Petr Mgr. výborný 4  
  Třída vítězů        
17 ARON z Brtnických sádek  Voltr Pavel  Ing. výborný 2 res. CAC
18 JOLO Dzunošaj  Polóni Marián         SK výborný 1 CAC, EV
  Fena        
  Třída mladých        
19 BONNIE od Svatých  Šedivý Ondřej výborná    
20 CERA z Menšíkova dvora  Brlka Tomáš výborná    
21 EBONY spod Kunovej  Řehoř Jiří výborná 2 res.CAC
22 ELLA od Přetržené zmoly  Izsóf Ivan velmi dobrá    
23 ENNIE od Přetržené zmoly  Vala Josef nedostavila se    
24 ENNIE spod Kunovej  Nagy M. a Matová Ch. SK výborná 1 CAJC, BOJ,BOB
25 IRA z Judavinklu  Švábenický Stanislav výborná 3  
26 KARIN od Spolkára  Sedláčková Věra velmi dobrá    
27 ORETA Rúbaný vrch  Pšenková M. Ing.  PhD. SK výborná    
28 OSSIE od Partilu  Richtár David velmi dobrá    
29 ZITA z Polčiny  Rudel Miroslav výborná 4  
  Mezitřída        
30 AFRA Mackův dvůr  Macků Milan výborná 1 CAC
31 AXA Mackův dvůr  Bysaha Oleksandr   nedostavila se    
32 BELA od Šratnova  Procházka Filip Ing. výborná 2 res. CAC
33 CORA Orichov dvor  Kučera Jan dobrá    
  Třída otevřená        
34 AJDA z Otavožatské hájovny  Luža Radek velmi dobrá    
35 AYRA od Svatých  Chrástecký M. Mgr. MBA výborná 3  
36 BAŠKA spod Lipovice  Richtár David velmi dobrá    
37 BEA z Tamborovho dvora  Balcar Lukáš výborná    
38 BESY z Petrovskej  Traj Jaroslav velmi dobrá    
39 BLAFINA z Menšíkova dvora  Brom Jan výborná 1 CAC
40 BORKA Lesný Chór Bohemia  Hradil Stanislav velmi dobrá    
41 BRITTA Brčkov dvor  Costin Viorel         RO nedostavila se    
42 CANDY z Kukelské hájenky  Příhoda Michal velmi dobrá    
43 CARA od Veverkovy studánky  Javorský Zbyněk Ing. výborná    
44 CELLA z Cepských blat  Štětka Rudolf výborná    
45 CIRA II Žabí potok  Jeniš Jan výborná    
46 CITA z Moruny  Kerouš Miroslav dobrá    
47 DARA z Moruny  Faltus Ondřej výborná    
48 DITA z Cepských blat  Dvořák Václav výborná 4  
49 ELIS Eso  Homola Jan velmi dobrá    
50 ERA Eso  Homola Jan velmi dobrá    
51 INKA z Halče  Holešovský Jan výborná 2 res. CAC
52 LUNA od Litoltova  Cittadini Fausto výborná    
53 ODYSEA Lohyňa  Dáňa Jan výborná    
  Třída pracovní        
54 ABIGAIL z pod Jahodného  Zicha Jiří velmi dobrá    
55 AMANDA z Češnovic  Bříza Karel velmi dobrá    
56 ARYSSA Mackův dvůr  Bříza Karel výborná 4  
57 AXA Bejchlovské hvozdy  Trčka Vratislav výborná 2 res. CAC
58 BELLA z Menšíkova dvora  Švábenický Stanislav výborná    
59 BUGGY z Kobylího vrchu  Cibulka Martin Mgr. vyloučena    
60 CETY spod Havranieho vrchu  Souček Petr velmi dobrá    
61 CLEO Runo Leśne  Prokeš Martin velmi dobrá    
62 DONA z Cepských blat  Kučera Václav výborná 1 CAC, KV
63 NINA Rúbaný vrch  Radu Emilian       RO výborná 3  
64 VERA Bejchlovské hvozdy  Trčka Jan velmi dobrá    
  Třída vítězů        
65 NORA z Polčiny   Stiksa Martin Bc. výborná 1 CAC
66 ZAIRA PRINCEZNA spod Kunovej  Matová Christiána   SK výborná 2 res. CAC
  Třída veteránů        
67 AJDA od Hromové skály  Hikl Tomáš výborná 2  
68 PONTY Bejchlovské hvozdy  Trčka Vratislav výborná 1 BOV
69 RUBY Bejchlovské hvozdy  Sargánek Robert výborná 3                               

Nejlepší pár:             4           ICE HAF Pálbükkösi                     Brom Jan

 

                                  39          BLAFINA z Menšíkova dvora      Brom Jan

 

Nejlepší skupina:     21         EBONY spod Kunovej                         Řehoř Jiří

                                    24          ENNIE spod Kunovej                          Nagy M. a Matová Christiána    SK

                                    66          ZAIRA PRINCEZNA spod Kunovej    Matová Christiána    SK

               
               
    výborný velmi dobrý dobrý odstoupil  / vyloučen nedostavil se celkem
pes mladých 6         6
mezitřída     1     1
otevřená 1 2   2   5
pracovní 5         5
vítězů 2         2
celkem 14 2 1 2   19
fena mladých 7 3     1 11
mezitřída 2   1   1 4
otevřená 11 7 1   1 20
pracovní 5 5   1   11
vítězů 2         2
veteránů 3         3
celkem 30 15 2 1 3 51
  Ʃ 44 17 3 3 3 70
               
           

 

 

 

 

 

   
Procentuální podíly ohodnocení na výstavě      
       
    výborný velmi dobrý dobrý odstoupil  / vyloučen celkem  
  pes 14 2 1 2 19  
    74% 11% 5% 11% 1  
  fena 30 15 2 1 48  
    63% 31% 4% 2%    
  celkem 44 17 3 3 67  
    66% 25% 4% 4%    
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 

 

Výcvikový víkend Slušovice

Dne 27.4.2019 se uskutečnil v honitbě mysliveckého spolku Březina Slušovice výcvikový den pořádaný klubem slovenského kopova. Organizace se ujal Mgr. Martin Chrástecký ve spolupráci se Zdeňkem Jakubou, kteří s předstihem zajistili vyznačení stopních drah, připravili zázemí a občerstvení pro zúčastněné. Sraz účastníků byl v 8:00. Na nástup dorazilo 11 vůdců, se svými čtyřnohými přáteli. Byli jsme velmi potěšeni, že nás navštívili a výcvikového dne se zůčastnili i dva vůdci ze Slovenského klubu chovatelov slovenských kopovov. Po nástupu se vůdci a rozhodčí rozdělili do skupin. Jedna skupina vůdců pod vedením zkušených rozhodčích  Miroslava Rudela a Vratislava Trčky šla prověřit a vyzkoušet své psy z disciplín vodění na řemeni a odložení. Druhá skupina psovodů se vydala vyzkoušet disciplíny DOSLED ČERNÉ ZVĚŘE NA UMĚLE ZALOŽENÉ ŠLAPANÉ NEPOBARVENÉ STOPĚ a chování u střelené zvěře.  Zde práci psů hodnotili a začínajícím méně zkušeným psovodům dobrou radou pomohli Jan Trčka  a slovenský kolega ing. Emil Hládek. I přes to, že převážná většina psů byla velmi mladých, dá se říci, že se jednalo o dorost, lze hodnotit jejich práci na všech disciplínách jako velmi dobrou. U disciplín vodění na řemeni a odložení nebylo výraznějších problémů, a každý z vůdců sám dobře věděl, co musí docvičit. V disciplíně dosled černé zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě rozhodčí mile překvapili dva velmi mladí psi, kteří by zkoušku složili v první ceně a navíc jeden…

další