Chovní jedinci – výzva

Aktuálně pro Vás připravujeme přepracovanou aktualizovanou databázi chovných jedinců, ve které kromě údajů k jednotlivým psům naleznete i kontaktní údaje na chovatele, popř. majitele. V této souvislosti nabízíme majitelům psů doplnění informací k jejich svěřencům o fotografie, které se budou zobrazovat spolu s rodokmenem u každého psa. Max. počet fotografií je 4, ve formátu .jpg, .png, .bmp, .gif.  Jiné formáty nebudou akceptovány.  Maximální velikost jedné fotografie 1 MB.  Fotografie zasílejte  označené názvem souboru “celé jméno psa_číslo fotografie”. Např. “Alfonz_z_Doliny_1.jpg”. Fotografie zasílejte na info@slovenskykopov.cz.

Podnět členů KSK na změnu termínu členské schůze

Na základě podnětu některých členů KSK, na změnu termínu členské schůze z původně naplánovaného termínu 17.6.2017, na termín v měsíci dubnu 2017, předkládáme členům možnost vyjádřit svoje stanovisko a názor k případnému dřívějšímu termínu ČS. Všichni ti, kdož preferují dubnový termín, nechť svůj zájem vyjádří adresně prostřednictvím  info@slovenskykopov.cz, nejpozději do 21.2.2017.

IHZ Cep 2017-výsledky

Individuální honičské zkoušky slovenských kopovů u OMS Jindřichův Hradec               Pokud mě paměť neklame,  pořádal náš klub takovouto akci u ČMMJ OMS Jindřichův Hradec poprvé. Dne 28.1.2017 jsme společně se zminěným OMS a především s Mysliveckým sdružením Rožmberk uspořádali  klubové zkoušky, na které bylo přihlášeno a také předvedeno 14 slovenských kopovů. Sraz  účastníků byl v obci Cep s následným přejezdem do místa konání u malé lesní chatky. Po ranní kávě nebo čaji zde byl proveden výborně připravený nástup a zahájení zkoušek  vedením MS Rožmberk. Účastníky též srdečně přivítal předseda našeho klubu Mgr. Petr Šupík. Celý článek čtěte zde…..                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vrácení pozdních plateb za členství

Žádáme členy, kteří pozbyli členství nezaplacením členských příspěvků do 31.12.2016, aby neposílali dodatečné platby. Pokladníkem tyto platby budou vráceny na účet odesílatele. V případě zájmu o členství je nutné nejprve vyplnit přihlášku za člena KSK, která podléhá dle stanov klubu schválení výboru KSK a teprve potom je možno zaslat příslušnou platbu, navýšenou o registrační poplatek.

IHZ – honitba Kapinos 27.1.2017 výsledky

IHZ – SK honitba Kapinos , OMS České Budějovice Dne  27.1.2017 proběhly klubové individuální  honičské  zkoušky v jižních Čechách. Je potřeba připomenout, že tyto zkoušky se konaly jako  náhradní , a to jak termínem, tak umístěním, za původně plánované zkoušky, které se měly konat dne  7.1.2017 v honitbě Černíny, OMS Kutná Hora. V  souvislosti  s tím je nutné pochválit místní myslivecký spolek v čele s panem Alešem Černákem za to, že byli schopni  během tří dnů zorganizovat naháňku na černou zvěř ve své honitbě, včetně brilantně zvládnutého ranního občerstvení přímo v honitbě. Celý článek čtěte zde……

Klubový ples Hranice 2017

Nejen zkouškami a soutěžemi je náš klub živ. Takto by se dalo výstižně pojmenovat společenské klubové dění posledních týdnů. Po zralé úvaze, vedené snahou poskytnout nejen široké veřejnosti, ale i širší členské základně možnost a příležitost účastnit se klubového plesu nejen v regionu osvědčené destinace Klášterce nad Ohří, byl připraven i druhý ples, tentokrát v Hranicích na Moravě. Pro vlastní konání plesu byla zvolena hranická Sokolovna. Garantem veškerých přípravných prací se stal pokladník klubu Honza Trčka, který dlouhé týdny až měsíce dopředu musel  krok po kroku organizačně zajistit veškeré zázemí plesu. Celý článek čtěte zde……

Klubový ples Klášterec nad Ohří

V pořadí XIII.ples máme zdárně a úspěšně za sebou. Jeho příprava a průběh byly opět v podkrušnohorském městě v Klášterci nad Ohří. V Kulturním domě se hrstka členů a převážná většina ostatních zájemců o tento ples  sešli dne 14.ledna 2017 u příležitosti konání již  osmého našeho plesu v tomto městě.   Celý článek čtěte zde…..                                                                                                                                                                                                                                                                     

Přehled členské základny k 1.1.2017

Zde předkládáme aktualizovaný přehled členů Klubu slovenského kopova, z.s., ke dni 1.1.2017. Uvedení členové si splnili svoji základní povinnost vyplývající z ustanovení Stanov klubu a uhradili do 31.12.2016 členský příspěvek.                                                                            Členská základna k 1.1.2017 – řádný člen                                                                                                                                                             Členská základna k 1.1.2017 – čestný člen                                                                                                                                                                    Všichni ostatní kteří nesplnili svoji povinnost z jakéhokoliv důvodu do 31.12.2016 pozbyli členství. V případě zájmu o opětovné řádné členství je nutné vyplnit přihlášku a zaslat jednateli klubu Mgr. Michalu Fülekymu, který přihlášku zaeviduje a předloží výboru KSK s návrhem na znovu přijetí. Poté je nutné uhradit členský příspěvek

IHZ Rusava 7.1.2017 – výsledky

Dňa 7.1.2017 sme sa po prvý krát v novom roku stretli na individuálnych duričských skúškach slovenských kopov v poľovníckom združení Rusava. Na tieto klubové skúšky sa prihlásilo 6 slovenských kopov. Skúšky posudzoval rozhodcovský zbor v zložení: hlavný rozhodca Ing. Emil Hladek a rozhodcovia: Ing. Beníček Libor, MVDr. Kučera Ján, Šimara Jindro, Šťastný Zdeněk. IHZ SK sa konali za mrazivého, ale pritom za jasného a slnečného počasia. Teplomer sa počas celého dňa držal na hodnote – 16 o C. …zde čti celý text