Zánik členství

Nemáte-li do tohoto okamžiku ještě uhrazen členský příspěvek na rok 2017 a doplaceny ostatní případné závazky vůči klubu                                                                                                                                                                                                                             VAŠE  ČLENSTVÍ  KONČÍ  ZA

 • za 25 dny, 3 hodiny, 11 minuty, 25 sekundy
 • Úspěch českých zástupců KSK

  Ve dnech 2.-4.12.2016 se uskutečnil v Starej Turej  VII. ročník  soutěže o Putovný pohár slovenských kopovov. Za český klub byli nominováni dva zástupci, kteří dosáhli vynikajícího umístění, když obsadili celkové 2. a 3. místo z dvanácti soutěžících.                                               2. místo   Nelo z Polčiny, vůdce Ondřej Smetana,             3. místo  Agent z pod Jahodného, vůdce Ing. Jiří Nátr pp2016_vitezovePejskům a jejich vůdcům děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a jen tak dál……

  Zánik členství

  Nemáte-li do tohoto okamžiku ještě uhrazen členský příspěvek na rok 2017 a doplaceny ostatní případné závazky vůči klubu                                                                                                                                                                                                                             VAŠE  ČLENSTVÍ  KONČÍ  ZA

 • za 25 dny, 3 hodiny, 11 minuty, 25 sekundy
 • Výzva všem členům-členské příspěvky

  Důrazně upozorňujeme všechny členy, kteří si ještě nesplnili povinnost uhradit členský příspěvek, aby tak učinili v dostatečném předstihu před termínem 31.12.2016. Na platby přijaté po 1.1. 2017 nebude brán zřetel a dojde k pozbytí členství. Rovněž upozorňujeme členy, aby platby zasílali s předepsanou identifikací včetně svého členského čísla uváděného ve variabilním symbolu. Platby bez identifikace budou vráceny zpět na účet plátce a čl. příspěvek se bude považovat za neuhrazený. Ten, kdo své členské číslo nezná, či jej zapomněl si toto může vyžádat na info@slovenskykopov.cz, popř. jednatel@slovenskykopov.cz.

  Neidentifikované platby- informace pokladníka klubu

 • Na bankovní účet klubu došly v měsíci září a říjnu platby za IZH, které vzhledem k tomu, že člen klubu neuvedl předepsanou identifikace platby  a neuvedl svoje členské číslo, ani do popisu platby svoje jméno, nebylo možno tyto platby zaúčtovat.
 • Pan Huťka Roman poslal 25.5.2016 na členství pouze 200 Kč.,  vzhledem ke skutečnosti, že na jmenovaného není veden kontakt, prosíme, aby kontaktoval pokladníka klubu
 • 11.7 bylo zaplaceno na účet 600,- Kč poštovní poukázkou, ale nelze tuto platbu  identifikovat-neudán variabilní symbol, prosíme člena, který prováděl v tuto dobu platbu, aby kontaktoval pokladníka klubu
 •  

  Přehled úhrad členských příspěvků KSK

  Zde můžete nahlédnout do přehledu plateb členství v KSK. Seznam je aktualizován ke dni 24.10.2016. O další případné aktualizaci přijatých plateb budete informováni. Vzhledem k povinnosti uhradit veškeré finanční závazky vůči klubu a členské příspěvky na rok 2017  nejpozději do 31.12.2016, doporučujeme aby členové ve vlastním zájmu provedli kontrolu seznamu.                                                                            Seznam plateb k nahlédnutí  ZDE…..

  Podmínečné vyloučení člena KSK – informace

  Rozhodnutím výboru Klubu slovenského kopova,z.s., ze dne 2.9.2016 bylo ve smyslu ustanovení Stanov KSK, zvláště pak ust. čl. V., odstavce 2, písm. b,   uděleno  členu klubu  panu Z.B.  –  p o d m í n e č n é   vyloučení člena. Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že jmenovaný  porušil ustanovení Chovatelského řádu Klubu slovenského kopova, zvláště pak článku I., odstavec 5  tím, že produkoval v přesně nezjištěné době od měsíce dubna 2016 dosud, štěňata plemene slovenský kopov,  bez průkazu původu a tyto následně nabízel  k prodeji. Uvedené jednání je neslučitelné nejen se základní chovatelskou normou KSK, ale i s obecnými principy Českomoravské kynologické unie a standardu FCI, z nichž chovatelský řád vychází a s nimiž je v právním souladu. Pevně věříme, že se jedná o excesní chování a vyjímečný případ, který takto poškozuje dobré jméno klubu i   slovenského kopova jako takového.