30. let založení Klubu slovenského kopova

Vážení přátelé, vážení kolegové, 

rád bych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se dne 21.1.2023 zúčastnili slavnostního setkání v hranické Sokolovně u příležitosti 30. výročí založení Klubu slovenského kopova. Jsme rádi, že jsme mohli touto cestou osobně poděkovat našim členům, kteří se po dlouhé roky, stejně tak i v nedávné minulosti aktivně podíleli na chovu, prezentaci a rozvoji slovenského kopova popř. chodu našeho klubu. Není možné objektivně vyjádřit naše poděkování všem, kteří za uplynulých 30 let věnovali slovenskému kopovu svůj čas a energii.  Proto alespoň touto cestou a na tomto místě bych ještě jednou rád  všem vyjádřil za nás všechny a za naše čtyřnohé kamarády velký dík.

Mgr. Petr ŠUPÍK

předseda Klubu slovenského kopova,z.s.

 

Aktualizace kontaktů

Žádáme členy, u kterých se změnily kontaktní údaje jako adresa bydliště, telefonní čísla popř. e mailové adresy, aby kontaktovali jednatele klubu a změny nahlásili.  Současně připomínáme povinnost uhradit členství na rok 2023 nejpozději do 31.12.2022. V opačném případě může dojít ke ztrátě členství v KSK.

IHZ SK Olešovice – výsledky

IHZ-SK 16.11.2022 honitba Olešovice   Na tento den pro nás zaměstnanci LČR polesí Olešovice připravili 2 leče. V první leči  psi pracovali pouze se zvěří dančí a v několika případech krátce i se zvěří srnčí z důvodu, že černá zvěř nebyla v této leči zalehlá. Ve druhé leči byla černá zvěř poměrně hojně zastoupena,  a tak ti nejlepší psi toho dokázali řádně využít ke stavění a v několika případech k dlouhému hlasitému štvaní této zvěře až na představené střelce. Tuto naší kynologickou akci považuji  jako velice zdařilou a to po všech stránkách. Chci poděkovat psovodům za předvedení, rozhodčím za posuzování, trubačům a v neposlední řadě zaměstnancům polesí Olešovice se svým správcem Ing. Pavlem Šustou za propůjčení honitby a strávený čas společně s námi na této akci. Přikládám Přehled výsledků a Zprávu vrchního rozhodčího.                                            Přemysl Mašek

další

IHZ SK Pavlíkov – výsledky

IHZ-SK  5.11.2022 u MS Sokol Pavlíkov

 

Na tyto zkoušky byla připravena jedna velká leč, která trvala cca 4 hodiny. V této leči byl dostatek černé zvěře, s kterou měli všichni předvedení kopovi možnost pracovat. Za jejich výkony byly uděleny dvě I. ceny, pět II. cen, jedna III. cena a jeden pes neobstál. DONA Rožmitál vedená Oldřichem Staňkem byla navíc oceněna všemi rozhodčími titulem Diviačiar a to za upřednostňování černé zvěře po celou dobu zkoušek.

Chtěl bych poděkovat psovodům za ukázněné vystupování a rozhodčím za nelehké, ale spravedlivé posuzování. Dále děkuji členům MS Sokol Pavlíkov v čele s jejich hospodářem Petrem Souučkem za propůjčení honitby a dobře zvládnuté celé zkoušky včetně mysliveckých tradic a celodenní stravy. S poděkováním nesmím zapomenout na trubače  a střelce za ukázněnou a bezpečnou střelbu.

K této zprávě přikládám Přehled výsledků a Zprávu vrchního rozhodčího.

 

 

                                                                Přemysl Mašek