Klubové BZH- 2021- výsledky

  1. Klubové barvářské zkoušky honičů

        Tyto zkoušky proběhly za pěkného slunečného počasí dne 4.9.2021 za účasti devíti psovodů, vedení Klubu slovenského kopova a nevelké korony v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Karlovy Vary u Lesní správy Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách. Na návrh klubu byli ČMKJ Praha delegováni a posuzovali : vrchní rozhodčí Přemysl Mašek, rozhodčí Jan Trčka, Jan Brom, Věra Sedláčková, Michal Füleky, Miroslav Rudel a Radek Hasenöhrl. K BZH byly pečlivě připravené a dobře provedené. Za nejlepší výkony bylo rozhodčími po právu uděleno čekatelství na pracovní tituly CACT a Res. CACT a nejlepšímu byl na jeden rok propůjčen putovní pohár.  Všem psovodům byly  při vyhlášení výsledků sborem rozhodčích předány vhodné hodnotné ceny věnované klubem.

Pro všechny účastníky bylo po celý den organizátory připraveno občerstvení. Za tuto zdařilou klubovou kynologickou akci bych chtěl poděkovat  všem, kteří se podíleli na její přípravě a vlastním průběhu. Dále personálu LS Dolní Lomnice, trubačům Petru Vajnerovi, Janu Marešovi a Radku Hasenöhrlovi  a v neposlední řadě VLS  divize Karlovy Vary za propůjčení části honitby Hradiště a prostorů sportovní střelnice v Lučinách.   

 

                             Vrchní rozhodčí Přemysl Mašek  

Barvářské zkoušky honičů Doupov 2021.09.04-tabulky

Barvářské zkoušky honičů Doupov 2021.09.04-přehled

Výběr na XI. ročník MS SK v oboře Tuř

Vážení členové KSK, 

rádi bychom Vás pozvali na výběr psů pro XI. ročník MS SK, který se uskuteční dne 9.10.2021, v oboře Tuř.  Zájemce o účast na XI. ročníku MS SK prosíme o zaslání přihlášky dle propozic. Pokud máte zájem se podívat na výběr jako korona, případně si vyzkoušet průběh výběru v obůrce, můžete se taktéž zúčastnit, jen je třeba Váš zájem nahlásit vrchnímu výcvikáři Ing. Liboru Beníčkovi.

Propozice a potřebné informace naleznete zde :

Výběr na XI. MS SK

 

 

 

 

Výstava KSK a členská schůze KSK

Dovolujeme si Vás pozvat na Klubovou výstavu Klubu slovenského kopova, z.s. , která se uskuteční dne 5.9.2021, od 08.00 hodin v areálu hotelu U Václava Vysočany u Chomutova.  Připomínáme, že po skončení výstavy se uskuteční členská schůze KSK.

Členská schůze KSK

Zveme všechny členy KSK k zasedání členské schůze Klubu slovenského kopova,z.s., která se uskuteční dne 5.9.2021, po skončení výstavy, v prostorách hotelu U Václava Vysočany u Chomutova.

 

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období,
zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2020

Schvalování a úpravy normativů klubu

Diskuze

Ukončení schůze

I. ročník Putovního poháru MZKCHSK – 18.-19.12.2021

Informujeme a připomínáme případným zájemcům termín konání 1. ročníku Putovního poháru Mezinárodního sdružení klubu chovatelů slovenských kopovů, který se uskuteční v termínu 18.-19.12.2021 v  Antolstále- Nemšová na Slovensku. Jedná se o akci se zadáváním čekatelství pracovního šampionátu CACIT , jako čekatelství na přiznání titulu Mezinárodní šampion práce  C.I.T.  Podrobnější informace naleznete ve Zpravodaji KSK 2021 na str. 15-17.

Klubová výstava KSK a K BZH – termín uzávěrek přihlášek

Všem zájemcům připomínáme, že termín pro přihlášení na Klubovou výstavu KSK a 28. ročník  K BZH je  31.července 2021.  Tento termín se nezadržitelně blíží a zbývá posledních 30 dnů. Nenechávajte ve svém vlastním zájmu přihlášky na poslední chvíli. Kontaktní údaje pro přihlášení na jednotlivé akce naleznete ve Zpravodaji KSK 2021 na str. 82.

Plesy KSK – informace o termínech

Již nyní se můžeme těšit . V době pozvolného rozvolňování omezujících pandemických opatření se podařilo zamluvit termíny konání našich plesů v Čechách i na Moravě.

Termín plesu v Čechách je zamluven v Klášterci nad Ohří nebo v Radonicích na 19.2.2022.

Termín plesu na Moravě je zamluven na 22.1. 2022  v Hranicích.

Pevně věříme, že virová situace nám nepřekazí plány a že obě akce se dle plánu uskuteční.