Klub slovenského kopova

Vypsaná klubové výstavy

X. Samostatná klubová výstava slovenských kopovů

Datum:
11. 5. - 11. 5. 2024  
Rozhodčí:
Lenka Frnčová
Místo konání:
Střelnice Valšovice, SLŠ Hranice

Obecné informace

Propozice

X. Klubová výstava slovenských kopovů

KSK při ČMKJ a ČMKU pořádá
Klubovou výstavu slovenských kopovů dne 11. 5. 2024
ve vlastní honitbě Olomouckého kraje Valšovice – střelnice SLŠ Valšovice. Střední lesnická škola Hranice.

Čestné předsednictvo:
Ing. Lukáš Kandler ředitel střední lesnické školy
Ing. Martin Němec zástupce ředitele pro školní polesí Mgr. Petr Šupík předseda KSK

Výstavní výbor
ředitel výstavy Mgr.Petr Šupík
ekonom Jan Trčka
správce výstavy Ing. Martin Němec
přihlášky,katalog Libor Beníček st.
rozhodčí Lenka Frnčová
veterinární zajištění KVS Olomouc

Místo konání výstavy:
vlastní honitba Olomouckého kraje Valšovice – střelnice SLŠ Valšovice Střední lesnická škola Hranice.

Program:
8:00 – 9:00 hod veterinární přejímka psů
9:00 hod zahájení výstavy
9:30 – 14:00 hod posuzování
Třídy:
třída štěňat 4 – 6 měsíců stáří
třída dorostu 6 – 9 měsíců stáří
třída mladých 9 – 18 měsíců stáří
mezitřída 15 – 24 měsíců stáří
třída otevřená + 15 měsíců stáří
třída pracovní + 15 měsíců stáří
K třídě pracovní je třeba přiložit fotokopii certifikátu opravňujícího k zařazení do této třídy- vystaví ČMKJ.
třída vítězů + 15 měsíců stáří.
třída veteránů + od 8 let
Tituly:
CAJC, CAC, Res. CAC, Klubový vítěz pes, Klubový vítěz fena, Vítěz mladých BOJ, Vítěz plemene-BOB, nejlepší opačného pohlaví – BOS
Klubového vítěze může obdržet jen jedinec, jehož majitel je členem KSK při ČMKJ.
Poplatky:
člen klubu -1. pes 1000,- Kč, 2. pes stejného majitele nebo spolumajitelů 800 Kč
člen klubu – třída štěňat, dorostu a veteránů – pes 500,- Kč
nečlen klubu – 1. pes 2000,- Kč, 2. pes stejného majitele nebo spolumajitelů 1600,- Kč
nečlen klubu – třída štěňat, dorostu, veteránů – pes 1000- Kč
zahraniční účastník – 1 pes – 50,-€, 2. pes stejného majitele nebo spolumajitelů 40,-€
zahraniční účastník – třída štěňat, dorostu, veteránů – Pes 30,-€.

Poplatek uhraďte složenkou typu A, nebo platebním příkazem na účet klubu:
Číslo účtu: 115-779890237/0100 Komerční banka Hranice
Zahraniční platba: IBAN CZ0601000001150779890237 SWIFT: KOMBCZPP
Specifický symbol : 70
Kopii dokladu o úhradě přiložte k přihlášce.
Termín podání přihlášky:
přihláška musí být doručena nejpozději do 19. dubna 2024. Buď e-mailem, nebo poštou.
Přihlášky na výstavu:
Zasílejte na adresu: Libor Beníček 687 55 Bystřice pod Lopeníkem 355
Tel:+420 603 585 313 e-mail: beniceklibor@seznam.cz

Přihlášky zasílejte co nejdříve – plynulé sestavení katalogu!

O přidělení katalogového čísla psa budete informováni minimálně 7 dnů před konáním výstavy.

Veterinární podmínky:
Výstavy se mohou zúčastnit psi bez příznaků onemocnění. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci v soulad u s § 4 odst.1,písm.f ) veterinárního zákona. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Doklady k účasti na výstavě:
Vstupní list, průkaz původu a očkovací průkaz psa.

Všeobecné ustanovení:
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům, jedinci s operativním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný-protestovat lze pouze z formálních důvodů, porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy současně se složením jistiny ve výši 2 000 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Ubytování: Domov Mládeže při SLŠ v Hranicích-Jungmannova 616
75301 Hranice.
Členská schůze proběhne po vyhlášení výsledků přímo na místě konání výstavy.
Jídlo a občerstvení je zajištěno.

Rezervace ubytování: Jan Trčka ekonom KSK
Tel: 603 259 136
e-mail: pokladník@slovenskykopov.cz, info@autoskolatrcka.cz


Slovenský kopov
Přejít nahoru