Klub slovenského kopova

Výcvikový víkend

Výcviková sobota Obora Březka

Datum:
6. 4. - 6. 4. 2024
Místo konání:
Obora Březka

Hodnocení výcvikového víkendu

Na sobotu 6.dubna 2024 byla vedením klubu naplánovaná v oboře Březka výcviková sobota. Bohužel o tuto akci byl ze strany majitelů kopovů projeven velice malý zájem, přihlásili se pouze 4 majitelé slovenského kopova. Psovodi byli seznámeni se Zkušebním řádem, především s jednotlivými disciplínami barvářských zkoušek honičů. V krátkosti také se stanovami klubu a chovatelským řádem. V praxi měli možnost si vyzkoušet vodění, odložení a vypracování uměle založené nepobarvené stopy, kterou si sami jeden druhému našlapali. Dva z předvedených byli velice dobře na všechny disciplíny připraveni, u dalších dvou bylo rozhodčími doporučeno docvičení.

Číst více

Fotogalerie z soutěže


Přejít nahoru