Klub slovenského kopova

Výcviková sobota Obora Březka

Datum:
Čas:
Místo konání: Obora Březka

Na sobotu 6.dubna 2024 byla vedením klubu naplánovaná v oboře Březka výcviková sobota. Bohužel o tuto akci byl ze strany majitelů kopovů projeven velice malý zájem, přihlásili se pouze 4 majitelé slovenského kopova. Psovodi byli seznámeni se Zkušebním řádem, především s jednotlivými disciplínami barvářských zkoušek honičů. V krátkosti také se stanovami klubu a chovatelským řádem. V praxi měli možnost si vyzkoušet vodění, odložení a vypracování uměle založené nepobarvené stopy, kterou si sami jeden druhému našlapali. Dva z předvedených byli velice dobře na všechny disciplíny připraveni, u dalších dvou bylo rozhodčími doporučeno docvičení.

Poděkování za přípravu a vlastní průběh patří Ing. Liboru Beníčkovi a za celodenní občerstvení jeho manželce Aničce. Jako přílohu přikládám několik fotografií.

 

Přemysl Mašek

 

Přejít nahoru