Klub slovenského kopova

Celostátní soutěž SK SLŠ Hranice- Valšovice + VLS, s.p. Lipník nad Bečvou

Datum:
Čas: do
Místo konání: vlastní honitba Olomouckého kraje Valšovice – střelnice SLŠ Valšovice. Střední lesnická škola Hranice, druhý den VLS, s.p. Lipník nad Bečvou
Přejít nahoru