Klub slovenského kopova

Oznámení z KSK

Aktualizace kontaktů

Žádáme členy, u kterých se změnily kontaktní údaje jako adresa bydliště, telefonní čísla popř. e-mailové adresy, aby kontaktovali jednatele klubu a změny nahlásili.  Současně připomínáme povinnost uhradit členství na rok 2023 nejpozději do 31.12.2022. V opačném případě může dojít ke ztrátě členství v KSK.

DALŠÍ
OZNÁMENÍ

Datum

Přejít nahoru