Ples KSK 2020 – Radonice

XVI. Klubový ples

 

Dnem 31. prosincem 2019 skončil svoji činnost Kulturní dům v Klášterci nad Ohří, kde jsme několik roků ples pořádali, a to z důvodu dvouleté celkové rekonstrukce.  Pro nás to znamenalo najít jiný vhodný sál, což byl nelehký úkol. Ať už se jednalo o kapacitu sálu, prostředí, pro účastníky dostupnou vzdálenost a především o částku za nájem. Z toho všeho pro nás vyšel nejvhodněji sál v Kulturním domě v Radonicích u Kadaně, kde jsme tento ples dne 8.února 2020 uspořádali. Pro zajištění uspokojivé účasti jsme dali tuto skutečnost občanům na vědomí v Klášterecké kabelové televizi OKO 1 a dále pak rozvozem dostatečného množství plakátů v Klášterci nad Ohří, v Kadani a v okolí těchto měst a Radonic. Navíc byl zajištěn pro zájemce autobus na svoz. Konání plesu bylo též zveřejněno na klubových stránkách a také byly členům rozeslány pozvánky a SMS s žádostí o přispění do tomboly. Tato naše snaha velikou měrou přispěla k dobré účasti a díky všem sponzorům k sestavení skvělé tomboly, která čítala téměř 1 100 cen.  O perfektní servis občerstvení se opět postaral Radek Hasenöhrl ( Komár) se svým týmem. 

Ples byl zahájen skupinou mladých trubačů ze Středních a Vysokých lesnických škol. Po té následovalo předvedení skupiny kopovů členy klubu. Bylo řečeno pár úvodních slov k programu, při kterých jsem omluvil nepřítomnost předsedy klubu, který náš klub tento den zastupoval na jednání Mezinárodního klubu. Vyřídil jsem omluvu a srdečný pozdrav od maďarského kolegy Jožky Dombaie.  Po prvních skladbách kapely Milana Baranijaka byl parket zaplněn. Samozřejmě, že i v letošním roce byl připraven doprovodný program a to tanečním vystoupením žákyň radonické základní školy, vyplnění přestávky trubači a dámskou volenkou s růžemi. Velice bohatou a hodnotnou tombolu opět okořenila hlavní cena plesu olejomalba divočáka s kopovy od akademického malíře Václava Nasvětila. I z tohoto důvodu byly lístky připravené pro tombolu brzy beznadějně vyprodány.

Ples byl dle ohlasů hodnocen jako úspěšný po všech stránkách. Musíme však konstatovat,že vzhledem k nevyhovujícím  prostorám pro tombolu se její výdej poněkud protáhl, za což se omlouváme.

                Závěrem této krátké zprávy mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům, trubačům, psovodům, mladým tanečnicím, kapele Milana Baranijaka pod vedením Petra Baranijaka, Radku Hasenöhrlovi a jeho pomocníkům, členům klubu za jejich účast, ochotu při prodeji tomboly a také za výdej růží při dámské volence.  V neposlední řadě všem, kteří se jakýmkoliv způsobem  podíleli na přípravě a vlastním průběhu této zdařilé klubové akce.

 

                                               Výcvikář Přemysl Mašek

Přehled akcí 2020

Přehled jednotlivých akcí a jejich termínů je uveden v “ Akce KSK“

 

Pro rok 2021 připravujeme na leden jako již každoročně dvoje IHZ – SK. Místa a termíny konání budou včas zveřejněny na stránkách klubu.

Na IHZ – SK je možné za mimořádný výkon psa získat titul DIVIAČIAR ( není nárokován).

 

Pozvánka na mezinárodní akce:

                         13.– 15.11. 2020 – Memoriál Andreja Renču – Slovensko                                                                                                                                                     12.- 13.12. 2020 – I. ročník  Mezinárodního poháru  SK– místo konání   Antonstal – Slovensko

Vážné zájemce prosím o včasné zaslání přihlášek na tyto mezinárodní akce, které proběhnou u slovenských kolegů.  

 

Na všechny tyto akce jste výborem klubu srdečně zváni.

 

             Výcvikář Přemysl Mašek

IHZ Kunšach a Halámky – výsledky

Dne 31. 1. 2020 jsme se sešli v jižních Čechách v obci Rapšach na posledních klubových individuálních  honičských zkouškách v tomto mysliveckém roce. Tyto zkoušky pro nás připravil v honitbách Kunšach a Halámky  p. Daniel Dvořák ředitel firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Počasí nám, vzhledem k tomu, že byl konec ledna, více než přálo. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby byl alespoň minimální poprašek sněhu, sněhová nadílka z předchozích dnů však po oblevě stačila roztát.

 Zkoušky byly, jak již je v poslední době zvykem, naplněny zájemci o splnění podmínek chovnosti a lovecké upotřebitelnosti na sto procent. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Radek Hasenöhrl, Tomáš Kos a naše klubové rozhodčí doplnily ještě dva místní rozhodčí, oba členové Klubu chovatelů honičů, Marek Chudý a Miroslav Bican a nutno dodat, že oba byli významnou a ceněnou posilou. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnili i čekatelé na funkci rozhodčího Adam Klement a Stanislav Švábenický. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Po úvodních slovech Ing. Daniela Dvořáka a Daniela Dvořáka st. a nezbytných fanfárách místních trubačů již mohl být zahájen celodenní lov zaměřený na černou zvěř. Zkoušky se odehrály ve třech lečích. V  každé leči se vyskytovala černá zvěř a tak každý z kopovů měl možnost a šanci s ní pracovat.

Sborem rozhodčích byly zadány čtyři první ceny, pět cen druhých a jedna cena třetí. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Velké poděkování patří Ing. Dvořákovi a p. Dvořákovi st. za umožnění zkoušek v honitbách Kunšach a Halámky a jejich perfektní průběh.

 

                                                                                                                       Mgr. Michal Füleky

                                                                                                                              vrchní rozhodčí

Seznam kandidátů do výboru a RK KSK 2020

Klub slovenského kopova,z.s. zveřejnil na tomto místě přihlášky kandidátů do výboru a revizní komise KSK. Klub neodpovídá za správnost uvedených údajů v přihláškách.

titulpříjmeníjménopřihláška kandidáta
BeníčekLibor
Ing.BeníčekLibor
Mgr. FülekyMichal
Ing.HládekEmil
HladíkJan
Mgr.ChrásteckýMartin
KosTomáš
MašekPřemysl
PácVáclav
RudelMiroslav
SargánekRobert
SedláčkováVěra
SkurkaTomáš
Mgr.ŠupíkPetr
TrčkaJan

Odběry DNA na IHZ Kunšach a Halámky

Dne 31.1.2020 proběhnou odběry DNA  v místě konání IHZ Kunšach a Halámky. Odběry budou prováděny v odpoledních hodinách po skončení IHZ – cca 16.00 hodin. Místo odběru dle propozic k uvedeným IHZ, které byly zveřejněny na stránkách KSK.

Případné dotazy Mgr. Petr Šupík – 603466560

Přehled členů KSK – ke dni 1.1.2020

členské číslo členem od jméno a příjmení
1 /93 Čech Josef
6 /93 Havelka Josef
11 /93 Trčka Vratislav
15 /93 Balcar Václav
22 /94 Füleky Michal
24 /94 Rudel Miroslav
32 /94 Matula Stanislav
43 /94 Macek Leoš
48 /95 Pospíšil Karel Ing.
50 /95 Kovačík Zdeněk
61 /97 Hýža Jindřich Ing.
68 /97 Satoria Pavel
77 /97 Beneš Lubomír
87 /98 Mašek Přemysl
106 /99 Mareš Jan
117 /00 Klement Adam
130 /00 Bambuch Pavel
132 /01 Hasenöhrl Václav
155 /02 Homola Jan
156 /02 Rubeš Petr
157 /02 Beníček Libor
160 /02 Beníček Libor
164 /07 Štolcová Preislerová Kateřina Ing.
171 /03 Vaněk Roman
174 /03 Trnobranský Jiří
177 /03 Hasenöhrl Radek
179 /03 Rudel Jakub
190 /03 Děkanovský Ladislav
194 /04 Pospíšil Jiří
199 /04 Pác Václav
231 /06 Izsóf Ivan
232 /06 Trojáček Otakar
237 /06 Pospíšil Jiří st.
242 /06 Balihar Tomáš
248 /06 Vašek Tomáš
252 /06 Füleky Michal
260 /07 Lipenský Petr
261 /07 Dvořák Zdeněk
263 /07 Hikl Tomáš
269 /07 Urbánek Josef
274 /07 Švábenický Stanislav
278 /07 Šupík Petr Mgr.
282 /08 Podhajský Bedřich
283 /08 Kučera Jan
284 /08 Dvořák Václav
297 /09 Fafejta Jan
299 /09 Procházka Filip Ing.
302 /09 Zicha Jiří
304 /09 Sedláčková Věra
307 /09 Hládek Emil Ing.
309 /09 Homola František
312 /09 Skurka Tomáš
313 /09 Jurenková (Prošková)Šárka
314 /09 Jurenka Luděk
318 /10 Hradil Stanislav
319 /10 Dvořák Jiří Ing.
321 /10 Smetana Ondřej
327 /10 Cimbalík Štefan Ing.
328 /10 Boháček Josef
338 /10 Razima Josef
340 /10 Mrkvička Václav
347 /11 Prokeš Karel
348 /11 Kos Tomáš
351 /11 Sargánek Robert
361 /11 Ondříček Martin
362 /11 Stiksová Iveta
364 /11 Voltr Pavel Ing.
366 /11 Fojtík Josef
368 /11 Zemánek Michal
378 /12 Staněk Oldřich
379 /12 Harazím Miroslav Ing.
383 /12 Vlachynský Libor
384 /12 Prachař Martin
386 /12 Mareš Libor
390 /13 Chrástecký Martin
391 /13 Menšíková Olga
393 /13 Křeček Lukáš
397 /13 Trčka Jan
401 /13 Čepek Jan
402 /13 Traj Jaroslav
404 /13 Ulmann Aleš
407 /13 Příhoda Michal
409 /13 Šafránková Králová Martina ing.
413 /13 Obr Jaroslav
415 /14 Faltus Ondřej
419 /14 Janků Stanislav
420 /14 Řehoř Jiří
427 /14 Strnad Václav
428 /14 Hladík Jan
433 /14 Stiksa Martin
434 /14 Beníčková Anna
436 /14 Vondráček Lukáš
439 /14 Schermuly Veronika
449 /15 Lajza Josef
451 /15 Rejnuš Petr
456 /15 Mgr.Kučera Václav
459 /15 Králik Jozef Bc.
460 /15 Fleischer Branislav
468 /15 Janda Jaroslav
471 /15 Huťka Roman
472 /15 Procházka Martin
474 /15 Lukeštík Jiří
477 /15 Koželuh František
478 /15 Kos Milan
482 /15 Brom Jan
483 /16 Kadlecová Olga
485 /16 Balcar Lukáš
487 /16 Košárek Jan
488 /16 Panák Jaroslav
490 /16 Kučera Jan
491 /16 Richtár David
492 /16 Ing. Šmerda Jaroslav
493 /16 Broučková Lenka
495 /16 Vondráček Vladimír
496 /16 Ludvík Jiří
497 /16 Ing. Jarolím Zdeněk
500 /16 Mikel Miroslav
503 /16 Dombai Jozsef
507 /16 Štefko Robert
508 /16 Vidrnová Ivana
509 /16 Šobáň David
512 /17 Musil Jiří
513 /17 Tonhauser Anton
515 /17 Panský Martin
517 /17 Zborková Michaela
519 /17 Ciml David
329 /17 Ptáček Karel
521 /17 Kalus Radim
522 /17 Slaba Rudolf, Mgr.
385 /17 Macků Milan
417 /17 Buchta Martin
530 /17 Ondrejmiška Lukáš
531 /17 Češek Tomáš
429 /17 Cinádr Miroslav
450 /17 Svoboda Marián
446 /17 Ivan Jiří
536 /17 Prošek Jan
538 /17 Knížek Ondřej
504 /18 Blechová Petra
296 /18 Novotný Michal
541 /18 Pelikán David
411 /18 Filip Radek
540 /18 Opatřil Jan
547 /18 Učeň Jan
549 /18 Fialová Hana
520 /18 Líbotovský Aleš
387 /18 Kochta Petr
550 /18 Souček Petr
551 /18 Štrach Petr
546 /18 Štětka Rudolf
545 /18 Kaňka František
544 /18 Kubišta Jan
405 /18 Beran Zdeněk
528 /18 Kerouš Miroslav
514 /19 Kušta Radek
203 /19 Štolc Jan
555 /19 Bořek Rudolf
557 /19 Jeniš Jan
556 /19 Bouša Miloslav
559 /19 Šofr Jan, Ing.
560 /19 Prokeš Martin
561 /19 Mgr. Cibulka Martin
562 /19 Cimala Ladislav
554 /19 Bobčík David
229 /19 Souček Martin, Bc.
563 /19 Stopka Peter
44 /19 Matějka Jiří
564 /19 Štěpán Jaroslav
565 /19 Pšenková Martina,Ing.
410 /19 Klech Martin
330 /19 Rout Jaroslav
375 /19 Vachun Martin
388 /19 Mikyta Michal
570 /19 Šedivý Ondřej, Ing.
572 /19 Vala Josef
553 /18 Holešovský Jan,Ing.
423 /19 Cittadini Fausto
548 /18 Bříza Karel
499 /19 Šťovík Marek
569 /19 Dáňa Jan
469 /19 Novák Patrik
566 /19 Charvát Ondřej
567 /19 Trojánek Pavel
568 /19 Hrežo Michal
573 /19 Luža Radek
574 /19 Bysaha Oleksandr
571 /19 Kolařík Stanislav
576 /19 Ryšavý Václav
577 /19 Brlka Tomáš
578 /19 Preisler Jindřich
579 /19 Čechura Martin
580 /19 Lulák František
197 /19 Švábek Jaroslav
196 /19 Strapek Karel
582 /19 Staněk Petr
584 /19 Duka Libor
585 /19 Sargánek Karel