Speciální K BZH- zpráva

Speciální klubové BZH

Poslední srpnový den se se v překrásném prostředí Doupovských vrchů v honitbě Vojenských lesů a statků divize Karlovy Vary konali v tomto roce již druhé klubové barvářské zkoušky honičů. O konání dvou klubových BZH v jednom roce výbor rozhodl především z toho důvodu, aby bylo v maximální míře umožněno členům zúčastňovat se s našimi psi akcí zastřešených naším klubem, navíc s  možností zadání čekatelství CACT a Res. CACT.

Náš klub umožnil na těchto BZH i účast švýcarským honičům. Původně bylo přihlášených třináct psů, zkoušek se však nakonec zúčastnilo psů osm. Čtyři slovenští kopovi a čtyři švýcarští honiči. Posuzoval rozhodcovský sbor ve složení Přemysl Mašek, Ing. Karel Pospíšil, Václav Pác a Tomáš Kos. V rámci zkoušek proběhla i hospitace tří čekatelů na funkci rozhodčího, a to Věry Sedláčkové, Jana Broma a Mgr. Martina Chrásteckého.

Po velmi pěkně stráveném dni jsme se dočkali i velmi pěkných výsledků, všichni čtyři kopovi se umístili v 1. ceně a první dva ještě navíc se zadáním titulu čekatelství CACT a Res. CACT. Úroveň předváděných kopovů byla skutečně na vysoké úrovni jak na stopách tak i při disciplíně chování u střeleného kusu, kde byly přidávány body za hlasitost. Většina kopovů byla odkládána a voděna volně.

Velký dík patří Vojenským lesům a statkům divizi Karlovy Vary za zapůjčení honitby a areálu střelnice Lučiny. Trubačům, kteří nás svým překrásným projevem celým dnem doprovázeli bez nároku na honorář. A dále pak celé rodině Mašků, která celé zkoušky a výcvikový den, který proběhl čtrnáct dní před zkouškami, připravili naprosto na jedničku.

 

Vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky

Napsat komentář