Pravidla pro podávání přihlášek na zkoušky a soutěže

Vzhledem k stále se opakujícím nedostatkům při zasílání přihlášek na klubové zkoušky a soutěže  byly na výborové schůzi dne 7.9.2018 navrženy a výborem schváleny tyto podmínky přijetí přihlášky do evidence:

Přihláška musí být čitelně vyplněna ve všech bodech dle předtisku a doložena ofoceným průkazem původu z obou stran, dále dokladem o zaplacení příslušného poplatku a dokladem o zaplacení členství na daný rok.

Pro případné rychlé jednání nezapomínejte uvádět své telefonní číslo. 

Pokud obdržím přihlášku bez těchto náležitostí nebude zapsána do evidence. Dále upozorňuji, že od tohoto dne nebudu přijímat telefonní a emailové rezervace na zkoušky a soutěže.

Výcvikář Přemysl Mašek 

Napsat komentář