Informace k odběrům vzorků DNA

Na základě směrnice č. 2/2017, o odběrech DNA u chovných jedinců slovenského kopova v České republice  předkládáme  ve smyslu ust. § 4 této směrnice informaci poradce chovu k termínům a místu odběrů vzorků DNA. Ve smyslu § 3 směrnice byly k odběrům klubem určeny  a společností Vetgene s.r.o. proškoleny osoby – Libor Beníček st., Miroslav Rudel, Mgr. Petr Šupík. Odběr bude vždy realizován pověřenou osobou za přítomnosti majitele psa a dalšího člena výboru KSK. Všichni majitelé chovných jedinců budou informováni i  písemnou cestou, zaslaným dopisem.  

Informace o termínech a místech odběrů DNA u chovných jedinců

Napsat komentář