Výzva členům k doplnění kontaktních údajů

Žádáme tímto všechny členy uvedené v přehledu –   Seznam členů doplnění údajů , aby doplnili svoje kontaktní údaje –  telefonní číslo a e mailovou adresu a tyto zaslali, či jiným způsobem sdělili co nejdříve jednateli KSK Mgr. Michalu Fülekymu na adresu jednatel@slovenskykopov.cz. Uvedené údaje jsou důležité  pro zajištění kvalitnějšího přenesení důležitých sdělení klubu na své členy. Současně prosíme všechny, kteří si toto sdělení přečtou a jsou v kontaktu se členy, jejichž kontaktní údaje chybí, aby je na tuto skutečnost upozornili.

Napsat komentář