Komerční reklama na stránkách KSK

Dne 22.2.2017 byl schválen návrh směrnice KSK č. 1/2017, O umístění komerční reklamy na stránkách KSK. Ta dává možnost členům i nečlenům KSK inzerovat na klubových stránkách obchodní sdělení v souvislosti s kynologií, myslivostí, chovem a výcvikem slovenského kopova. Směrnice KSK č. 1/2017….zde

4 Komentářů

 1. Ing. Jan Homola

  To už neplatí stanovy, ve kterých je napsáno, že projednávání, schvalování a změna všech normativů klubu patří do působnosti členské schůze???

 2. Ing. Jan Homola

  To už neplatí stanovy, ve kterých se píše, že rozhodování o normativech klubu patří do působnosti členské schůze???

  • Vážený pane inženýre,
   děkuji za Váš komentář. Zaregistrované stanovy přirozeně stále platí. Ve Vámi připomínkované věci došlo výborem klubu ke schválení pouze návrhu směrnice, jejíž schválení bude předmětem jednání ČS v červnu 2017. Proto také do této chvíle nebyla na stránkách vyvěšena žádná z reklam zájemců o inzerci z řad jak členů, tak i subjektů mimo klub, které klub k tomuto dni eviduje. Byla sjednána náprava a texty byly doplněny o slovo „návrh“. Společně se budeme těšit na Vaši účast na ČS, kde bude prostor pro veřejnou diskuzi a Vaše náměty.
   předseda KSK

 3. Jan Homola

  Děkuji za vysvětlení, takhle už to vypadá líp…

Napsat komentář