Podnět členů KSK na změnu termínu členské schůze

Na základě podnětu některých členů KSK, na změnu termínu členské schůze z původně naplánovaného termínu 17.6.2017, na termín v měsíci dubnu 2017, předkládáme členům možnost vyjádřit svoje stanovisko a názor k případnému dřívějšímu termínu ČS. Všichni ti, kdož preferují dubnový termín, nechť svůj zájem vyjádří adresně prostřednictvím  info@slovenskykopov.cz, nejpozději do 21.2.2017.

3 Komentářů

  1. Václav Dvořák

    Nejspíš nebude větší účast než na schůzi v den výstavy.
    V roce 2018 posunout výstavu a zkoušky na duben.

  2. K dnešnímu dni 22.2.2017 o změnu termínu ČS projevili zájem tito členové : Adam Klement, Roman Vaněk, Věra Sedláčková, Jan Hladík, Václav Dvořák a Michal Zemánek

Napsat komentář