Vrácení pozdních plateb za členství

Žádáme členy, kteří pozbyli členství nezaplacením členských příspěvků do 31.12.2016, aby neposílali dodatečné platby. Pokladníkem tyto platby budou vráceny na účet odesílatele. V případě zájmu o členství je nutné nejprve vyplnit přihlášku za člena KSK, která podléhá dle stanov klubu schválení výboru KSK a teprve potom je možno zaslat příslušnou platbu, navýšenou o registrační poplatek.

Napsat komentář