Přehled členské základny k 1.1.2017

Zde předkládáme aktualizovaný přehled členů Klubu slovenského kopova, z.s., ke dni 1.1.2017. Uvedení členové si splnili svoji základní povinnost vyplývající z ustanovení Stanov klubu a uhradili do 31.12.2016 členský příspěvek.                                                                            Členská základna k 1.1.2017 – řádný člen                                                                                                                                                            

Členská základna k 1.1.2017 – čestný člen

                                                                                                                                                                  

Všichni ostatní kteří nesplnili svoji povinnost z jakéhokoliv důvodu do 31.12.2016 pozbyli členství. V případě zájmu o opětovné řádné členství je nutné vyplnit přihlášku a zaslat jednateli klubu Mgr. Michalu Fülekymu, který přihlášku zaeviduje a předloží výboru KSK s návrhem na znovu přijetí. Poté je nutné uhradit členský příspěvek navýšený o částku 100,- Kč.

Prosíme o kontrolu údajů, v případě nepřesných či chybějících údajů kontaktujte jednatele KSK na jednatel@slovenskykopov.cz

 

Napsat komentář