Členské příspěvky – upozornění

Upozorňujeme všechny členy, kteří si doposud nesplnili svoji základní povinnost člena klubu a nezaplatili členské příspěvky , aby tak učinili s dostatečným předstihem před termínem určeným novými stanovami a to nejpozději do 31.12.2016. Při nesplnění této povinnosti do uvedeného data, přičemž rozhodným je datum připsání na účet,    z a n i k á      k 1.1. 2017  členství v Klubu slovenského kopova, z.s.

3 Komentářů

  1. Tomáš Kos
    Tomáš Kos

    Bylo by dobré doplnit seznam členů s aktuálním přehledem členských příspěvků. Děkuji, Tomáš Kos

    • Seznam lze zveřejnit jen v takové podobě, abychom jeho zveřejněním neporušili zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Je však počítáno s doplněním přehledu po 1.1.2017, kdy celá řada členů pozbyde členství nezaplacením členských příspěvků do 31.12.2016. Na stránkách poté bude zveřejněn aktuální přehled členů.

  2. Jiří Řehoř

    A jakým způsobem tedy může běžný uživatel docílit zpětné kontroly, zda má uhrazeny a správně zaevidovány členské poplatky, když zde není k dispozici seznam členů, tak jako to bylo na předchozích stránkách klubu. Byť po přihlášení… Seznam, kde by bylo uvedeno členské číslo a evidované roky, by porušením zákona být neměl…

Napsat komentář