Klub slovenského kopova

Oznámení z KSK

Prezentace kopovů u VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary

Prezentace kopovů u Vojenských lesů a statků ČR,s.p. divize Karlovy Vary

 

Dne 18. května 2024 pořádaly Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovy Vary na sportovní střelnici v Lučinách každoroční přehlídku trofejí ulovených v honitbě Hradiště v lovecké sezoně2023 – 2024. Na jejich požádání jsme u této příležitosti uspořádali jménem našeho klubu prezentaci slovenského kopova, které se zúčastnilo šest majitelů se svými kopovy. Zájemci o toto plemeno byli stručně seznámeni s historií vzniku klubů, členskou základnou a také s historií chovných jedinců a odchovaných štěňat od roku 1997 doposud. Dále jim byly předneseny chovné podmínky slovenského kopova u fen i u psů. Byli seznámeni s akcemi, které pro majitele kopovů vedení klubu každoročně připravuje. Zmínka byla také o významu povinného odebrání vzorků DNA u kopovů před uchovněním a to s platností od roku 2017. Dále bylo pohovořeno  o častých poraněních nebo usmrcení loveckých psů na společných i individuálních lovech v návaznosti o uzavření vhodného pojištění  a také o vlastnostech a využití slovenských kopovů v myslivecké praxi.

Po té jsem představil jednotlivé majitele se svými  kopovy, kteří ochotně pozvání na tuto prezentaci přijali. Všem mnohokráte děkuji za účast.

Tomáš Cibulka s Adarem z Cepských blat

Anna Židová s Bystrou od Petrovy tůně

Fausto Cittadini s Donem z Polčiny

Ing. Jaroslav Obr s Cyrem z Cepských blat

Jan Hladík s Cyrem z Doubravské hájenky

Radek Hasenöhrl  s Arnym od Hapalíka

Závěrem jsem poděkoval VLS Karlovy Vary za dlouholetou spolupráci v myslivecké kynologii a jsem přesvědčen, že tato spolupráce mezi VLS v Čechách i na Moravě a naším klubem bude pokračovat i v dalších letech.

„ Kopovům zdar“

Výcvikář pro Čechy Přemysl Mašek

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ
OZNÁMENÍ

Datum

Přejít nahoru