Vrácení pozdních plateb za členství

Žádáme členy, kteří pozbyli členství nezaplacením členských příspěvků do 31.12.2016, aby neposílali dodatečné platby. Pokladníkem tyto platby budou vráceny na účet odesílatele. V případě zájmu o členství je nutné nejprve vyplnit přihlášku za člena KSK, která podléhá dle stanov klubu schválení výboru KSK a teprve potom je možno zaslat příslušnou platbu, navýšenou o registrační poplatek.

další

IHZ – honitba Kapinos 27.1.2017 výsledky

IHZ – SK honitba Kapinos , OMS České Budějovice Dne  27.1.2017 proběhly klubové individuální  honičské  zkoušky v jižních Čechách. Je potřeba připomenout, že tyto zkoušky se konaly jako  náhradní , a to jak termínem, tak umístěním, za původně plánované zkoušky, které se měly konat dne  7.1.2017 v honitbě Černíny, OMS Kutná Hora. V  souvislosti  s tím je nutné pochválit místní myslivecký spolek v čele s panem Alešem Černákem za to, že byli schopni  během tří dnů zorganizovat naháňku na černou zvěř ve své honitbě, včetně brilantně zvládnutého ranního občerstvení přímo v honitbě. Celý článek čtěte zde……

další

Klubový ples Hranice 2017

Nejen zkouškami a soutěžemi je náš klub živ. Takto by se dalo výstižně pojmenovat společenské klubové dění posledních týdnů. Po zralé úvaze, vedené snahou poskytnout nejen široké veřejnosti, ale i širší členské základně možnost a příležitost účastnit se klubového plesu nejen v regionu osvědčené destinace Klášterce nad Ohří, byl připraven i druhý ples, tentokrát v Hranicích na Moravě. Pro vlastní konání plesu byla zvolena hranická Sokolovna. Garantem veškerých přípravných prací se stal pokladník klubu Honza Trčka, který dlouhé týdny až měsíce dopředu musel  krok po kroku organizačně zajistit veškeré zázemí plesu. Celý článek čtěte zde……

další

Klubový ples Klášterec nad Ohří

V pořadí XIII.ples máme zdárně a úspěšně za sebou. Jeho příprava a průběh byly opět v podkrušnohorském městě v Klášterci nad Ohří. V Kulturním domě se hrstka členů a převážná většina ostatních zájemců o tento ples  sešli dne 14.ledna 2017 u příležitosti konání již  osmého našeho plesu v tomto městě.   Celý článek čtěte zde…..                                                                                                                                                                                                                                                                     

další

Přehled členské základny k 1.1.2017

Zde předkládáme aktualizovaný přehled členů Klubu slovenského kopova, z.s., ke dni 1.1.2017. Uvedení členové si splnili svoji základní povinnost vyplývající z ustanovení Stanov klubu a uhradili do 31.12.2016 členský příspěvek.                                                                            Členská základna k 1.1.2017 – řádný člen                                                                                                                                                             Členská základna k 1.1.2017 – čestný člen                                                                                                                                                                    Všichni ostatní kteří nesplnili svoji povinnost z jakéhokoliv důvodu do 31.12.2016 pozbyli členství. V případě zájmu o opětovné řádné členství je nutné vyplnit přihlášku a zaslat jednateli klubu Mgr. Michalu Fülekymu, který přihlášku zaeviduje a předloží výboru KSK s návrhem na znovu přijetí. Poté je nutné uhradit členský příspěvek navýšený o částku 100,- Kč. Prosíme o kontrolu údajů, v případě nepřesných či chybějících údajů kontaktujte jednatele KSK na jednatel@slovenskykopov.cz  

další

IHZ Rusava 7.1.2017 – výsledky

Dňa 7.1.2017 sme sa po prvý krát v novom roku stretli na individuálnych duričských skúškach slovenských kopov v poľovníckom združení Rusava. Na tieto klubové skúšky sa prihlásilo 6 slovenských kopov. Skúšky posudzoval rozhodcovský zbor v zložení: hlavný rozhodca Ing. Emil Hladek a rozhodcovia: Ing. Beníček Libor, MVDr. Kučera Ján, Šimara Jindro, Šťastný Zdeněk. IHZ SK sa konali za mrazivého, ale pritom za jasného a slnečného počasia. Teplomer sa počas celého dňa držal na hodnote – 16 o C. …zde čti celý text

další

IX. ročník Mezinárodní soutěže SK Libavá 2016 – výsledky

Mezinárodní soutěž slovenských kopovů                Již IX. ročník naší nejvyšší klubové mezinárodní soutěže byl neoficiálně zahájen kolem 12. hodiny dne 8. prosince 2016 u obůrky v Janové, kde se sešlo šest vybraných kopovů z našeho klubu, dva zástupci z klubu slovenského a dvě feny z Maďarska, sbor rozhodčích a nevelká korona.  Aby byly zajištěny regulérní podmínky pro všech deset  předvedených  psů  byla korona a psovodi, kteří nepředváděli svého psa, vzdáleni zhruba 200 metrů od obůrky. U obůrky se vždy pohyboval pouze jeden kopov, jeho vůdce a sbor rozhodčích, kteří byli v dostatečné vzdálenosti, aby nebyla rušena práce psa.  Mezinárodní soutěž slovenských kopovů……celý článek zde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Výsledková listina IX. ročníku MSSK Libavá 2016  

další

Termíny a podmínky zaslání přihlášek IHZ a soutěží

Přihláška na klubové zkoušky bude čitelně vyplněna nejlépe v tabulce, která je zveřejněna na stránkách klubu, bude přiložen doklad o zaplacení zkoušek a kopie rodokmenu. Termín pro doručení přihlášek je stanoven mimo jiné i z organizačních důvodů na 30 dnů před zahájením akce. V opačném případě nebude přihláška akceptována.

další

Výsledky IHZ Olešovice 10.11.2016

Výsledky IHZ Olešovice                                                                                                                                                                                                                                                             Dne 10.11.2016 proběhly naše první IHZ v letošním roce. Těchto IHZ se velice dobře zhostili po stránce organizační zaměstnanci LČR Konopiště s vlastním provedením na polesí Olešovice, kde byl hlavním organizátorem Ing. Pavel Šusta. Zazvěření černou zvěří v této honitbě bylo velice dobré, a to především v druhé leči. Díky vynikající práci převážné části předvedených kopovů bylo uloveno 13 ks černé zvěře a jedna liška. Klub děkuje za propůjčení honitby zaměstnancům LČR Konopiště a také za vzorné předvedení kopovů všem psovodům.  Výcvikář Přemysl Mašek 

další

Poděkování

Dovolte mi na tomto místě vyjádřit poděkování všem členům výboru, členům klubu i dalším zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu IX. ročníku Mezinárodní soutěže slovenských kopovů. Odměnou nám všem za jejich aktivní přístup je kvalitní a organizačně zvládnutá akce s mezinárodní účastí s parametry, za něž se nemusíme stydět v konfrontaci s jinými kluby nejen v ČR, ale i mimo naši vlast. Výsledky  a hodnocení soutěže, včetně fotogalerie budou následovat v nejbližších dnech. Kopovům Zdar!  Předseda KSK Mgr. Petr Šupík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

další