Přehled členské základny k 1.1.2017

Zde předkládáme aktualizovaný přehled členů Klubu slovenského kopova, z.s., ke dni 1.1.2017. Uvedení členové si splnili svoji základní povinnost vyplývající z ustanovení Stanov klubu a uhradili do 31.12.2016 členský příspěvek.                                                                            Členská základna k 1.1.2017 – řádný člen                                                                                                                                                             Členská základna k 1.1.2017 – čestný člen                                                                                                                                                                    Všichni ostatní kteří nesplnili svoji povinnost z jakéhokoliv důvodu do 31.12.2016 pozbyli členství. V případě zájmu o opětovné řádné členství je nutné vyplnit přihlášku a zaslat jednateli klubu Mgr. Michalu Fülekymu, který přihlášku zaeviduje a předloží výboru KSK s návrhem na znovu přijetí. Poté je nutné uhradit členský příspěvek navýšený o částku 100,- Kč. Prosíme o kontrolu údajů, v případě nepřesných či chybějících údajů kontaktujte jednatele KSK na jednatel@slovenskykopov.cz  

další

IHZ Rusava 7.1.2017 – výsledky

Dňa 7.1.2017 sme sa po prvý krát v novom roku stretli na individuálnych duričských skúškach slovenských kopov v poľovníckom združení Rusava. Na tieto klubové skúšky sa prihlásilo 6 slovenských kopov. Skúšky posudzoval rozhodcovský zbor v zložení: hlavný rozhodca Ing. Emil Hladek a rozhodcovia: Ing. Beníček Libor, MVDr. Kučera Ján, Šimara Jindro, Šťastný Zdeněk. IHZ SK sa konali za mrazivého, ale pritom za jasného a slnečného počasia. Teplomer sa počas celého dňa držal na hodnote – 16 o C. …zde čti celý text

další

IX. ročník Mezinárodní soutěže SK Libavá 2016 – výsledky

Mezinárodní soutěž slovenských kopovů                Již IX. ročník naší nejvyšší klubové mezinárodní soutěže byl neoficiálně zahájen kolem 12. hodiny dne 8. prosince 2016 u obůrky v Janové, kde se sešlo šest vybraných kopovů z našeho klubu, dva zástupci z klubu slovenského a dvě feny z Maďarska, sbor rozhodčích a nevelká korona.  Aby byly zajištěny regulérní podmínky pro všech deset  předvedených  psů  byla korona a psovodi, kteří nepředváděli svého psa, vzdáleni zhruba 200 metrů od obůrky. U obůrky se vždy pohyboval pouze jeden kopov, jeho vůdce a sbor rozhodčích, kteří byli v dostatečné vzdálenosti, aby nebyla rušena práce psa.  Mezinárodní soutěž slovenských kopovů……celý článek zde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Výsledková listina IX. ročníku MSSK Libavá 2016  

další

Termíny a podmínky zaslání přihlášek IHZ a soutěží

Přihláška na klubové zkoušky bude čitelně vyplněna nejlépe v tabulce, která je zveřejněna na stránkách klubu, bude přiložen doklad o zaplacení zkoušek a kopie rodokmenu. Termín pro doručení přihlášek je stanoven mimo jiné i z organizačních důvodů na 30 dnů před zahájením akce. V opačném případě nebude přihláška akceptována.

další

Výsledky IHZ Olešovice 10.11.2016

Výsledky IHZ Olešovice                                                                                                                                                                                                                                                             Dne 10.11.2016 proběhly naše první IHZ v letošním roce. Těchto IHZ se velice dobře zhostili po stránce organizační zaměstnanci LČR Konopiště s vlastním provedením na polesí Olešovice, kde byl hlavním organizátorem Ing. Pavel Šusta. Zazvěření černou zvěří v této honitbě bylo velice dobré, a to především v druhé leči. Díky vynikající práci převážné části předvedených kopovů bylo uloveno 13 ks černé zvěře a jedna liška. Klub děkuje za propůjčení honitby zaměstnancům LČR Konopiště a také za vzorné předvedení kopovů všem psovodům.  Výcvikář Přemysl Mašek 

další

Poděkování

Dovolte mi na tomto místě vyjádřit poděkování všem členům výboru, členům klubu i dalším zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu IX. ročníku Mezinárodní soutěže slovenských kopovů. Odměnou nám všem za jejich aktivní přístup je kvalitní a organizačně zvládnutá akce s mezinárodní účastí s parametry, za něž se nemusíme stydět v konfrontaci s jinými kluby nejen v ČR, ale i mimo naši vlast. Výsledky  a hodnocení soutěže, včetně fotogalerie budou následovat v nejbližších dnech. Kopovům Zdar!  Předseda KSK Mgr. Petr Šupík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

další

Aktualizace úhrad členských příspěvků ke dni 30.11.2016

Aktualizovaný přehled úhrad členských příspěvků ke dni 30.11.2016.                                                                                                                      Přehled úhrad  členských příspěvků      

další

Úspěch českých zástupců KSK

Ve dnech 2.-4.12.2016 se uskutečnil v Starej Turej  VII. ročník  soutěže o Putovný pohár slovenských kopovov. Za český klub byli nominováni dva zástupci, kteří dosáhli vynikajícího umístění, když obsadili celkové 2. a 3. místo z dvanácti soutěžících.                                               2. místo   Nelo z Polčiny, vůdce Ondřej Smetana,             3. místo  Agent z pod Jahodného, vůdce Ing. Jiří Nátr Pejskům a jejich vůdcům děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a jen tak dál……

další