Fleecové bundy KSK – informace

Od 6.11.2017 je možné dle pokynů a informací uvedených dne 17.10. 2017 na těchto stránkách, zasílat úhrady za objednané klubové bundy. Po připsání na uvedený účet budou bundy rozesílány cestou PPL.

Zbývající volná místa na IHZ

♣    IHZ Olešovice     9.11.2017    obsazené  10 psů

♣    IHZ Zelený Kříž   18.11.2017  obsazené   10 psů

♣    IHZ Seloutky        23.11.2017  přihlášeno 9 psů – 1  volné místo

♣    IHZ Hranice          1.12. 2017    obsazené

♣    CS-SK                 8.-10.12 2017 obsazená ( uzávěrka byla 9.10.2017)

♣    IHZ  VLS Libavá    12.1.2018    přihlášeni 4 psi  ( místo Rusavy)

♣    IHZ Rožmberk      27.1.2018     obsazené  10 psů

Informace k odběrům vzorků DNA

Na základě směrnice č. 2/2017, o odběrech DNA u chovných jedinců slovenského kopova v České republice  předkládáme  ve smyslu ust. § 4 této směrnice informaci poradce chovu k termínům a místu odběrů vzorků DNA. Ve smyslu § 3 směrnice byly k odběrům klubem určeny  a společností Vetgene s.r.o. proškoleny osoby – Libor Beníček st., Miroslav Rudel, Mgr. Petr Šupík. Odběr bude vždy realizován pověřenou osobou za přítomnosti majitele psa a dalšího člena výboru KSK. Všichni majitelé chovných jedinců budou informováni i  písemnou cestou, zaslaným dopisem.  

Informace o termínech a místech odběrů DNA u chovných jedinců

Změna místa konání IHZ

Z organizačních důvodů došlo ke změně místa a data konání IHZ. Ruší se konání IHZ Rusava, dne 6.1.2018. Na místo IHZ Rusava je vyhlášen termín na konání IHZ dne 12.1.2018,  místo konání VLS,  divize Lipník nad Bečvou. Přihlášky zasílejte vycvikáři  klubu P. Maškovi.

další

IHZ Seloutky 23.11.2017

V souvislosti s organizací IHZ Seloutky sdělujeme všem zájemcům o účast na IHZ, že k dnešnímu dni jsou k dispozici ještě 4 místa. V případě zájmu je nutné kontaktovat výcvikáře klubu Přemysla Maška.

další

Memoriál A. Renča 2017

KSK obdržel od  Klubu chovateľov slovenských kopovov pozvánku k účasti  na  XXIII. ročník medzinárodní soutěže „MEMORIÁL ANDREJA RENČA“ s udělováním titulu CACIT a CACT. Memoriál sa bude konat 10. – 12. listopadu 2017 v Žilině. Prosíme zájemce o účast na této mezinárodní soutěži, aby se přihlásili u výcvikáře klubu p. Přemysla Maška.

Propozice MAR 2017

Klubové bundy II. vlna

Všem zájemcům o zakoupení klubových bund sdělujeme, že  zásilka od výrobce je v těchto dnech přepravována na zhotovení výšivky a bundy budou distribuovány stejným způsobem jako v předlešlém případě. Cena fleecových klubových bund 1.100,- Kč/1 ks. Po zhotovení výšivky budou registrované objednávky postupně rozesílány cestou PPL,  po uhrazení částky cena bundy + přepravné,  na  č. účtu KB  78-8111600267/0100    KS 308 , Variabilní symbol ….členské klubové číslo. Cena přepravného 130,- Kč.

další

Klubové bundy KSK-oznámení

Všem zájemcům o klubové bundy KSK sdělujeme, že na základě naší objednávky byl potvrzen dodací termín dodavatelem až po 12.10.2017.  Po tomto termínu budou bundy odeslány na výšivku loga KSK a následně může dojít k jejich rozesílání. Žádáme všechny zájemce, kteří neprovedli objednávku písemně na e mailovou adresu klubu, aby tak neprodleně učinili. O dalším průběhu objednávky u dodavatele Vás budeme informovat.

další

Založen Maďarský klub slovenského kopova

Převzato z webu KCHSK, překlad z maďarštiny Ing. Štefan Cimbalík.   Klub bol založený 21.apríla 2017 v Szentendre v súlade s platným Zákonom o združovaní s 20 zakladajúcimi členmi so skráteným názvom MSzKK. Zakladajúci členovia (medzi nimi dvaja kamaráti poľovníci slovenskej národnosti a jeden českej národnosti) po schválení Stanov zvolili 3 členný výbor. Dombai József, ktorý bol zakladajúcimi členmi jednomyseľne zvolený za predsedu klubu, 23.apríla na Svetovej výstave slovenských kopovov vo Zvolene oznámil založenie klubu. Niekoľko sto prítomných na hlavnom námestí mesta za prítomnosti primátora s potleskom privítalo toto oznámenie. Početná slovenská, česká, poľská, srbská, rakúska, nemecká a švédska koróna mohla zhliadnuť posúdenie exteriéru 96 kopovov. Podľa dohovoru s predsedníctvom slovenského materského klubu dostane MSzKK všetku odbornú pomoc ako pre poľovnícke využitie tak aj pre riadenie chovu v záujme toho, aby Slovenský kopov, ako jeden vynikajúci poľovnícky pes slúžil našim domácim poľovníkom. Maďarským kolegům přejeme mnoho chovatelských úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

další