Změna kontaktu na výcvikáře KSK

E mailová adresa vycvikar@slovenskykopov.cz je dočasně mimo provoz. Pro elektronickou komunikaci s výcvikářem klubu p. Přemyslem Maškem využívejte do odvolání adresu MasekPremysl@seznam.cz. Telefonický kontakt je bez změny.

Registrační formulář členů KSK pro přístup na klubové stránky

Vzhledem k tomu, že došlo opakovaně k zneužití přístupového formuláře pro přístup na klubové stránky, byl registrační formulář ze stránek odstraněn.

Zájemci o registraci z řad členů KSK nadále mohou požádat o registraci přímo  a to na e mail  info@slovenskykopov.cz , kde uvedou  :

1)Jméno 

2)Příjmení

3)kontaktní e mail

4)svoje klubové číslo

Děkujeme za pochopení KSK

Speciální K BZH- zpráva

Speciální klubové BZH

Poslední srpnový den se se v překrásném prostředí Doupovských vrchů v honitbě Vojenských lesů a statků divize Karlovy Vary konali v tomto roce již druhé klubové barvářské zkoušky honičů. O konání dvou klubových BZH v jednom roce výbor rozhodl především z toho důvodu, aby bylo v maximální míře umožněno členům zúčastňovat se s našimi psi akcí zastřešených naším klubem, navíc s  možností zadání čekatelství CACT a Res. CACT.

Náš klub umožnil na těchto BZH i účast švýcarským honičům. Původně bylo přihlášených třináct psů, zkoušek se však nakonec zúčastnilo psů osm. Čtyři slovenští kopovi a čtyři švýcarští honiči. Posuzoval rozhodcovský sbor ve složení Přemysl Mašek, Ing. Karel Pospíšil, Václav Pác a Tomáš Kos. V rámci zkoušek proběhla i hospitace tří čekatelů na funkci rozhodčího, a to Věry Sedláčkové, Jana Broma a Mgr. Martina Chrásteckého.

Po velmi pěkně stráveném dni jsme se dočkali i velmi pěkných výsledků, všichni čtyři kopovi se umístili v 1. ceně a první dva ještě navíc se zadáním titulu čekatelství CACT a Res. CACT. Úroveň předváděných kopovů byla skutečně na vysoké úrovni jak na stopách tak i při disciplíně chování u střeleného kusu, kde byly přidávány body za hlasitost. Většina kopovů byla odkládána a voděna volně.

Velký dík patří Vojenským lesům a statkům divizi Karlovy Vary za zapůjčení honitby a areálu střelnice Lučiny. Trubačům, kteří nás svým překrásným projevem celým dnem doprovázeli bez nároku na honorář. A dále pak celé rodině Mašků, která celé zkoušky a výcvikový den, který proběhl čtrnáct dní před zkouškami, připravili naprosto na jedničku.

 

Vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky

Volná místa IHZ 2019

K dnešnímu dni 6.9.2019 jsou neobsazena tato volná místa k účasti na IHZ, pořádaných v roce 2019 :

15.11.2019        IHZ Valšovice- SLŠ Hranice          7 volných míst

21.11.2019        IHZ Seloutky                                     6 volných míst

 

Přihlášky zašlete obratem, nejpozději do 15.10. 2019 výcvikáři klubu p. Maškovi

7. Výcvikový víkend Ondřejov

Výcvikový víkend KSK 1.-2.6.2019 v HS Ondřejov.                   ———————————————————————-     Výcvikový víkend chovatelů KSK probíhal již po sedmé v HS Ondřejov-Zvánovice  v honitbě na obvyklém místě “ U Svaté Trojice“. Původní plánované datum bylo změněno  z 18.-19.5. na 1.-2.6. 2019 z důvodů nepřítomnosti výcvikáře Přemka Maška , který  byl v původním termínu v Norsku, proto byl výcvikáč posunut o dva týdny na 1.-2.6.2019.    Bylo přihlášeno 13 psů , ale z různých důvodů 3 psi nepřijeli a na  zahájení nastoupilo    9 kopovů a 1 jagteriér .       V 9 hodin vůdci nastoupili se svýmí svěřenci k zahájení 7. výcvikového víkendu.   Záhájení provedli trubači ing Martina Novotná a Žaneta Sedláková ,které také troubily   vůdcům a jejich svěřencům při úspěšném dokončení disciplíny -stopy a chování u kusu.      Na zahájení přítomné přivítal starosta HS  Ondřejov  Václav Pác,  seznámil koronu   i vůdce s organisací a průběhem akce  a předal slovo  výcvikáři  Přemkovi Maškovi ,  který  rozdělil vůdce na dvě skupiny po pěti  a po krátké instruktáži k jednotlivým    disciplínám  BZH dal povel  k zahájení disciplínou – uměle založená nepobarvená stopa  a na konci chování u kusu.  Touto disciplínou začaly obě skupiny, protože byli k dispozici    dva divočáci . Vedoucím 1 .skupiny byl Přemek Mašek a 2 .skupiny…

další