Přehled soutěžících CS SK 2019

Pro letošní rok byly na XI. ročník CS – SK vybrány dle platných regulí tyto dvojice:

 

GARA z Judavinklu s Michalem Zemánkem

Diviačiar BRUT od Šratnova s Bc. Josefem Králíkem

ARA z Dříňového háje s Jaroslavem Panákem

KORINA z Libeníčka s Ing. Liborem Beníčkem

Diviačiar AXA od Šratnova s Jiřím Ludvíkem

Diviačiar DASTY z Kory s Martinem Vachunem

ADAR z Dříňového háje s Lukášem Ondrejmiškou

FROM z Judavinklu s Janem Kučerou

Diviačiar ARKA od Šratnova s Janem Bromem

ETNA z Judavinklu s Janem Hladíkem

Všem těmto nominovaným přeje vedení klubu mnoho úspěchů na této XI. soutěži. Těm, kteří se nedostali do pořadí deseti vybraných kopovů děkujeme za projevený zájem. 

 

                                             Za KSK výcvikář Přemysl Mašek

 

Formulář kandidátů pro práci ve výboru KSK- volby 2020

Na základě rozhodnutí členské schůze  z června 2019 zveřejňujeme formulář pro zájemce o kandidaturu za člena výboru  a revizní komise pro volby do výboru KSK v roce 2020.

Formulář může vyplnit pouze za svoji osobu kterýkoliv člen KSK. Formulář není možné vyplňovat třetí osobou. Každý z kandidátů, který formulář vyplní, přiloží k tomuto  „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, vlastnoručně podepsaný.

Za kandidáta do výboru KSK se lze na předepsaném formuláři přihlásit od vyvěšení formuláře na stránkách KSK  do 31.1.2020, kdy  dojde k uzavření kandidátní listiny a jejímu zveřejnění na stránkách KSK.

Vyplněný formulář s podepsaným souhlasem se zpracováním  osobních údajů zašlou uchazeči k rukám předsedy klubu Mgr. Petra Šupíka na adresu predseda@slovenskykopov.cz, nebo na adresu klubu Nasavrky, Náměstí 37, 538 25 Nasavrky. Přijetí formuláře bude každému potvrzeno.

IHZ Olešovice – výsledky

IHZ SK Olešovice 7. 11. 2019

Dne 7. 11. 2019 jsme se sešli u příležitosti vykonání individuálních zkoušek honičů slovenských kopovů. Konání těchto zkoušek nám umožnili LČR, lesní závod Konopiště, polesí Olešovice v rámci jejich společného lovu. Počasí nám více než přálo, po celý den bylo slunečno a na toto roční období i velmi teplo.

 Zkoušek se zúčastnilo devět slovenských kopovů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Marie Kolářová a Tomáš Kos. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnili i čekatelé na funkci rozhodčího Adam Klement, Rudolf Slaba, Jan Hladík a Jiří Trnobranský. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace, jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu, aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Lov se prováděl ve dvou lečích. Zvláště v první leči bylo černé zvěře dostatek, tak že výkon všech psů mohl být řádně posouzen.

Sborem rozhodčích byly zadány čtyři první ceny, tři ceny druhé a dva kopovi byli svými vůdci ze zkoušek odvoláni. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Nezbývá než poděkovat Lesům ČR za umožnění zkoušek v jejich honitbě a jejich perfektní průběh.

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                     vrchní rozhodčí                                                                                                                                                      Mgr. Michal Füleky

Změna kontaktu na výcvikáře KSK

E mailová adresa vycvikar@slovenskykopov.cz je dočasně mimo provoz. Pro elektronickou komunikaci s výcvikářem klubu p. Přemyslem Maškem využívejte do odvolání adresu MasekPremysl@seznam.cz. Telefonický kontakt je bez změny.