Postup pro registraci na stránkách KSK

Prosíme všechny členy, kteří žádají o přihlašovací údaje a registraci na stránkách KSK, aby  současně zaslali na info@slovenskykopov.cz  informaci o tom, že  registrační formulář vyplnili a odeslali. Důvodem je skutečnost, že naše oficiální  Registrační formuláře se staly terčem SPAMU a mohlo by dojít k zařazení Vaší registrace do nevyžádané pošty.

další

Reprezentační plesy Klubu slovenského kopova

Dovolujeme si Vás  co nejsrdečněji pozvat na již tradiční plesy pořádané Klubem slovenského kopova.  Tento rok se opět setkáme nejen v Klášterci nad Ohří, ale i v Hranicích na Moravě. Pro rezervaci místenek volejte ples v Klášterci p. Přemysla Maška 725 929 243, pro ples v Hranicích p. Jana Trčku, tel. 603 259 136

KSK má vítěze Memoriálu A. Renču !!!!!!

Zkušená fena Bora z Ledců s vůdcem Oldřichem Staňkem se stala v tvrdé konkurenci vítězem 24. ročníku Memoriálu Andreja Renču. K historickému úspěchu gratulujeme nejen Boře, ale velké poděkování patří jejímu vůdci za vzornou reprezentaci nejen našeho klubu, jehož je členem, ale celé České republiky.

Bora z Ledců se svým vůdcem první zleva…………

Pravidla pro podávání přihlášek na zkoušky a soutěže

Vzhledem k stále se opakujícím nedostatkům při zasílání přihlášek na klubové zkoušky a soutěže  byly na výborové schůzi dne 7.9.2018 navrženy a výborem schváleny tyto podmínky přijetí přihlášky do evidence:

Přihláška musí být čitelně vyplněna ve všech bodech dle předtisku a doložena ofoceným průkazem původu z obou stran, dále dokladem o zaplacení příslušného poplatku a dokladem o zaplacení členství na daný rok.

Pro případné rychlé jednání nezapomínejte uvádět své telefonní číslo. 

Pokud obdržím přihlášku bez těchto náležitostí nebude zapsána do evidence. Dále upozorňuji, že od tohoto dne nebudu přijímat telefonní a emailové rezervace na zkoušky a soutěže.

Výcvikář Přemysl Mašek 

Volná místa na IHZ 2018- leden 2019

Na základě zájmu o účast na jednotlivých IHZ v letošní sezóně  jsou momentálně volná místa pouze na těchto zkouškách  :

22.11.2018    IHZ Seloutky      1 místo

30.11.2018    IHZ SLŠ Hranice     5 míst

11.1.2019       IHZ VLS Libavá     4 místa

Prosíme zájemce o účast na IHZ v letošní sezóně, aby ve vlastním zájmu neprodleně se svými přihláškami kontaktovali výcvikáře klubu Přemysla Maška.

 

 

K BZH 2018 výsledková listina

Dne 17.6.2018 náš klub  spolupořádal  Klubové barvářské zkoušky honičů se zaměstnanci  Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Karlovy Vary na LS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách, kde mají VLS velice vhodný a pěkný areál sportovní střelnice. Přes veškerou naší  snahu se těchto  K BZH zúčastnilo  pouze 8 majitelů slovenských kopovů , což je za poslední  léta nejslabší  účast. S přípravou jsou nemalé starosti a tak je velká škoda , že tato akce byla slabě obsazena členy klubu , ale také i nečleny. Co se týče organizace a vlastního průběhu ,  jak ze strany VLS  a našeho  klubu bylo všechno pečlivě připraveno a také provedeno. Chtěl bych tímto poděkovat vedení  Vojenských lesů a statků ČR,s.p. divize Karlovy Vary za poskytnutí  jejich honitby a dále pak za perfektní  celodenní  servis . Nesmíme s poděkováním  zapomenout na trubače , kteří navodili příjemnou atmosféru během celého dne a  po vyhlášení  pořadí zakončili tyto zkoušky jednou ze svých skladeb. Výsledky těchto barvářských zkoušek přikládám jako přílohu.

 

Přemysl Mašek

Vzhledem k dovolenkové sezóně se všem omlouváme za pozdější zveřejnění….

Fotodokumentaci z akce naleznete v sekci Fotogalerie…Zkoušky….BZH

 

POZOR – změna klubových poplatků

SLOVENSKÝ  KOPOV

Informace k platbám – specifikace – s platností od 18. 6. 2018 – ZMĚNA

 

Číslo účtu: 115-779890237/0100 KB, a.s.

Variabilní číslo: celé členské číslo

Specifický symbol: dle níže uvedeného seznamu

Pokud to bude možné, mimo zápisné a členství, zasílejte platby dle „typu“ jednotlivě, nebo do poznámky pro příjemce ještě uveďte upřesnění – vzor:

                                                                                                  Jan Novák – členské číslo 111/14, platba za členství 2015, 2016 a 5 štěňat

                                       v.s. 11114

                                       s.s. 1060

                                       částka: 2.600,- Kč

                                       Poznámka: cl.15,16 + 5 štěňat

 

V případě nespecifikované platby neručíme za správné zaúčtování.

 

Specifické symboly:

10 – zápisné do klubu 100,-Kč , roční členství 500,-Kč

20 – K BZH 700,-Kč (nečlen 2.100,- Kč)

30 – IZH 800,-Kč (nečlen 2.400,- Kč)

40 – ochota na černou 200,-Kč

50 – krytí psem 500,-Kč

60 – štěně 400,-Kč

70 – výstava (různé)

80 – vývoz lovecky upotřebitelného psa 1000,-Kč

90 – celostátní soutěž SK, mezinárodní soutěž SK (různé)