Výcvikový víkend Ondřejov 2018

  1. Výcvikový víkend KSK 19.-20.5.2018 v HS Ondřejov.

                   ————————————————————————–

            Výcvikový víkend chovatelů KSK probíhal 19.-20.5.2018 již pošesté v honitbě

   Honebního společenstva  Ondřejov – Zvánovice.  Postupně se příhlásilo 12 vůdců

   se svýmí psy  z Čech , Moravy  a poprvé také  dva kopovi  z Německa, takže výcvikáč

   byl mezinárodním setkáním chovatelů slovenských kopovů.

            V sobotu nastoupilo k zahájení  9 kopovů a 1 jezevčík drsnosrstý, 2 kopovi 

z ČR nedorazili ,  takže jsme  9 hodin zahájili s 10 psy  a jejich vůdci. 6.                   Výcvikový  víkend  zahájili  trubači na borlice- náš člen KSK Tonda Slánský se  svým otcem  Ant. Slánským  několika skladbami  a přítomné účastníky, přívítal starosta HS Ondřejov Václav Pác , který seznámil vůdce  a koronu s programem, poté si vzal slovo výcvikář klubu Přemysl Mašek. Vysvětlil přítomným organisaci  BZH.  Vůdci byli rozlosováni a rozděleni do dvou skupin po pěti. Protože jsme měli na stopy připravené 2 divočáky, mohly obě  skupiny začít disciplínou  uměle založené nepobarvené stopy a disciplínou chování u kusu. Vůdci se psy , kteří měli tyto disciplíny hotové si brala na výcvik drobných disciplín vodění ,odložení, poslušnosti a předvedení na výstavě paní  Jiřinka Legátová, která již tradičně na našem výcvikáči tyto důležité disciplíny profesionálně vyučuje.

            Chovatelky z Německa paní Gerlinde Skrzypek  s 11 měs.kopovem Callahan

    vom den Thorkuppe  přijela z Wallenrodu /580km/ a paní Maud Pfeifer s 11měs 

    kopovkou  Cimba vom den Thorkuppe  z Kuchenu u Stutgartu /550 km/ .

            Catering měla na starost ing. Katka  Preislerová a Aleš Pác, ve stánku se prodávalo

   pivo, nealko, polévka , buřty na pivě, klobásy, káva, čaj a k tomu přivezla  Jitka Mašková 

   výborné tvarohové a povidlové  Okounovské buchty ke kávě /zmizely rychle/.

   Mimo vůdců, jejich doprovodu , myslivců HS Ondřejov přijelo také několik  zájemců o               chov  kopova , kteří se chtěli seznámit s jejich výcvikem , takže se akce zúčastnilo  okolo 50 lidí.   Počasí nám po oba dva dny přálo , bylo slunečno a příjemných  23 stupňů. Známky z disciplín BZH  rozhodčí zapisovali vůdcům do tabulek , které si po vyhodnocení  vůdci odnesli, aby věděli kde mají slabiny ve výcviku a tyto odstranili. Jako na minulých výcvikáčích se projevily problémy na drobných disciplínách vodění  a odložení , podle toho  také dopadlo konečné hodnocení, v 1. ceně   4 psi , v 2 ceně 4psi a 2 psi by neuspěli.

  1. Callahan vom den Thorkuppe        207 b. /hlas. 3 b. vše na volno/11měs /Německo/.    
  2. Bela  ze Šratnova                                178 b         11 měs   CZ    ing. Procházka Filip

       V obůrce   dostali známku  4   tři kopovi  a fenka jezevčíka drsnosrtstého vedená

     14 ti letou slečnou  M. Matějkovou z Nehvizd . / 2.cena,  zn 2 z odložení/ .170 b

       Nejlepší obůrka :1. Callahan vom den Thorkuppe   zn 4 , 11.měs.   Německo, G. Skrzypek    2. Elza Eso  zn.4,  11měs.   ČR,  Jos. Troller

            V sobotu jsme výcvik ukončili v půl páté odpoledne  v 19 hod. jsme se sešli  v restauraci  Na Propasti , k posezení, kde byli někteří ubytováni , vyhodnotili jsme uplynulý den a po plodné diskusi  a  závěrečné době se šlo na kutě. V neděli proběhla disciplína ochota na černou zvěř , kde byly 4 psi se známkou 4, 3 psi zn.  3  a  2 psi zn.2  , ale vesměs  mladí kopovi viděli divočáka poprvé.

       V diskusi u obůrky účastníci ocenili kladný  přínos výcvikáče pro sebe samotné

      i pro své  pejsky  a po praktických radách výcvikáře klubu byla akce ukončena.

      V 10.30 v neděli jsme  6. Výcvikový víkend ukončili a aktéří odjeli do svých domovů.

      Velké poděkování  všem,  kteří se o zdárný  průběh  výcvikáče  zasloužili patří:

      myslivcům HS Ondřejov za organisaci ,občerstvení, propůjčení honitby,Jiřince 

      Legátové, členům KSK  ing, Katce Preislerové, Tondovi Slánskému  jr. iTonymu st.,

      Přemkovi a Jitce Maškovým, ing. Jirkovi Dvořákovi, Vendovi Strnadovi, Janu Štolcovi,

 rozhodčí Tereze Tinglové,Karlu Sobotkovi , Pavlu Satorie, ing.Procházkovi a M.Ondříčkovi.     

     Přihlášky a organizaci výcvikáče po oba dny měl na starost  Václav Pác.

                                Lovecké kynologii a slovenským kopovům  ZDAR !!!

                                                                                              Václav Pác

                                                                                   starosta HS Ondřejov

 

 

Askar z Kobylího vrchu- oprava chybného údaje

V klubovém zpravodaji 2018 došlo k tiskové chybě, kdy byla u chovného psa ASKAR z Kobylího vrchu chybně uvedena informace, že tento pes nepodstoupil odběr DNA.  U tohoto psa byl řádně proveden odběr DNA a tento pes je mezi chovnými jedinci. Za tiskovou chybu se omlouváme.

KSK a Natura Viva 2018

Klub slovenského kopova se zúčastnil myslivecké výstavy NATURA VIVA 2018 v Lysé nad Labem. Klubový stánek na největší výstavě myslivosti v České republice byl po dobu konání výstavy připraven přijmout všechny zájemce o informace a dění v klubu a se zájmem o naše prezentované plemeno slovenského kopova. Pro návštěvníky jsme připravili a zajistili nejen praktické oděvní doplňky s logem klubu jako bundy, čepice, klobouky, trička, vesty a další reklamní předměty, ale především přítomnost zkušených chovatelů, kteří po celou dobu výstavy byli připraveni odpovídat zájemcům a návštěvníkům na dotazy v souvislosti s chovem slovenského kopova. Je příjemným zjištěním, že podle zájmu a návštěvnosti našeho stánku jsme se nepochybně mezi ostatními neztratili.

Klubové BZH

Poslední místa na klubových BZH. Vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění všech míst pro účast na K BZH, je stále možnost se přihlásit výcvikáři klubu panu Přemyslu Maškovi.

Členská schůze KSK

V návaznosti na plán klubových akcí všem členům připomínáme konání zasedání členské schůze KSK, která se bude konat dne 16.6.2018, bezprostředně po ukončení klubové výstavy v hotelu U Sv. Václava ve Vysočanech u Chomutova.

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016

Schvalování a úpravy normativů klubu

Projednání a seznámení s činností klubu na další období

Diskuze

Ukončení schůze

V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !

Klub slovenského kopova na NATURA VIVA 2018

Klub slovenského kopova si Vás dovoluje srdečně pozvat ve dnech 23.5.-27.5.2018 do svého stánku na výstavě NATURA VIVA 2018. Ve stánku se setkáte nejen se zkušenými chovateli, kteří Vám rádi zodpoví Vaše dotazy, ale bude možné si zakoupit celou řadu reklamních klubových předmětů (klubové odznaky, bundy, klobouky, trička a další). Na shledání s těší KSK.

další

Klubové BZH 17.6.2018

Připomínáme zájemcům možnost účasti na Klubových BZH, které se konají dne 17.6.2018  v prostoru VLS, sp. , divize Karlovy Vary. Přihlášky obratem  zasílejte výcvikáři klubu panu Přemyslu Maškovi.

Chovné jedince na slovenskom webe

Vážený členovia KSK a majitelia chovných psov   Klub chovateľov slovenských kopovov umožňuje párenie s chovnými psami zapísanými v českej plemennej knihe. Aby sme mohli Vaše jedince prezentovať aj na našej webovej stránke, je nutný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov. V prípade ak chcete prezentovať vášho chovného psa, stiahnite si priložený „súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov“, vypíšte svoje údaje a podpísaný mi ho zašlite na adresu: Bc. Jozef Králik, Družstevná 111, 018 51 Nová Dubnica – Slovenská Republika.   Prípadné otázky posielajte na mail admin@slovensky-kopov.sk   Kopovom Zdar Bc. Jozef Králik  

další

Výcvikový víkend Ondřejov

Vážení ,

výcvikový víkend KSK se koná  dne 19.-20.5. 2018 v Ondřejově u Prahy. Sraz účastníků v sobotu 19.5.2018 v 8 hod. v lese u Svaté Trojice /Ondřejov/. Akce se koná v honitbě HS Ondřejov – Zvánovice . Organisace , členové KSK s pomocí myslivců HS Ondřejov občerstvení na místě celý den zajištěno. Poplatek  150.-kč /pes  se hradí na místě po disciplíně ochota na černou. V sobotu proběhne výcvik na BZH – stopy, drobné disciplíny, vodění na výstavě. V neděli proběhne ochota na černou – obůrka, teorie výcviku kopova a diskuse.

6. Výcvikový víkend bude ukončen po vyhodnocení akce  cca v 11.30 hod. 

Přihlášky  – Václav Pác ,  email  –  vaclav.pac@seznam.cz ,   tel. 602 422 656

                                                                       Kopovům  Zdar  !!!     

                                                                       Václav Pác