Výběr na soutěže – Obora Tuř

Výběr na soutěže 1.10.2022

Obora Tuř

V roce 2022 náš klub čeká pořádání 2 soutěží se společným lovem, na kterých máme garantováno minimálně 16 účastnických míst pro naše psy. Z toho důvodu jsme se rozhodli, stejně jako v předchozích letech, uspořádat výběr psů formou posouzení práce psa při individuálním lovu, především posouzení disciplín hledání a ochota k práci na černou zvěř.

Místo konání tohoto výběru bylo vybráno již tradičně v oboře Tuř, a výběru se mohli zúčastnit všichni zájemci o posouzení, ať už měli v úmyslu nastoupit na některou ze soutěží či nikoliv.

Na začátku se zdál  zájem o účast na této akci vlažnější, ale na poslední chvíli se přihlásilo mnoho zájemců, a počet psů kteří se nakonec tohoto výběru zúčastnili, se zastavil na 26.

Psi, kteří se výběru zúčastnili, byli různého věku a v různé fázi jejich pracovního života. První skupina byli psi, kteří mají za sebou absolvovány IHZ-SK v I. ceně. Ve většině případů se jednalo o chovné jedince. Druhá skupina byli psi, kteří už pracují na společných lovech, jsou starší 2 let, ale ještě nemají absolvovány IHZ-SK nebo nemají absolvovány IHZ-SK v I. ceně. Třetí skupinou byli psi mladí, teprve na začátku jejich pracovního života.

A jak celý výběrový den probíhal?

S ohledem na velké množství psů a zásadu, že nebudeme měnit hodnotící kritéria, jsme museli posunout původně zamýšlený začátek na 8. hodinu abychom vše stihli.

Na krátkém nástupu, kdy psovody přivítali předseda našeho klubu Petr Šupík a zástupce vlastníka Obory Tuř Vojtěch Balihar, jsme psovodům krátce vysvětlili způsob posuzování práce jejich svěřenců a šlo se na věc.

Jednotliví psi se podle vylosovaného pořadí střídali přesně podle harmonogramu a v mezičase byla i možnost se občerstvit díky kuchařskému a cukrářskému umu našeho předsedy a našich drahých poloviček.

Od rána nám při posuzování přálo počasí, ale kolem 3 hodiny se přesně podle předpovědi zatáhlo a posledních 8 psů jsme museli odposuzovat v dešti.

A jak si jednotliví zástupci vedli?

skupina číslo losu Jméno, pohlaví, plemeno Vůdce datum narození bodů hledání bodů ochota bodů celkem
A 2 CORA Orichov dvor, fena, SK Jan Kučera 25.08.2017 8 9 17
6 JOLA z Judavinklu , fena, SK Bc. Martin Souček 14.05.2018 8 9 17
5 BRIX z Menšíkova dvora, pes, SK Tomáš Češek 22.03.2017 5 6 11
9 GINA z Judavinklu, fena, SK Adam Klement 10.02.2016 7 4 11
10 A-BONA z Doubravské hájenky, fena, SK Jan Hladík 08.05.2019 4 7 11
3 BELLA z Menšíkova dvora, fena, SK Stanislav Švábenický 22.03.2017 5 5 10
4 NOREEN Krššákov dvor, fena, SK Lukáš Ondrejmiška 30.04.2019 6 4 10
8 CIRA z Cepských blat, fena, SK Martin Panský 22.04.2016 4 6 10
24 BAX z Porubskej doliny, pes, SK Pavel Bambuch 30.09.2018 5 2 7
7 QENDY od Litoltova, fena, SK Libor Duka 12.06.2019 4 1 5
1 EGON z Černého hůšťa, pes, SK Tomáš Češek 17.05.2019 0 0 0
B 20 DONA Rožmitál, fena, SK Oldřich Staněk 01.07.2020 7 9 16
17 BÁRA z Doubravské hájenky, fena, SK Václav Dvořák 24.03.2020 6 6 12
27 IKAR Vinný potok, pes, SK Pavel Bambuch 05.01.2019 5 7 12
25 LUJZA Pálbükkössi, fena, SK Martin Panský 03.03.2020 4 6 10
26 TORY z Hrachovského vršku, fena, SK Martin Jirkovský 10.05.2020 4 6 10
23 GINO od Krivej hory, pes, SK Jan Hladík 04.05.2019 4 4 8
21 FRAM z Cepských blat, pes, SK Václav Dvořák 30.05.2020 6 1 7
18 FATY spod Lipovice, fena, SK Miroslav Rudel 31.08.2020 2 4 6
19 ARON od Jaloveckého potoka, pes, SK Libor Mareš 14.05.2019 2 1 3
22 BRIA z Doubravské hájenky , fena, SK Michal Příhoda 24.03.2020 1 1 2
C 15 CYRO z Doubravské hájenky, pes, SK Martin Švec 25.01.2021 9 9 18
13 CAR z Doubravské hájenky, pes, SK Andrej Kondač 25.01.2021 5 5 10
11 BORA z Hajdových pasek, fena, SK Stanislav Janků 01.04.2021 1 1 2
12 CASSY z Doubravské hájenky, fena, SK Jan Hladík 25.01.2021 0 0 0
14 DALILA Kerekveň, fena, SK Libor Mareš 06.06.2021 0 0 0

 

Skupina A jsou psi, kteří mají absolvovány IHZ-SK v I. ceně, a mají splněny veškeré podmínky k účasti na soutěži. Skupina B jsou psi, kteří pokud splní IHZ-SK v první ceně, budou mít taktéž splněny podmínky účasti na soutěžích. Skupina C jsou psi, kteří jsou ještě příliš mladí pro účast na soutěžích.

Pro účast na soutěžích budou po IHZ-SK doplněny k jednotlivým psům jejich výsledky, a všichni kteří budou mít IHZ-SK v I. ceně budou seřazeni podle výsledku z tohoto výběru a mezi nimi budou vybíráni jednotliví účastníci.

Na závěr bych rád v první řadě poděkoval Tomáši Baliharovi, který nám zapůjčil oboru k pořádání tohoto výběru, našim kolegům a kolegyním za přípravu dokonalého občerstvení, všem psovodům, kteří vážili dalekou cestu aby mohli tento výběr absolvovat a především kolegům rozhodčím Přemyslu Maškovi, Liboru Beníčkovi, Janu Trčkovi a Miroslvu Rudelovi za celodenní kvalitní a konzistentní posuzování práce psů.

Příští rok na shledanou

Ing. Libor Beníček
hlavní výcvikář KSK

 

 

 

 

 

 

 

 

S KBZH Lučiny – výsledky

V Okounově 7. září 2022  

Vážení kolegové,

dne 3.září 2022 proběhly u Vojenských lesů a statků divize Karlovy Vary LS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách řádně plánované Speciální klubové barvářské zkoušky honičů. Na tyto S KBZH jsem obdržel celkem 24 přihlášek. Z různých důvodů se z těchto zkoušek postupně odhlásilo 7 majitelů kopovů ( vůdců ). Před raním nástupem na sportovní střelnici v Lučinách byla provedena veterinární  prohlídka a kontrola čipů na předložené průkazy původu u 17 kopovů bez zjištěné závady. Nástup  byl tradičně zahájen trubači Petrem Vajnerem, Jirkou Horníkem, Honzou Marešem a Jirkou Bláhou, poté se slova ujal zástupce VLS místní lesník Pepa Barták, dále předseda našeho klubu Mgr. Petr Šupík, který všechny přítomné srdečně uvítal a psovodům popřál mnoho zdaru. Mnou byli nejprve představeni psi a jejich vůdci a dále posuzující rozhodčí a čekatelé.  Pár slov bylo řečeno k organizaci a průběhu celého dne. Po rozlosování bylo 17 psovodů rozděleno do 3 skupin,  přiděleny rozhodčí a čekatelé. Pro každou skupinu bylo přiděleno terénní auto  na zakládání divočáka na konci stopy a přepravu rozhodčích . Po přesunu do prostoru provedení vlastních zkoušek , byli všichni psi postupně odzkoušeni ze všech 5 disciplín. Převážná část psů byla velice dobře připravena a předvedla výborné práce, které byly rozhodčími  po zásluze odměněny pěknými známkami. Prvních cen bylo uděleno čtrnáct, druhé dvě a jedna cena byla třetí. Prvnímu a druhému psu v pořadí bylo rozhodčími jednohlasně uděleno čekatelství CACT a res. CACT. Jak zkoušky celkově dopadly přikládám k nahlédnutí Přehled výsledků. Po dlouhé době byla jedna fena nahlášena jako oznamovač a to předvedla po vypuštění podle nahlášení vůdkyně před zahájením práce na uměle založené nepobarvené stopě  černé zvěře. Tato práce byla ještě fenou doplněna pěknou hlasitostí u kusu.

              Celodenní občerstvení připravila Jitka Mašková  a za pomoci Lenky Broučkové a Lucky Bryndové jej po dobu celých  zkoušek také společně servírovaly. Všem třem ale především Jitce  patří velké poděkování za tuto její dlouholetou obětavou činnost pro klub. Dále si dovoluji jménem našeho klubu poděkovat Vojenským lesům a statkům za propůjčení režijní honitby a prostorů sportovní střelnice v Lučinách. Zakladačům divočáků na konci stop a přepravu rozhodčích, šlapačům stop a trubačům. Moc a moc děkuji všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem  podíleli na náročné přípravě a také na hladkém a zdárném průběhu celé této velice úspěšné kynologické akce. Nejmenovaných obětavců, bez kterých by se tyto akce neobešli není mezi námi mnoho a proto si jich važme!

 

 

 

                                                                               Vr. rozhodčí   P ř e m y s l    Mašek

 

 

 

Barvářské zkoušky honičů VLS Karlovy Vary – Lučiny 2022.09.03-výsledková listina -přehled

                                                                                                                                                                                                                             

30. výročí založení KSK – žádost

V souvislosti s nadcházejícími oslavami 30. výročí založení KSK si dovolujeme požádat všechny členy klubu o pomoc při zajišťování dostupných materiálů, jak obrazových například fotografií či jakýchkoliv jiných dokumentů, vztahujících se k činnosti klubu za uplynulých 30 let. S Vaším souhlasem budou materiály vyhodnoceny a mohou se stát součástí prezentace klubu. Materiály prosím zasílejte , nebo s informacemi se obracejte na  výcvikáře klubu pana Přemysla Maška.