Speciální BZH – informace výcvikáře klubu

Dosud byl projeven malý zájem o Speciální BZH, které plánujeme na 31.8.2019 u VLS  Karlovy Vary s místem konání v Lučinách. Tyto Speciální BZH proběhnou za stejných podmínek jako naše K – BZH. Zkoušeny budou stejné předměty dle platného zkušebního řádu pro honiče. Též mohou být zadány čekatelství na tituly CACT a Res. CACT. Přihlášky zasílejte výcvikáři klubu p. Přemyslu Maškovi.

Členská schůze KSK- 15.6.2019

V návaznosti na plán klubových akcí všem členům připomínáme konání zasedání členské schůze KSK, která se bude konat dne 15.6.2019, bezprostředně po ukončení klubové výstavy v místě konání II. Evropské výstavy slovenských kopovů , střelnice SLŠ Hranice.

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016

Schvalování a úpravy normativů klubu

Projednání a seznámení s činností klubu na další období

Diskuze

Ukončení schůze

V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !

Zpravodaj 2019- omluva

Omlouváme se za drobnou chybu  ve Zpravodaji 2019 a to v obsahu a následně v očíslování  článků a stránek. Na straně 57 najdete článek z IHZ – SK u OMS Olomouc. Aktualizovaný seznam členů začíná na straně 59. Děkujeme za pochopení KSK

Výcvikový víkend Slušovice 2019

Dne 27.4.2019 se uskuteční výcvikový víkend  slovenských kopovů.  Sraz zúčastněných 27.4.2019 v 08.00 hodin u klubovny Mysliveckého spolku Březina- Slušovice u obce Nové Dvory. 

Maximální počet přihlášených psů je 12. Pro přihlášky kontaktujte Mgr. Martina Chrásteckého na tel. č. 774 879 029.

IHZ- SK Hranice – výsledky

IHZ-SK Hranice  30.11.2018   IHZ-SK probíhaly ve spolupráci s OMS Přerov ve školní honitbě SLŠ Hranice. Praktická část zkoušky se skládala ze 2 lečí, mezi kterými byla přestávka na občerstvení. Průběh samotné naháňky byl v režii SLŠ Hranice, konkrétně studentů 4. ročníku, kteří se se svěřeným úkolem vypořádali na výbornou. Průběh naháňky, organizace i příprava zázemí byly bezvadné, a všem organizátorům za to patří velký dík. Na slavnostním výřadu bylo připraveno 33 kusů zvěře, z toho 14 kusů zvěře černé, 17 kusů daňčí a 2 lišky. Výřad byl tedy více než povedený. V průběhu obou lečí byl dostatek zvěře jak černé, tak i dančí, a psi mohli ukázat, jak jsou připraveni. Bohužel úroveň práce psů, kterou na těchto zkouškách předvedli, nebyla taková, jakou bychom si představovali, a taková, jak ji popisuje zkušební řád. Psi, kteří byli předvedeni, neukázali typickou práci slovenského kopova. Až na jednu výjimku psi postrádali chuť k práci na zvěř, hlasitost nebo měli velmi krátké hledání. Z toho důvodu bylo hodnocení předvedených psů následující:   jméno psa jméno vůdce klasifikace počet bodů JALA Dzunošaj Jiří Musil I. cena 113 ARA z Libavských plání Robert Sargánek II. cena 107 AYRA od Svatých Martin Chrástecký II. cena 99 CIRA z Moruny Josef Urbánek II. cena 98 MARKO od Litoltova Radim Kalus II. cena 98 CIRA II. Žabí potok Jan Jeniš II. cena 94 ALKA Orichov dvor Karel Ptáček II.…

další