Askar z Kobylího vrchu- oprava chybného údaje

V klubovém zpravodaji 2018 došlo k tiskové chybě, kdy byla u chovného psa ASKAR z Kobylího vrchu chybně uvedena informace, že tento pes nepodstoupil odběr DNA.  U tohoto psa byl řádně proveden odběr DNA a tento pes je mezi chovnými jedinci. Za tiskovou chybu se omlouváme.

KSK a Natura Viva 2018

Klub slovenského kopova se zúčastnil myslivecké výstavy NATURA VIVA 2018 v Lysé nad Labem. Klubový stánek na největší výstavě myslivosti v České republice byl po dobu konání výstavy připraven přijmout všechny zájemce o informace a dění v klubu a se zájmem o naše prezentované plemeno slovenského kopova. Pro návštěvníky jsme připravili a zajistili nejen praktické oděvní doplňky s logem klubu jako bundy, čepice, klobouky, trička, vesty a další reklamní předměty, ale především přítomnost zkušených chovatelů, kteří po celou dobu výstavy byli připraveni odpovídat zájemcům a návštěvníkům na dotazy v souvislosti s chovem slovenského kopova. Je příjemným zjištěním, že podle zájmu a návštěvnosti našeho stánku jsme se nepochybně mezi ostatními neztratili.

Klubové BZH

Poslední místa na klubových BZH. Vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění všech míst pro účast na K BZH, je stále možnost se přihlásit výcvikáři klubu panu Přemyslu Maškovi.

Členská schůze KSK

V návaznosti na plán klubových akcí všem členům připomínáme konání zasedání členské schůze KSK, která se bude konat dne 16.6.2018, bezprostředně po ukončení klubové výstavy v hotelu U Sv. Václava ve Vysočanech u Chomutova.

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016

Schvalování a úpravy normativů klubu

Projednání a seznámení s činností klubu na další období

Diskuze

Ukončení schůze

V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !

Klub slovenského kopova na NATURA VIVA 2018

Klub slovenského kopova si Vás dovoluje srdečně pozvat ve dnech 23.5.-27.5.2018 do svého stánku na výstavě NATURA VIVA 2018. Ve stánku se setkáte nejen se zkušenými chovateli, kteří Vám rádi zodpoví Vaše dotazy, ale bude možné si zakoupit celou řadu reklamních klubových předmětů (klubové odznaky, bundy, klobouky, trička a další). Na shledání s těší KSK.

další

Klubové BZH 17.6.2018

Připomínáme zájemcům možnost účasti na Klubových BZH, které se konají dne 17.6.2018  v prostoru VLS, sp. , divize Karlovy Vary. Přihlášky obratem  zasílejte výcvikáři klubu panu Přemyslu Maškovi.

Chovné jedince na slovenskom webe

Vážený členovia KSK a majitelia chovných psov   Klub chovateľov slovenských kopovov umožňuje párenie s chovnými psami zapísanými v českej plemennej knihe. Aby sme mohli Vaše jedince prezentovať aj na našej webovej stránke, je nutný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov. V prípade ak chcete prezentovať vášho chovného psa, stiahnite si priložený „súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov“, vypíšte svoje údaje a podpísaný mi ho zašlite na adresu: Bc. Jozef Králik, Družstevná 111, 018 51 Nová Dubnica – Slovenská Republika.   Prípadné otázky posielajte na mail admin@slovensky-kopov.sk   Kopovom Zdar Bc. Jozef Králik  

další

Výcvikový víkend Ondřejov

Vážení ,

výcvikový víkend KSK se koná  dne 19.-20.5. 2018 v Ondřejově u Prahy. Sraz účastníků v sobotu 19.5.2018 v 8 hod. v lese u Svaté Trojice /Ondřejov/. Akce se koná v honitbě HS Ondřejov – Zvánovice . Organisace , členové KSK s pomocí myslivců HS Ondřejov občerstvení na místě celý den zajištěno. Poplatek  150.-kč /pes  se hradí na místě po disciplíně ochota na černou. V sobotu proběhne výcvik na BZH – stopy, drobné disciplíny, vodění na výstavě. V neděli proběhne ochota na černou – obůrka, teorie výcviku kopova a diskuse.

6. Výcvikový víkend bude ukončen po vyhodnocení akce  cca v 11.30 hod. 

Přihlášky  – Václav Pác ,  email  –  vaclav.pac@seznam.cz ,   tel. 602 422 656

                                                                       Kopovům  Zdar  !!!     

                                                                       Václav Pác

Výsledky IHZ Rožmberk 2018

IHZ Rožmberk 2018

Dne 27.1. 2018 jsme se sešli v jižních Čechách v obci Cep na posledních klubových individuálních  honičských  zkouškách v tomto mysliveckém roce. Tyto zkoušky pro nás připravil myslivecký spolek Rožmberk ve své honitbě svatá Barbora. Počasí nám, vzhledem k tomu, že byl konec ledna, více než přálo. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby byl alespoň minimální poprašek sněhu, sněhová nadílka z předchozích dnů však po oblevě stačila roztát.

 Zkoušky byly, jak již je v poslední době zvykem, naplněny zájemci o splnění podmínek chovnosti a lovecké upotřebitelnosti na sto procent. Dokonce přijel i náhradník s nadějí, kdyby se nedostavil někdo z první desítky startujících psů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Ing. Libor Beníček, Radek Hasenöhrl a naše klubové rozhodčí doplnily ještě dva místní rozhodčí, oba členové Klubu chovatelů honičů, Marek Chudý a Petr Samek a nutno dodat, že oba byli významnou a ceněnou posilou. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnil i čekatel na funkci rozhodčího Jan Čepek. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Po úvodních slovech předsedy spolku Jana Šimkovského a mysliveckého hospodáře Ing. Karla Zbudila a nezbytných fanfárách místních trubačů již mohl být zahájen celodenní lov zaměřený na černou zvěř. K původně plánovaným dvou lečím přibyla po poradě rozhodčích s organizátory zkoušek ještě leč třetí. Zvěře sice bylo méně než jsme očekávali, ale každý z kopovů měl možnost a šanci pracovat nejen s černou zvěří, ale i se zvěří vysokou, která se v lečích také objevovala.

Sborem rozhodčích byly zadány tři první ceny, tři ceny druhé a čtyři kopovi byli svými vůdci ze zkoušek odvoláni. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Nezbývá než poděkovat členům mysliveckého spolku Rožmberk a p. Václavu Dvořákovi za umožnění zkoušek v jejich honitbě a jejich perfektní průběh a výcvikáři klubu p. Přemyslu Maškovi za výbornou administrativní přípravu podkladů pro rozhodčí.

 

                                                                                                                       Mgr. Michal Füleky