Směrnice 2/2017 o odběrech DNA u chovných jedinců

Směrnice KSK č. 2/2017,

o odběrech DNA u chovných jedinců slovenského kopova v České republice

 § 1

Klub slovenského kopova,z.s., dále jen KSK  stanovuje prováděcí předpis pro odběry vzorků DNA u chovných jedinců plemene slovenský kopov v České republice. Prováděcí organizací a správcem databáze DNA chovných jedinců je společnost VetGene/metgene s.r.o., Bratislava, ISAG ID number 92619. 

§ 2

Pro získání chovnosti, popřípadě pokračování jedince v chovu, musí každý jedinec podstoupit DNA test. U jedinců narozených po 1.2.2018 musí souhlasit porovnání DNA obou rodičů,pokud jsou v databázi.

V případě požadavku majitele chovné feny na krytí psem, který není evidován v databázi DNA, musí zabezpečit majitel chovné feny odběr vzorku DNA dle směrnice KSK č.2/2017 u chovného psa a předat vzorek poradci chovu k provedení analýzy, která bude založena do databáze našeho klubu. 

§ 3

Odběry DNA budou zajišťovány stěrem bukální sliznice (z dutiny ústní) psa.  Odběr vzorků bude za přítomnosti majitele psa, poradce chovu a dalšího člena výboru KSK prováděn klubem pověřenou a genetickou laboratoří proškolenou osobou. 

§ 4

Místo a čas odběru bude stanoven klubem v dostatečném předstihu tak, aby majitel chovného psa se mohl  se  psem dostavit k odběru vzorku na předem stanovené místo. Místo a čas provedení odběru bude zveřejněno na stránkách KSK. Náklady spojené s dopravou do místa odběru si hradí majitel psa. 

§ 5

            Jedinci, kteří jsou v den schválení opatření chovní, budou mít odběry a testy DNA, pokud je absolvují do 1.2.2018 hrazeny klubem. Po tomto termínu si bude hradit testy DNA majitel. 

§ 6

Pokud jedinec uchovněný před  nabytím platnosti opatření nebude mít proveden test DNA do 1.2.2018, nebude dále využíván v chovu. 

§ 7

U jedinců, uchovněných po 1.2.2018 budou prováděny odběry DNA stejným způsobem jako u stávajících jedinců, v předem určených termínech. Úhradu za testy DNA v takovém případě jednorázově uhradí klub. Následně majiteli  chovného jedince klub vyúčtuje částku za odběr a testy DNA, kterou majitel uhradí klubu před souhlasem k udělení chovnosti poradcem chovu. 

§ 8

Výbor klubu je oprávněn provést při kontrolách vrhu namátkový odběr vzorku DNA u náhodně vybraného štěněte, který poslouží k preventivnímu zjištění, zda spojení dvou chovných jedinců proběhlo dle doporučení ke krytí poradcem chovu a potvrzení dvou chovných jedinců jejich majiteli. Cenu testu DNA v tomto případě hradí klub. 

§ 9

Majitel chovné feny může mimo namátkovou kontrolu vrhu výborem klubu provést kontrolní test u jeho štěňat. Vzorek DNA musí být odebrán prostřednictvím klubu, který následně vyúčtuje majiteli náklady spojené s tímto odběrem a následným testem.

 § 10

Do chovu mohou být připuštěni pouze chovní jedinci s provedenými testy DNA, zařazeni a evidováni v databázi DNA. V případě, že se majitel chovné feny rozhodne krýt psem, který není evidován v české databázi DNA, je povinen požádat KSK o zajištění výpisu z národní databáze DNA, ve které je pes evidován. KSK na základě dohody s národními kluby je jako jediný oprávněn požádat o srovnávací vzorek genetickou laboratoř. 

§ 11

Porovnávání vzorků DNA nastává  po narození prvních štěňat po rodičích, kteří oba absolvovali testy DNA.

Vyjímkou může být jen prokazatelné zjištění, že došlo k úmyslnému porušení chovatelského řádu za strany majitele chovného jedince. V tomto případě se postupuje dle platného chovatelského řádu.

 

Přijato na členské schůzi  v Ústí 17.6.2017

Komentáře jsou vypnuty.