Směrnice KSK č. 1/2017

Směrnice Klubu slovenského kopova,z.s.

        č. 1/2017,

                „Umístění komerční reklamy na webových stránkách klubu“.

                                                                                                                                   § 1

Klub slovenského kopova,z.s. (dále jen KSK), stanovuje podmínky pro umístění komerční reklamy na stránkách klubové webové prezentace takto.

                                                                                                                                   § 2

Na klubových stránkách lze umístit komerční reklamu nabízející činnosti, služby a zboží výhradně v souvislosti s myslivostí, kynologickými aktivitami, chovatelskou činností a výcvikem slovenského kopova.

                                                                                                                                   § 3

O umístění komerční reklamy může požádat

  1. Člen KSK
  2. Nečlen KSK, fyzická a právnická osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  § 4

Pro komerční reklamu je vyčleněn levý a pravý postranní sloupec na úvodní straně webové prezentace. Velikost jednotlivé reklamy je stanovena na prostor o velikosti š x v, 3 x 6 cm, (85 x 170 pixelů). Jsou akceptovány formáty .jpg, .png, .gif, .cdr, .psd, .pdf. Z tohoto prostoru může při současném naplnění ust. § 2 dojít k přesměrování na externí webovou prezentaci inzerenta, popř. odkaz na sdělení inzerenta umístěné na samostatné stránce prezentace KSK.  Minimální doba zveřejnění se stanovuje na 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

                                                                                                                                    § 5

Maximální počet komerčních reklam se stanovuje na deset. V případě naplnění kapacity vyhrazeného prostoru pro komerční reklamu má pro vyvěšení reklamy vždy přednost žádost člena před nečlenem či dalšími subjekty mimo KSK. V případě, že je kapacita naplněna, inzerce člena bude realizována ihned po uplynutí doby inzerce nečlena a uvolnění prostoru.

                                                                                                                                    § 6

Inzerce bude zveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů od připsané či v hotovosti uhrazené platby za komerční reklamu. Smluvená doba vyvěšení počíná běžet dnem vyvěšení. Při stažení reklamy inzerentem před smluvenou dobou se uhrazená částka nevrací.

                                                                                                                                    § 7

Úhrada za komerční reklamu se stanovuje takto  :

  1. Člen KSK – 150,- Kč/30 dnů
  2. Nečlen KSK – 450,-Kč/30 dnů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               § 8

O umístění reklamy rozhoduje administrátor webové prezentace KSK,  na základě písemné žádosti a po předložení požadované předlohy inzerentem. KSK si vyhrazuje právo odmítnout vyvěšení reklamy, která je v rozporu s ustanovením § 2 směrnice, jsou v ní použita např. vulgární slova a je v rozporu s dobrými mravy.  Na umístění reklamy nevzniká právní nárok.

Komentáře jsou vypnuty.