Chovné feny

„;
echo „

ČLP Datum nar. Jméno Chovná do Výška Otec Matka Majitel

„;

//naplnenie tabuľky údajmi, tj. naplnenie poľa $udaje pomocou mysql_fetch_array
while ($row1=mysql_fetch_array($result)) {

$rok_konca = $row1[rok_konca]+9;
echo „

SK/“.$row1[spkp].“/“.$row1[rok_uch].“ $row1[rok] $row1[titul] $row1[meno] $rok_konca $row1[vyska] $row1[otec] $row1[matka] „.$row1[titul1].“ „.$row1[maj_meno].“ „.$row1[maj_priez].“ „.$row1[titul2].“

„;

}
echo „

„;

mysql_close($con);

?>

Komentáře jsou vypnuty.