Směrnice pro účast psů na soutěžích

            logo

                                                       Podmínky pro účast na Mezinárodní soutěži slovenských kopovů,

                                                       pořádanou Klubem slovenského kopova,  jedenkráte za dva roky

 

 1. Na této mezinárodní soutěži se zkouší dle platného Zkušebního řádu ČR pro IHZ slovenských kopovů + ochota v práci na černou zvěř v obůrce. Rozhodčí deleguje ČMKJ Praha na návrh Klubu slovenského kopova.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo doplnit počet účastníků do 10 z řad slovenských kopovů z ČR. Nejméně však 5 slovenských kopovů z ČR.
 3. Do soutěže je možno přihlásit slovenského kopova, který absolvoval IHZ – SK v I. ceně, úspěšně absolvoval Celostátní soutěž slovenských kopovů ( CS – SK) a v den soutěže je starší 24 měsíců. Tento bod neplatí pro zahraniční účastníky.
 4. Soutěž je vypsána nejvýše pro 10 slovenských kopovů. Při větším počtu zájemců provede výcvikář klubu výběr podle těchto regulí: přednost má pes nebo fena s titulem „diviačiar“, chovný jedinec před nechovným a dosažené body získané na CS – SK. Přednost mají psi i feny, kteří se ještě soutěže neúčastnili.
 5. Pes nebo fena se může soutěže zůčastnit jen jedenkrát a vůdce z ČR musí být členem KSK.
 6. Startovné na soutěži si hradí vůdci psů.
 7. Vítěz soutěže má právo užívat titul „ VÍTĚZ MS – SK“ daného roku. Nejlepší pes v I. ceně může získat titul CACIT, CACT a další v I. ceně titul Res. CACIT, Res. CACT. Tituly nejsou nárokovány.
 8. Přihlášky je nutno zaslat na adresu výcvikáře klubu. Uzávěrka přihlášek končí 60 dnů před konáním soutěže. Po uzávěrce bude každý z přihlášených nejpozději 15 dnů před konáním soutěže vyrozuměn.

 

                                                                  Podmínky pro účast na Celostátní soutěži slovenských kopovů,

                                                                 pořádanou Klubem slovenského kopova, jedenkráte za dva roky

 

 1. Zkouší se dle platného Zkušebního řádu pro IHZ – slovenských kopovů + ochota v práci na černou zvěř v obůrce. Rozhodčí deleguje ČMKJ na návrh Klubu slovenského kopova.
 2. Do soutěže je možno přihlásit slovenské kopovy, kteří absolvovali IHZ – SK v I. ceně a v den soutěže dovršili 24 měsíců věku.
 3. Soutěž je vypsána pro 10 slovenských kopovů. Při větším počtu zájemců provede výcvikář klubu výběr podle těchto regulí: přednost má pes nebo fena s titulem „diviačiar“, chovný jedinec před nechovným a dále pak rozhoduje počet docílených bodů na IHZ – SK.
 4. Pes( fena) se může zúčastnit soutěže jen jedenkrát, pokud v předešlých soutěžích již zvítězil. Vůdce musí být členem KSK a slovenský kopov musí být evidován v České plemenné knize nebo v členských státech FCI.
 5. Náklady spojené se soutěží si hradí vůdce sám.
 6. Vítěz soutěže má právo užívat titul „ VÍTĚZ CS – SK“ daného roku. Nejlepší kopov v I. ceně může získat titul CACT a další kopov v pořadí v I. ceně Res. CACT. Tituly nejsou nárokovány.
 7. Přihlášky je nutno zaslat na adresu výcvikáře KSK nejpozději 60 dnů před konáním soutěže. Po uzávěrce bude každý z přihlášených vyrozuměn nejpozději 15 dnů před konáním soutěže.

 

                                               Podmínky pro účast na Klubových BZH se zadáním titulů CACT a Res. CACT,

                                                                    pořádané Klubem slovenského kopova,  každým rokem

 

 1. Zkouší se dle platného Zkušebního řádu pro Barvářské zkoušky honičů.
 2. Pes nebo fena se mohou zúčastnit Klubových BZH jen jedenkrát pokud uspěje v I. ceně.
 3. Náklady spojené s K-BZH si hradí každý účastník sám. Vůdce nemusí být členem Klubu slovenského kopova. Nečlen platí o 200% více. Při větším zájmu má člen KSK přednost před nečlenem.
 4. Vítěz má právo užívat titul „ Klubový vítěz“ pro daný rok. Nejlepší pes nebo fena v I. ceně může získat titul CACT, druhý v pořadí v I. ceně Res. CACT. Tituly nejsou nárokovány.
 5. Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 slovenských kopovů.
 6. Přihlášky je nutno zaslat na adresu výcvikáře klubu nejpozději do 30 dnů před konáním těchto K – BZH.
 7. Vítězi je propůjčena  putovní plaketa na daný rok, kterou před konáním dalšího ročníku předá zástupcům KSK.
 8. Pes nebo fena musí být v den konání K – BZH starší 10 měsíců.
 9. Pes ( fena) musí být evidován v České plemenné knize nebo v plemenných knihách  členských států FCI.

 

 

Komentáře jsou vypnuty.