Směrnice pro používání GPS navigací -1/2015

1/2015

Směrnice pro používání GPS navigací při zkouškách KSK

 

„ GPS navigace může být použita ihned po skončení leče v případě, že některý z předváděných psů se nevrátí k vůdci. Vrchní rozhodčí zjistí pomocí GPS navigace, kde a při jaké činnosti se pes nachází. Pokud ze záznamu GPS je zřejmé, že pes je prokazatelně u zvěře, vyšle vrchní rozhodčí vůdce společně s jedním z rozhodčích, ke zjištění skutečného stavu. V případě, že je pes prokazatelně u zvěře, pokračuje dále pes ve zkouškách, bez ohledu na časový limit 30 minut. V opačném případě, kdy pes není u zvěře (toulá se lečí i mimo ni), popř. se vrací zpět k vůdci, hodnotí se dále dle zkušebního řádu a limitu 30 minut.

V případě nejasností u posuzování disciplín: nahánění, orientace, hlasitost a hledání přihlédne rozhodčí k vyhodnocení práce psa ve výše uvedených disciplínách dle záznamu na GPS.

Na klubových zkouškách a soutěžích budou výhradně používány klubové GPS obojky (vysílače). Pokud vůdce bude trvat na použití svého vlastního GPS obojku, pes v tomto případě musí mít obojky dva a vůdce odevzdá přijímač od vlastního GPS obojku rozhodčímu“.

 

Komentáře jsou vypnuty.