IHZ SK Olešovice – výsledky

IHZ-SK 16.11.2022 honitba Olešovice

 

Na tento den pro nás zaměstnanci LČR polesí Olešovice připravili 2 leče. V první leči  psi pracovali pouze se zvěří dančí a v několika případech krátce i se zvěří srnčí z důvodu, že černá zvěř nebyla v této leči zalehlá. Ve druhé leči byla černá zvěř poměrně hojně zastoupena,  a tak ti nejlepší psi toho dokázali řádně využít ke stavění a v několika případech k dlouhému hlasitému štvaní této zvěře až na představené střelce.

Tuto naší kynologickou akci považuji  jako velice zdařilou a to po všech stránkách. Chci poděkovat psovodům za předvedení, rozhodčím za posuzování, trubačům a v neposlední řadě zaměstnancům polesí Olešovice se svým správcem Ing. Pavlem Šustou za propůjčení honitby a strávený čas společně s námi na této akci.

Přikládám Přehled výsledků a Zprávu vrchního rozhodčího.

 

                                         Přemysl Mašek

Napsat komentář