IHZ SK Pavlíkov – výsledky

IHZ-SK  5.11.2022 u MS Sokol Pavlíkov

 

Na tyto zkoušky byla připravena jedna velká leč, která trvala cca 4 hodiny. V této leči byl dostatek černé zvěře, s kterou měli všichni předvedení kopovi možnost pracovat. Za jejich výkony byly uděleny dvě I. ceny, pět II. cen, jedna III. cena a jeden pes neobstál. DONA Rožmitál vedená Oldřichem Staňkem byla navíc oceněna všemi rozhodčími titulem Diviačiar a to za upřednostňování černé zvěře po celou dobu zkoušek.

Chtěl bych poděkovat psovodům za ukázněné vystupování a rozhodčím za nelehké, ale spravedlivé posuzování. Dále děkuji členům MS Sokol Pavlíkov v čele s jejich hospodářem Petrem Souučkem za propůjčení honitby a dobře zvládnuté celé zkoušky včetně mysliveckých tradic a celodenní stravy. S poděkováním nesmím zapomenout na trubače  a střelce za ukázněnou a bezpečnou střelbu.

K této zprávě přikládám Přehled výsledků a Zprávu vrchního rozhodčího.

 

 

                                                                Přemysl Mašek   

Napsat komentář