Omluva Václavu Pácovi

Václav Pác,  dlouholetý chovatel slovenských kopovů a bývalý člen výboru KSK oslavil na počátku tohoto roku významné životní jubileum 70 let. Touto cestou  bychom se rádi Vaškovi omluvili za pochybení, kdy toto jubileum nebylo ve Zpravodaji 2022 zveřejněno. Dodatečně přejeme pevné zdraví a životní pohody do dalších let.

Napsat komentář