Klubové BZH Valšovice 2022 – výsledky

                     Klubové barvářské zkoušky honičů

Den po Klubové výstavě byly na 8. května 2022 naplánované Klubové barvářské zkoušky honičů. Přihlášeno bylo 14 slovenských kopovů,  z toho bylo 6 fen a 8 psů. Na nedělní ranní nástup v areálu Valšovické sportovní střelnice SLŠ Hranice se nedostavil jeden psovod s fenou, takže přejímka a veterinární prohlídka proběhla u 13 kopovů, kteří byli na těchto zkouškách svými vůdci předvedeni. Po zahájení zkoušek trubači ze SLŠ Hranice, zástupcem této lesnické školy Ing. Martinem Němcem a místopředsedou našeho klubu Miroslavem Rudelem byli vrchním rozhodčím představeni jednotliví vůdci se svými kopovi a klubem delegující a tento den posuzující rozhodčí ve složení: vrchní rozhodčí Přemysl Mašek, rozhodčí Ing. Libor Beníček, Mgr.Martin Chrástecký, Ing. Jindřich Hýža, Libor Beníček, MVDr. Jan Kučera, Tomáš Vašek a čekatelé Ing. Kateřina Homolová a Dita Vykysalová. Psovodi byli rozděleni do 3 skupin a vrchním rozhodčím byli ke každé skupině přiděleni dva rozhodčí. Nepobarvené šlapané stopy černé zvěře byly určenými šlapači za dozoru rozhodčích dle zkušebního řádu šlapány od 6.hodiny ranní. První pachové práce psů byly současně zahájeny u první a druhé skupiny po 10. hodině.  V obou případech byli na konci stop založeny správně zašité a váhově zkušebním řádem předepsaní lončáci. Třetí skupina se odebrala na odzkoušení disciplín vodění a odložení. Tento den byli předvedeni někteří kopovi, kteří byli  výborně připraveni na všechny zkoušené disciplíny. Posuzujícími rozhodčími bylo konstatováno, že u některých psů nebyly vůdci docvičeny základní disciplíny vodění a odložení, ať se jednalo o volné provedení nebo na řemeni. U některých kopovů byl také problém po vypuštění na disciplínu vyhledání a chování u střelené zvěře. Za předvedené výkony byly rozhodčími uděleny  čtyři I. ceny, tři II.ceny, čtyři ceny III. a  dva vůdci v průběhu zkoušek odstoupili.  Za první místo bylo uděleno čekatelství na pracovní titul CACT a druhému v pořadí Res. CACT. Pro informaci jak zkoušky dopadly přikládáme Přehled výsledků. Nejlépe hodnocené dvojici byl na jeden rok propůjčen Putovní pohár. Jednu z podmínek chovnosti si na těchto zkouškách splnilo 7 kopovů  a kartička o lovecké upotřebitelnosti byla předána 11 psům. Zkoušky byly po stránce přípravy, organizace a vlastním průběhu včetně servisu a celodenního občerstvení našimi členy ve spolupráci s lesnickou školou výborně připraveny. Poděkování patří vedení Střední lesnické školy za propůjčení areálu sportovní střelnice a části školního polesí, kde praktické zkoušky probíhaly. Děkuji také Honzovi Trčkovi, Robertu Sargánkovi  a Tomáši Češkovi za příkladný postoj k této naší zdařilé kynologické akci. Dále mi dovolte, abych poděkoval  trubačům  studentům SLŠ Hranice, šlapačům, přenašečům a zakladačům divočáků na konci stop. V neposlední řadě všem členům klubu, kteří  se podíleli na zařizování, přípravě a vlastním průběhu těchto zdárných zkoušek.

                                   Kopovům zdar!

                                  Vrchní rozhodčí Přemysl Mašek 

Napsat komentář