Ples KSK – Klášterec nad Ohří

XVII. Myslivecký ples

 

         S roční odmlkou původně náš klub naplánoval  tento ples na 19.února 2022. Z důvodu koronavirové situace se ples v tomto termínu nemohl konat . O možnosti jeho uspořádání v náhradním termínu 12. března 2022 jsme se z medií dozvěděli , že od 20. února se může v uzavřených prostorách scházet  500 osob. Toto pro nás byl signál ke konání plesu, což jsem také probral s výborem klubu.  Abychom o konání informovali naše členy a co nejširší  veřejnost ,byl náš ples zahrnut do programu Kulturního centra, dále běžela reklama na smyčce Klášterecké kabelové televize. Po okolí Klášterce nad Ohří jsme rozvezli a vyvěsili plakáty. Členská základna se mohla na našich stránkách včas dočíst o termínu konání plesu. Zájemců o vstupenky z řad našich členů byl však ještě slabší než léta minulá, obdobně tomu bylo také s cenami do tomboly. Rozeslal jsem více jak 100 SMS zpráv s pozváním a prosbou o příspěvek do tomboly. Již tradiční členové opět nezklamali a ceny nebo finance poslali. Někteří slíbili dodání, ke kterému však nedošlo a převážná část oslovených se nenamáhala ani odpovědět. To, že klub nepodpořili  a na ples nepřijeli by bylo  omluvitelné, ale to, že nepřispěli jakoukoliv cenou do tomboly nás samozřejmě velice mrzí. 

         Od 20. února 2022 nám nastaly tři perné týdny k zařizování, vyjednávání a shánění cen do tomboly včetně zvěřiny. První problém  vyvstal  v nově moderně zrekonstruovaném Kulturním domě na Kulturní centrum při jednání s vedením o podrobnostech našeho plesu. Původně nám nebyla povolena tradiční zvěřinová tombola, myslivecká výzdoba, reklamy sponzorů a také žádné občerstvení z naší strany. V návazném jednání jsme se přece jen domluvili na zvěřinové tombole, omezené výzdobě chvojím za přísných opatřeních, které jsme dodrželi  a také nám pronajímatel kavárny ( barů) umožnil alespoň prodej tradičního zvěřinového guláše.

         Tři týdny denodenních  starostí a shánění   vyvrcholily  v sobotu 12. března ráno od 7.00 hodin, kdy jsme mohli teprve začít s výzdobou a stavěním tomboly. Úklid po plesu v neděli  byl domluven do 13.hodiny, což bylo z naší strany bezchybně dodrženo.  

          Pro vaši informovanost uvádím, že plesu se zúčastnilo pouze 8 našich členů s rodinami včetně našeho obětavého předsedy Mgr. Petra Šupíka. Do tomboly přispělo celkem 65 sponzorů, z  toho bylo 28 členů a 37 ostatních sponzorů. Vstupenek se podařilo udat 254 což je zhruba o 100 méně než byl průměr předchozích plesů. Přesto jsme neměli problém s prodáním všech připravených růží a lístků na bohatou tombolu, která čítala více jak 800 cen. Přes veškeré popsané překážky a problémy se ples vcelku  vydařil a pro klub dopadl dobře.

Závěrem mé zprávy mi dovolte, abych poděkoval především všem sponzorům , těm, kteří na ples přišli a nesmím  zapomenout na ty, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho přípravě a vlastním průběhu. Tato stručná zpráva je pouze informativní, podrobně i s fotografiemi bude ples popsán ve Zpravodaji za rok 2022. Pevně doufáme, že se neúčast členů na příštím plesu výrazně změní. Již nyní jste všichni srdečně na XVIII. ples KSK zváni.

 

 

                                      Za KSK Přemysl  Mašek

            

                    

Napsat komentář