IHZ Kladská – výsledková zpráva

Individuální zkoušky honičů slovenských kopovů

LZ Kladská

4.12.2021

Poslední IHZ-SK v roce 2021 se konaly ve spolupráci s LČR na již tradičním místě v honitbě LZ Kladská.

Už ranní příjezd na zkoušky značil, že plně prověří schopnosti přihlášených kopovů. U loveckého zámečku Kladská nás na nástupu čekalo 20 cm sněhu a další připadával.

Ke zkouškám byl přihlášen plný počet 10 psů, a byly pro ně připraveny 2 leče, proložené bohatou svačinou.

Obě leče byly dobře zazvěřené, především zvěří vysoku a sičí, a v obou byla i zvěř černá.

Společného lovu se na štontech zúčastnilo 25 střelců a těm se podařilo ulovit 4 kusy černé, 3 kusy vysoké, 3 kusy sičí a 1 lišku. Celkem tedy 11 kusů.

Hodnocení práce psů bylo následující:

 

Jméno psa Majitel Počet bodů Klasifikace – pořadí
Plemeno psa, Pohlaví Vůdce
Don z Manínca Ing. Jan Homola 128 I. cena – 1
pes Jan Ryba
Jola z Judavinklu Bc. Martin Souček 128 I. cena – 2
fena Bc. Martin Souček
Ayda Botkov Dvor Michal Hronec 119 I. cena – 3
fena Michal Hronec
Aryssa Mackův dvůr Karel Bříza 106 II. cena – 4
fena Lukáš Bříza
Bela od Svatých Václav Vlasák 99 II. cena – 5
fena Václav Vlasák
Ola od Spile Petr Kochta 93 III. cena – 6
fena Petr Kochta
Loran Krššákov dvor Jiří Lacina 87 III. cena – 7
fena Jiří Lacina
Ebony spod Kunovej Jiří Řehoř 68 III. cena – 8
fena Jiří Řehoř
Hron Lesný Chór Miroslav Vocel 44 neobstál – 9
pes Miroslav Vocel
Dar z Moruny Jan Štolc 35 neobstál – 10
pes Jan Štolc

 

I přes náročnější podmínky, související se sněhovou pokrývkou, byl dostatek možností k posouzení práce jednotlivých psů. Důvodem pro udělení II. a III. cen bylo velmi krátké hledání, doplněné ještě s problémy s hlasitostí a ochotou k práci na černou zvěř.

Někteří psi měli dobrou práci při nahánění zvěře vysoké, ale protože jejich práce na černé zvěři nebyla prokázána, skončili v II. nebo III. ceně.

Úroveň práce psů byla podobná jako na ostatních IHZ-SK v letošním roce. Viděli jsme v průběhu zkoušek práci jedinců, kteří dělali čest plemenu, na druhou stranu tam byly i práce, které standartu neodpovídali vůbec.

Rád bych poděkoval kolegům, kteří byli Přemys Mašek, Michal Füleky, , Radek Hasenöhrl, Martin Chrástecký, Anna Beníčková a Rudolf Slaba za celodenní posuzování, LZ Kladská za zapůjčení honitby a celodenní péči o všechny vůdce, rozhodčí i koronu, Tomáši Skurkovi za zajištění a doufám, že v následujících letech se opět setkáme na  Kladské na dalších IHZ-SK

 

Libor Beníček

Výcvikář KSK

Napsat komentář