Výsledková listina MS SK 2021

Výsledky MS SK 2021

  1. Mezinárodní soutěž slovenských kopovů

VLS Lipník nad Bečvou, LS Velký Újezd a SLŠ Hranice, honitba Valšovice

9.-11.12.2021

Letošní XI. Mezinárodní soutěž slovenských kopovů vznikala za velmi složitých podmínek, ale nakonec se vše povedlo. Ale nebudu předbíhat.

Tradiční XI. MS SK byla původně naplánovaná na rok 2020, ale díky nouzovému stavu a s ním spojeným zrušením veškerých kynologických akcí, byla přesunuta až na rok 2021.

Další změnou byly podmínky samotné účasti na této vrcholné soutěži. Už v roce 2020 jsme se rozhodli uspořádat výběr na vrcholné akce formou zkušební obůrky, která doplňovala již dříve platné podmínky, a měla nám pomoci s nominací těch možná nejlepších jedinců, kteří nás budou na mezinárodních soutěžích, ať u nás nebo v zahraničí zastupovat.

Díky tomu, že MS SK v roce 2020 nebyla, byla tato výběrová obůrka uspořádána i v roce 2021. Účast na ní byla umožněna všem, kdo měli zájem vyzkoušet si schopnosti svých psů, i když nesplňovali podmínky účasti na MS SK. Pro celkový „žebříček“ z obůrky byly oba dva roky hodnocení spojeny.

Podobnými problémy, jako bylo samotné „uspořádání“ MS SK, se potýkalo i složení soutěžících. Z oslovených zahraničních států přislíbilo účast Slovensko, Maďarsko i Německo, ale týden před konáním soutěže se začali odhlašovat, aby nakonec zůstala skupina soutěžících, složená z 8 domácích účastníků a 2 ze Slovenska.

Začátek a zahájení soutěže byly naplánovány na 9.12. v areálu myslivecké chaty MA Troják Bystřice pod Lopeníkem, kde proběhlo vylosování a první disciplína – ochota v obůrce.

Výkony psů na obůrce byly velmi dobré. Psi pracovali rychle, se zájmem a dostatečně energicky. Tomu odpovídalo i hodnocení této disciplíny:

Jméno, pohlaví, plemeno Majitel Vůdce číslo losu čas nalezení / doba práce známka
AXA od Šratnova, fena Jiří Ludvík Jiří Ludvík 1 0:43/5:00 4
GAJA od Priehradného múru, fena Martin Buchta Martin Buchta 2 1:02/5:00 3
Gara z Judavinku, fena Michal Zemánek Michal Zemánek 3 2:14/5:00 3
ADAR z Dříňového háje, pes Lukáš Ondrejmiška Lukáš Ondrejmiška 4 0:43/5:00 4
FROM z Judavinklu, pes Jan Kučera Jan Kučera 5 0:10/5:00 4
BESNA Kerekveň, fena (SK) Seman Pavol Seman Peter 6 0:33/5:00 4-nejlepší obůrka
CIRA z Moruny, fena Josef Urbánek Josef Urbánek 7 0:23/5:00 3
ICE HAF Pálbükkösi, pes Jan Brom Vladislav Bartůška 8 0:07/5:00 4
ARKA od Šratnova, fena Jan Brom Petr Kochta 9 1:25/5:00 3
CIFRA spod Kunovej, fena (SK) Seman Pavol Seman Pavol 10 0:05/5:00 4

 

I podle hodnocení je vidět, že letos to byla celkově jeden z nejlepších ročníků, co se obůrky týká.

Po vyhlášení obůrky jsme se přesunuli na naši základnu do Ústí, připravit se na následující 2 dny společných lovů.

V pátek 10.12. jsme vyrazili na LS Velký Újezd, VLS divize Lipník nad Bečvou, kde byly připraveny 2 leče.

Už počasí na samotném nástupu nás připravovalo na to, jak bude v průběhu celého dne. Na zemi leželo 20 cm sněhu a přes mlhu nebylo vidět les.

Naštěstí se mlha v průběhu dne rozpustila, ale sněhová pokrývka plně prověřila schopnosti jednotlivých kopovů.

V první leči byli psovodi rozděleni na 2 skupiny do 2 tlaků, které postupovaly rovnoběžně. Zvěře byl dostatek v obou částech, a to jak černé, tak i vysoké. Mlha a sněhová pokrývka způsobily, že bylo opravdu složité zvěř dostat do pohybu a vyhnat na střelce, i když psi pro to dělali maximum. Po skončení 1 leče se čekalo i po 30 minutě na 4 psy, kteří se postupně vraceli, ale bohužel za tento prohřešek jim byly sníženy známky.

Po bohaté svačině jsme se přesunuli na 2 leč. Ve druhé leči jsme šli všichni společně jako jeden tlak. V první polovině leče nebyla žádná zvěř, protože jsme procházeli kalamitní holiny s několika málo náletovými očky. V druhé polovině se situace zlepšila, narazili jsme jak na zvěř vysokou, tak i na zvěř černou a psi mohli začít předvádět, co v nich vlastně je.

Po druhém dnu jsme viděli plno hezkých prací, a jejich výsledkem byl celkový výřad 13 kusů, složený z 4 kusů vysoké, 8 kusů černé a 1 lišky.

Po náročném dnu následoval opět přesun do Ústí na slavnostní večeři.

Poslední den soutěže jsme zahájili na střelnici v Paršovicích, nacházející se v honitbě Valšovice, SLŠ Hranice.

 Po nástupu pro nás byla připravena jedna velmi rozsáhlá leč. I v této leči byl dostatek zvěře, a tím pádem i dostatek poznatků. Výsledkem byl bohatý výřad, na kterém leželo 11 kusů černé, 3 kusy dančí, celkem tedy 14 kusů.

Tím se uzavřelo soutěžení a mohly se ohodnotit práce všech psů příslušnými známkami:

Jméno, pohlaví, plemeno Zapsán(a) Vůdce číslo losu barva bodů cena   pořadí
FROM z Judavinklu, pes ČLP/SK/1920 Jan Kučera 5 červená 148 I. CACT, Diviačiar 1
Jan Kučera
AXA od Šratnova, fena ČLP/SK/1899 Jiří Ludvík 1 zelený obojek 139 I.   2
Jiří Ludvík
CIFRA spod Kunovej, fena (SK) SPKP 17404 Seman Pavol 10 bílá 138 I.   3
Seman Peter
Gara z Judavinku, fena ČLP/SK/1944 Michal Zemánek 3 růžová 125 I.   4
Michal Zemánek
ADAR z Dříňového háje, pes ČLP/SK/1847/19 Lukáš Ondrejmiška 4 šedá s pruhem 136 II.   5
Lukáš Ondrejmiška
GAJA od Priehradného múru, fena ČLP/SK/2082/19 Martin Buchta 2 červ. obojek 135 II.   6
Martin Buchta
CIRA z Moruny, fena ČLP/SK/2045/20 Josef Urbánek 7 žlutá 125 II.   7
Josef Urbánek
ARKA od Šratnova, fena ČLP/SK/1896 Jan Brom 9 reflex. zelená 116 II.   8
Petr Kochta
ICE HAF Pálbükkösi, pes ČLP/SK/3193 Jan Brom 8 oranžová 114 II.   9
Vladislav Bartůška
BESNA Kerekveň, fena (SK) SPKP 18895 Seman Peter 6 tyrkysová 101 neobstál   10
Seman Peter

 

A jak hodnotit letošní XI. MS SK? Určitě dobře. V první řadě můžeme být opravdu rádi, že se vůbec mohla uspořádat. Úroveň předvedených psů byla na velmi dobré úrovni. Umístění do II. ceny bylo nejčastěji z disciplíny orientace (pes se dostal k vůdci po 30 minutě od ukončení leče), výkony v ostatních disciplínách, jako je ochota, hledání a nahánění byly velmi dobré. Jen v některých případech chybělo trochu víc hlasitosti.

V první řadě bych chtěl velmi poděkovat všem vůdcům, kteří se procesu a samotné soutěže účastnili. Stálo je to čas, prostředky a v mnoha případech i nervy, aby mohli prezentovat své svěřence v konkurenci těch nejlepších. Jsem toho názoru že se to všem povedlo a všichni obstáli se ctí.  

Další velký dík patří kolegům, kteří dokázali připravit důstojné zázemí soutěže ať už v Bystřici pod Lopeníkem, Ústí, Velkém Újezdu nebo v Paršovicích. Stejně tak patří dík i VLS, divize Lipník nad Bečvou a SLŽ Hranice za možnost v jejich honitbách soutěž uspořádat, a Liboru Beníčkovi za zapůjčení zkušební obůrky. Stejně tak i našim sponzorům Night Pearl a ElektroPower.

Nesmím zapomenout na mé kolegy, kterými byli Přemys Mašek, Libor Beníček, , Radek Hasenöhrl, Martin Chrástecký, Jan Čepek, Libor Vlachynský, Jan Trčka, Adam Klement a čekatel Stanislav Švábenický za několikadenní posuzování, kombinovanému trubačskému souboru a všem přátelům, kamarádům a rodinným příslušníkům, kteří s námi tuto soutěž absolvovali.

Všem přeji hodně zdaru, loveckých a kynologických zážitků a doufám, že v následujících letech se opět setkáme na dalších soutěžích.

Libor Beníček

Výcvikář KSK

Napsat komentář