Výsledky IHZ SK Seloutky

Výsledky IHZ SK Seloutky

Individuální zkoušky honičů slovenských kopovů

Seloutky

25.11.2021

Další zkoušky IHZ-SK, které se konaly na Moravě, byly uspořádány ve spolupráci se společností Steelpark  v honitbě Seloutky .

Naháňka byla naplánována na tři leče. Po druhé leči byla naplánovaná svačina,která byla velkým gastronomickým  zážitkem. Honitba se skládala ze standardního porostu, na který jsme z praxe zvyklí ,bylo zde dostatek houštin,náletů smrků, prorostlými místy ostružinami, ve kterých lehává zvěř. Leče  byly rozsáhlé, kde se mělo potvrdit hledání, jako dominantní vlastnost slovenského kopova

V první leči byli,vůdci se svými kopovi rozděleni na dvě skupiny a ke každé z nich byli přiděleny rozhodčí.Už v první leči bylo dostatek černé zvěře,kde měli psi možnost pracovat a prokázat disciplíny zkušebního řádu, ale jen několik jedinců projevilo zájem pracovat na černé zvěři, ostatní tuto příležitost nevyužili, z důvodu špatné práce v leči, ať se jednalo o disciplíny hledání, nahánění, hlasitost a ochota na práci na černou. Z poznatků střelců byla zvěř vidět, nicméně bez doprovodu psů, asi jen ve dvou případech byla černá zvěř dohnána až na střelce.     

Ve druhé leči se psi také rozdělili do dvou skupin, kdy tlačili leč proti sobě. I v této části honitby bylo dostatek černé zvěře, kde bylo dost příležitostí na práci kopovů. Ale bohužel práce většiny psů, byla na takové úrovni, že nebyla tuto zvěř vůbec schopna najít a natož na ní dále pracovat.

Ve třetí leči,nastoupili všichni kopovi v jedné řadě, v této poslední části zkoušek IHZ-SK , bylo velké množství černé zvěře, ale i zde bylo znát  že vycvičenost jedinců je na slabší úrovni.

 

Hodnocení práce psů na těchto IHZ-SK:

Dva psy se umístili v I. ceně, tito kopovi předvedli standardní výkon. Další čtyři kopovi se umístili ve II. Ceně. Důvodem bylo ve většině případů především krátké a nedostatečné hledání a v některých případech doplněné o nedostatečnou hlasitost, případně ochotu k práci na černou zvěř. A k nemilému překvapení vůdců, ale hlavně rozhodčích čtyři kopovi neuspěli. Na černou zvěř, která byl ve všech lečích dostatek, vůbec nereagovali nebo jen špatně a velmi krátce. Psi začali ,,pracovat¨ teprve v okamžiku, kdy jim prase přeběhlo přímo před nosem.

 

Na této naháňce se ulovilo 11 kusů černé zvěře.

 

Závěrem mi dovolte malé zhodnocení chování vůdců. Vůdci nedokáží přijmout s pokorou hodnocení rozhodčích. V poslední době se to dost často děje a poznávám to v praxi rozhodčího čím dál častěji.Vůdci neznají zkušební řád, myslí si že jejich pes je bez chyby a nedokáží přijmout hodnocení,které není podle jejich představ. Rozhodčí posuzují ze své lásky ke psům bez nároku  na honorář, často jen za úhradu cestovních nákladů v době osobního volna za čerpání své řádné dovolené. V žádném případě nemají snahu psům uškodit a špatně posoudit jejich výkon na jakýchkoliv zkouškách.

Dalším nešvarem dnešní doby je řešit hodnocení rozhodčích na sociálních sítích, kde se dozvídáme z různých zdrojů, jací jsou rozhodčí ,,špatný“,( že už dávno bylo jasné, jak zkoušky dopadnou, že IHZ-SK je největší podvod ,že je chov SK rodinný podnik a jen pro pár vyvolených). Vážení ,,přátelé“ slovenského kopova, těmito vašimi zavádějícími tvrzeními spíše chovu našeho milovaného plemene, škodíte.

Jak je všeobecně známo nejvíce se ozývá ten, co v životě nic nedokázal, (co se týká chovu psů a jejich předvádění na loveckých zkouškách) .

 

Rád bych poděkoval kolegům Miroslavu Rudelovi, Liboru Vlachynskému, Honzovi Trčkovi, Rudovi Slabovi a Honzovi Hladíkovi za celodenní posuzování, řediteli zkoušek Liborovi Beníčkovi ml.  a jeho týmu za perfekně zorganizovanou akci,kterou jsme si po cely den velice užívali. Za propůjčení honitby panu Baliharovi a doufám, že v následujících letech se opět setkáme při další možnosti uspořádat zde IHZ-SK

 

Jan Brom

Vrchní rozhodčí

Napsat komentář