Opatření při naháňkách a lovech – vydané ČMMJ

Zde naleznete informaci předsedy ČMMJ Ing. J. Janoty. V době, kdy před námi stojí termíny jednotlivých zkoušek a soutěží,  prosíme ty, kteří se na plánované akce jako účastníci chystají a jsou přihlášeni,  aby se s těmito informacemi seznámili a vybavili se potřebnými doklady v dostatečném předstihu před akcemi.

Opatření při naháňkách a lovech

Napsat komentář