Výběr na MS SK – obora Tuř

Výběr na MS SK

Obora Tuř

  1. 9. 2020

Po velké diskuzi na letošní členské schůzi bylo rozhodnuto, že zkusíme do našich podmínek chovu a výběru jedinců zakomponovat i posuzování individuální práce slovenských kopovů na černé zvěři.

Jako první zkušební akce byl zvolen nominační výběr na mezinárodní soutěž slovenských kopovů. Tato akce byla pořádána formou lovu v oboře Tuř, která je zaměřena na chov černé zvěře.

Při posuzování jsme se zaměřili na zhodnocení výkonu psa především s ohledem na vyhledávání černé zvěře a následně ochotu slovenského kopova pracovat samostatně na vyhledané zvěři. Obě kritéria byla hodnocena na stupnici od 0 do 9, kdy hodnota 9 byla brána jako nejlepší a 0 jako nejhorší. Celkově bylo tedy možno získat 18 bodů.

U vyhledáváni jsme se zaměřili především na vzdálenost, na jakou je pes schopen pracovat a nalézt černou zvěř a stejně tak i na dobu, za kterou ji najde. Nejlépe byla hodnocena práce psa, který zvěř dokázal najít do 5 minut na vzdálenost minimálně 150 metrů. Pokud se čas prodlužoval, nebo se naopak zkracovala vzdálenost, na kterou pes černou zvěř vyhledal, hodnocení se snižovalo.

U ochoty k práci na černou zvěř se hodnotila především schopnost psa soustavně hlasitě doléhat na černou zvěř, vydržet u zvěře dostatečně dlouhou dobu a pokud možno tuto zvěř dostat do pohybu. Nejlépe byla hodnocena práce psa, který vydržel u zvěře soustavně hlásit minimálně 5 minut a tuto zvěř dostal do pohybu. Pokud se pes od zvěře vzdaloval, hledal vůdce či pomoc ostatních psů, hodnocení se snižovalo.

Výběru se zúčastnilo celkem 8 zájemců o MS SK, kteří měli úspěšně absolvovanou NS SK.

Níže jsou uvedeny výsledky nominačního výběru:

Los Jméno psa Jméno vůdce vyhledávání Ochota součet pořadí
1 ADAR z Dříňového háje Ondrejmiška Lukáš 4 4 8 4-5
2 AXA od Šratnova Ludvík Jiří 4 8 12 2-3
3 ARKA od Šratnova Brom Jan 2 1 3 8
4 GARA z Judavinklu Zemánek Michal 4 4 8 4-5
5 GAJA od Priehradného můru Buchta Martin 4 8 12 2-3
6 ETNA z Judavinklu Hladík Jan 4 1 5 6-7
7 KORINA z Libeníčka Beníčková Anna 4 1 5 6-7
8 FROM z Judavinklu Kučera Jan 7 9 16 1

 

Hodnocení práce jednotlivých psů bylo provedeno přímo v oboře a toto hodnocení přineslo velké množství nesmírně důležitých poznatků pro všechny účastníky.
Z pohledu rozhodčích to byly neobyčejně cenné poznatky, protože jsme mohli hodnotit práci jednoho psa, který měl sám, bez pomoci ostatních, pracovat na černé zvěři ve velkém prostoru. Tyto poznatky ne vždy dokážeme získat na klasických IHZ-SK, ale zde jsme k tomu měli jedinečnou příležitost.

Místo konání samotných disciplín bylo se slušným podrostem smrku, ve kterém se zvěř mohla schovat a zároveň celý den pršelo. Nebyly to tedy vůbec jednoduché pro zúčastněné psy, ale plně odpovídalo podmínkách, které absolvujeme v leči.

Tento způsob výběru vypadá velmi nadějně a jistě by byl po širší diskuzi výborným nástrojem, který by nám pomohl do chovu vybírat jen pracovně nadějné jedince.

Tímto bych chtěl poděkovat všem psovodům s jejich svěřenci, kteří i přes delší vzdálenost dorazili, kolegům rozhodčím za pěti hodinové posuzování v dešti a samozřejmě Bc. Tomáši Baliharovi za možnost uspořádat tento výběr v jeho oboře.

Těším se na další podobná setkání.

Ing. Libor Beníček

Napsat komentář