Ples KSK 2020 – Radonice

XVI. Klubový ples

 

Dnem 31. prosincem 2019 skončil svoji činnost Kulturní dům v Klášterci nad Ohří, kde jsme několik roků ples pořádali, a to z důvodu dvouleté celkové rekonstrukce.  Pro nás to znamenalo najít jiný vhodný sál, což byl nelehký úkol. Ať už se jednalo o kapacitu sálu, prostředí, pro účastníky dostupnou vzdálenost a především o částku za nájem. Z toho všeho pro nás vyšel nejvhodněji sál v Kulturním domě v Radonicích u Kadaně, kde jsme tento ples dne 8.února 2020 uspořádali. Pro zajištění uspokojivé účasti jsme dali tuto skutečnost občanům na vědomí v Klášterecké kabelové televizi OKO 1 a dále pak rozvozem dostatečného množství plakátů v Klášterci nad Ohří, v Kadani a v okolí těchto měst a Radonic. Navíc byl zajištěn pro zájemce autobus na svoz. Konání plesu bylo též zveřejněno na klubových stránkách a také byly členům rozeslány pozvánky a SMS s žádostí o přispění do tomboly. Tato naše snaha velikou měrou přispěla k dobré účasti a díky všem sponzorům k sestavení skvělé tomboly, která čítala téměř 1 100 cen.  O perfektní servis občerstvení se opět postaral Radek Hasenöhrl ( Komár) se svým týmem. 

Ples byl zahájen skupinou mladých trubačů ze Středních a Vysokých lesnických škol. Po té následovalo předvedení skupiny kopovů členy klubu. Bylo řečeno pár úvodních slov k programu, při kterých jsem omluvil nepřítomnost předsedy klubu, který náš klub tento den zastupoval na jednání Mezinárodního klubu. Vyřídil jsem omluvu a srdečný pozdrav od maďarského kolegy Jožky Dombaie.  Po prvních skladbách kapely Milana Baranijaka byl parket zaplněn. Samozřejmě, že i v letošním roce byl připraven doprovodný program a to tanečním vystoupením žákyň radonické základní školy, vyplnění přestávky trubači a dámskou volenkou s růžemi. Velice bohatou a hodnotnou tombolu opět okořenila hlavní cena plesu olejomalba divočáka s kopovy od akademického malíře Václava Nasvětila. I z tohoto důvodu byly lístky připravené pro tombolu brzy beznadějně vyprodány.

Ples byl dle ohlasů hodnocen jako úspěšný po všech stránkách. Musíme však konstatovat,že vzhledem k nevyhovujícím  prostorám pro tombolu se její výdej poněkud protáhl, za což se omlouváme.

                Závěrem této krátké zprávy mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům, trubačům, psovodům, mladým tanečnicím, kapele Milana Baranijaka pod vedením Petra Baranijaka, Radku Hasenöhrlovi a jeho pomocníkům, členům klubu za jejich účast, ochotu při prodeji tomboly a také za výdej růží při dámské volence.  V neposlední řadě všem, kteří se jakýmkoliv způsobem  podíleli na přípravě a vlastním průběhu této zdařilé klubové akce.

 

                                               Výcvikář Přemysl Mašek

Napsat komentář