IHZ Kunšach a Halámky – výsledky

Dne 31. 1. 2020 jsme se sešli v jižních Čechách v obci Rapšach na posledních klubových individuálních  honičských zkouškách v tomto mysliveckém roce. Tyto zkoušky pro nás připravil v honitbách Kunšach a Halámky  p. Daniel Dvořák ředitel firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Počasí nám, vzhledem k tomu, že byl konec ledna, více než přálo. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby byl alespoň minimální poprašek sněhu, sněhová nadílka z předchozích dnů však po oblevě stačila roztát.

 Zkoušky byly, jak již je v poslední době zvykem, naplněny zájemci o splnění podmínek chovnosti a lovecké upotřebitelnosti na sto procent. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Radek Hasenöhrl, Tomáš Kos a naše klubové rozhodčí doplnily ještě dva místní rozhodčí, oba členové Klubu chovatelů honičů, Marek Chudý a Miroslav Bican a nutno dodat, že oba byli významnou a ceněnou posilou. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnili i čekatelé na funkci rozhodčího Adam Klement a Stanislav Švábenický. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Po úvodních slovech Ing. Daniela Dvořáka a Daniela Dvořáka st. a nezbytných fanfárách místních trubačů již mohl být zahájen celodenní lov zaměřený na černou zvěř. Zkoušky se odehrály ve třech lečích. V  každé leči se vyskytovala černá zvěř a tak každý z kopovů měl možnost a šanci s ní pracovat.

Sborem rozhodčích byly zadány čtyři první ceny, pět cen druhých a jedna cena třetí. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Velké poděkování patří Ing. Dvořákovi a p. Dvořákovi st. za umožnění zkoušek v honitbách Kunšach a Halámky a jejich perfektní průběh.

 

                                                                                                                       Mgr. Michal Füleky

                                                                                                                              vrchní rozhodčí

Napsat komentář