MAR 2019 – výsledková listina

Dňa 8-10.11.2019 sa konal XXV. ročník MAR. Tohto ročníka sa zúčastnilo 8 kopovov zo slovenska, dva z Čiech, jeden z Maďarska a jeden z Francúzka.

MAR sa začal preskúšaním v oplôtku, kde bol najúspešnejší pes CODY spod Kunovej, ktorý ako jediný získal známku 4. Už pri tejto disciplíne sa  pri jedince vyradili z možnosti o víťazstvo.

Ďalší deň sa po oficiálnom zahájení nastúpilo na spoločnú poľovačku. Tu ukázala najlepšiu prácu suka z Francúzka MISTIKE De Ladelazolle. Výbornú prácu predviedli suky HERA z Hornej báby, CIFRA spod Kunovej a pes CODY spod Kunovej. U niektorých kopovov sa ukázala slabšia výdrž, alebo sa nedokázali dobre orientovať s teréne, čo do posledného dňa MAR zúžilo kandidátov na víťazstvo.

V poslednom dni MAR sa skúšali technické disciplíny a stopa. Technické disciplíny vyradili zo súťaže dva kopovy, ktoré neboli hodnotené. Favorit druhého dňa MAR francúzska suka si s nimi tiež neporadila a bola posunutá do tretej ceny. 

Najúspešnejšími účastníkmi XXV. ročníka MAR sa stali HERA z Hornej báby Víťaz MAR 2019, CACIT, CACT, Diviačiar, CIFRA spod Kunovej R.CACIT, R.CACT, Diviačiar a CODY spod Kunovej.

Výsledková listina MAR 2019

Napsat komentář