IHZ OMS Jindřichův Hradec – informace

Upozorňujeme zájemce o IHZ – SK, které byly řádně naplánovány u OMS Jindřichův Hradec v HS Rožmberk dne 25.1. 2020, že dochází ke změně honitby a také datumu konání. Tyto zkoušky bude náš klub pořádat u OMS Jindřichův Hradec v honitbách Kunšach a Halámky v pátek dne 31.1.2020. Z těchto důvodů bych chtěl touto cestou požádat psovody o potvrzení účasti ( případné neúčasti) na těchto IHZ. Případný nocleh je možno včas zamluvit v obci Františkov na tel. čísle 734 545 528.

 

                                                     Výcvikář Přemysl Mašek

Napsat komentář