XI. ročník CS SK – výsledky

XI. ročník Celostátní soutěže slovenských kopovů

 

O tuto klubovou soutěž projevilo nevšední zájem 14 členů našeho klubu. Podle stanovených regulí jsem vybral maximální počet 10 psovodů. Soutěž proběhla za větrného a mrazivého počasí  ve dnech 5. – 7.12.2019 u Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou, konkrétně na Lesní správě Velký Újezd. Psovodi , rozhodčí , čekatelé a nevelká korona se sešli ve čtvrtek dopoledne 5.12.2019 u obůrky za obcí Bělotín, kde po neoficiálním zahájení byla provedena přejímka, kontrola tetovacích čísel ( čipů), veterinární prohlídka a vylosování pořadových čísel všech deseti soutěžících kopovů. Podle pořadí bylo provedeno  odzkoušení a rozhodčími byly ohodnoceny jednotlivé výkony  psů známkami  z ochoty na černou zvěř. Nejlepší práce u obůrky předvedli  feny ETNA z Judavinklu, GARA z Judavinklu a pes DASTY z Kory.  

V pátek 6.12.2019 se všichni účastníci této soutěže sešli u obce Slavkov na louce zvané Rusalka, kde bylo provedeno oficiální zahájení  XI. Ročníku CS – SK. Na nástupu bylo řečeno vše k organizaci a průběhu tohoto dne vedoucím Lesní správy Ing. Romanem Palánkem a byla zdůrazněna bezpečnost při střelbě na zvěř.  Všechny také uvítal náš předseda Mgr. Petr Šupík , vrchní rozhodčí Michal Füleky představil psovody ,jejich psy a kolegy rozhodčí.  Po přidělení barevných vest a klubových obojků GPS jsme se všichni odebrali na první leč. Tento den připravili zaměstnanci LS Velký Újezd dvě velké dobře zazvěřené leče, a to především černou a jelení zvěří. Vzhledem k této skutečnosti měli kopovi možnost pracovat s černou zvěří a ukázat své přednosti honiče, což většina z nich prokázala. Díky dobré práci psů bylo tento den uloveno pozvanými střelci 30 ks zvěře. Po vzorně připraveném a provedeném výřadu, u kterého nechyběli trubači, jsme se přesunuli zpět do obce Ústí do penzionu U Čápa, kde jsme byli po celou dobu soutěže ubytováni. V pátek byla klubem připravena slavnostní večeře, proběhla porada rozhodčích a přátelské posezení.     

V sobotu 7.12.2019 pokračovala soutěž třetím dnem jednou velkou rozsáhlou opět dobře zazvěřenou lečí. I tady měli psi příležitost ukázat své schopnosti při vyhledávání a hlasitém nahánění především černé zvěře. Uloveno bylo díky dobré práci kopovů a dobře mířicích střelců 10 kusů zvěře.

Velký dík patří zaměstnancům VLS Lipník nad Bečvou v čele s Ing. Romanem Palánkem za propůjčení honitby, vzornou přípravu, organizaci a vlastní průběh celé soutěže. Dále děkuji trubačům z řad VLS pod vedením Ing. Jana Jeniše, psovodům za profesionální předvedení svých psů.  Posuzujícím rozhodčím a jim nápomocným čekatelům za dle mého názoru objektivní a korektní známkování a v neposlední řadě panu Vítkovi za propůjčení obůrky.  Tuto klubovou kynologickou akci hodnotím jako jednu velice zdařilou a úspěšnou po všech  stránkách.

Vyhodnocení a vyhlášení pořadí proběhlo v obci Ústí v penzionu U Čápa s výsledky, které předkládám jako přílohu na Přehledu výsledků.

 

                                                         Výcvikář Přemysl Mašek

Napsat komentář