IHZ Kladská – výsledky

IHZ – SK honitba Kladská, OMS Cheb

Dne 30. 11. 2019 proběhly individuální honičské zkoušky v honitbě Lesů České republiky s. p. v rámci jejich společného lovu, přičemž zahájení i ukončení zkoušek proběhlo v překrásném prostředí loveckého zámečku Kladská.

Zkoušek se zúčastnilo celkem 9 slovenských kopovů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení: vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky, rozhodčí Přemysl Mašek, Karel Pospíšil, Václav Pác, Tomáš Kos, Jan Trčka a Radek Hasenöhrl. Aprobaci si splnil čekatel na funkci rozhodčího Jiří Trnobranský.

Zkoušky se konaly za velmi příznivého počasí ve dvou lečích. Honitba je dobře zazvěřena jak jelení tak i sičí zvěří. V průběhu obou lečí měli kopovi možnost pracovat se zvěří černou.

V průběhu zkoušek byli dva kopovi odvoláni, čtyři kopovi ukončili zkoušky v první ceně, tři kopovi v ceně druhé. Vítězné feně Arce z Procházkova dvora, která obdržela i nejvyšší možný počet bodů, byl zadán titul „Diviačiar“. Nebyly podány protesty.

Poděkování patří personálu lesního závodu Kladská za možnost pořádat tyto zkoušky v jejich honitbě, za vzornou organizaci a servis, který poskytovali všem účastníkům po dobu celých zkoušek. Poděkování patří také OMS Cheb za spolupráci při organizaci těchto zkoušek, vůdcům za ukázněnost a sboru rozhodčích za objektivní posuzování.

 

                                                                                                       Vrchní rozhodčí

                                                                                                       Mgr. Michal Füleky

Napsat komentář