Formulář kandidátů pro práci ve výboru KSK- volby 2020

Na základě rozhodnutí členské schůze  z června 2019 zveřejňujeme formulář pro zájemce o kandidaturu za člena výboru  a revizní komise pro volby do výboru KSK v roce 2020.

Formulář může vyplnit pouze za svoji osobu kterýkoliv člen KSK. Formulář není možné vyplňovat třetí osobou. Každý z kandidátů, který formulář vyplní, přiloží k tomuto  „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, vlastnoručně podepsaný.

Za kandidáta do výboru KSK se lze na předepsaném formuláři přihlásit od vyvěšení formuláře na stránkách KSK  do 31.1.2020, kdy  dojde k uzavření kandidátní listiny a jejímu zveřejnění na stránkách KSK.

Vyplněný formulář s podepsaným souhlasem se zpracováním  osobních údajů zašlou uchazeči k rukám předsedy klubu Mgr. Petra Šupíka na adresu predseda@slovenskykopov.cz, nebo na adresu klubu Nasavrky, Náměstí 37, 538 25 Nasavrky. Přijetí formuláře bude každému potvrzeno.

Napsat komentář