IHZ Olešovice – výsledky

IHZ SK Olešovice 7. 11. 2019

Dne 7. 11. 2019 jsme se sešli u příležitosti vykonání individuálních zkoušek honičů slovenských kopovů. Konání těchto zkoušek nám umožnili LČR, lesní závod Konopiště, polesí Olešovice v rámci jejich společného lovu. Počasí nám více než přálo, po celý den bylo slunečno a na toto roční období i velmi teplo.

 Zkoušek se zúčastnilo devět slovenských kopovů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Marie Kolářová a Tomáš Kos. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnili i čekatelé na funkci rozhodčího Adam Klement, Rudolf Slaba, Jan Hladík a Jiří Trnobranský. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace, jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu, aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Lov se prováděl ve dvou lečích. Zvláště v první leči bylo černé zvěře dostatek, tak že výkon všech psů mohl být řádně posouzen.

Sborem rozhodčích byly zadány čtyři první ceny, tři ceny druhé a dva kopovi byli svými vůdci ze zkoušek odvoláni. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Nezbývá než poděkovat Lesům ČR za umožnění zkoušek v jejich honitbě a jejich perfektní průběh.

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                     vrchní rozhodčí                                                                                                                                                      Mgr. Michal Füleky

Napsat komentář